vineri, 3 decembrie 2021

† Duminica a 2-a din Advent [C]: Vine mântuirea în „trupul de carne” a lui Isus [5 decembrie 2021]


„Pregătiți calea Domnului!” 

Vine mântuirea în „trupul de carne” a lui Isus

pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora 8:00 (5 decembrie 2021) 

Lecturi: Baruh 5,1-9; Filipeni 1,4-6.8-11; Evanghelia Luca 3,1-6; lecturi biblice

Omilie

Isus Cristos vine ca salvator; poartă eliberarea; ne sustrage puterilor răului. Ieșiți pentru a anunța evanghelia. Bucuria ne împinge să ieșim! Tema lecturi de astăzi este aceea a căilor lui Dumnezeu ce suntem chemați să-i parcurgem pentru a-l întâlni pe Domnul care vine. Liturgia se concentrează asupra lui Ioan Botezătorul. Evanghelia specifică coordonatele istorice ale apariției lui Ioan lângă Iordan. Prima lectură relatează anunțul de bucurie pentru Ierusalim: „dezbracă, Ierusalim, haina plânsetului tău şi a oprimării tale şi îmbracă frumuseţea gloriei care vine de la Dumnezeu pentru totdeauna!” A doua lectură are un caracter de îndemn: apostolul îi sfătuiește pe creștinii din Filipi să se păstreze fără vină pentru ziua întâlnirii cu Cristos. Speranța venirii Domnului ne luminează calea și ne animă curajul. Este timpul Adventului!

vineri, 26 noiembrie 2021

Prima duminică din Advent [C]: „Voi veni curând!” [28 noiembrie 2021]


Voi veni curând!”

pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora 8:00 (28 noiembrie 2021) 

Lecturi: Ieremia 33,14-16; 1Tesaloniceni 3,12-4,2; Evanghelia Luca 21,25-28.34-36; lecturi biblice

Omilie

Adventul este văzut ca o pregătire pentru Crăciun. În practică, liturgia are două semnificații ce s-au contopit. Primul sens este cel escatologic: în greacă escatologia înseamnă „ultimele lucruri”: învierea morților, judecata, viața veșnică. Predomină în primele trei duminici ale Adventului; din 17 decembrie este așteptarea Crăciunului, sărbătorirea întrupării Fiului lui Dumnezeu. Adventul ne amintește că secole la rând oamenii au trăit așteptarea promisiunii făcute de Dumnezeu a unui mântuitor care ne-a smuls sub sclavia păcatului introducându-ne în „tara promisă”. Isus, Fiul lui Dumnezeu, a venit ca om cu două mii de ani înainte. Se va întoarce la sfârșitul timpului ca să judece pe cei vii și pe cei morți. Acesta este fundamentul credinței creștine. Suntem în așteptarea mântuirii: o viață plină de răbdare, încrezându-ne neîncetat în Acela care trebuie să vină. Cele trei lecturi sunt caracterizate de o deschidere spre viitor, nu spre nădejdile omenești, ci spre promisiunile făcute de Dumnezeu. Este duminica speranței: „voi veni curând!” Prima lectură ia forma unui oracol profetic: „în acel timp voi face să răsară pentru David o odraslă dreaptă”. E un rege drept; face dreptate pe pământ. Astăzi începe un nou an liturgic dedicat evangheliei lui Luca care relatează discursul escatologic al lui Isus. Speranța creștinilor constă în așteptarea venirii Domnului în glorie. Dă sens întregii istorii omenești. A doua lectură arată cum așteptarea „parusiei” [în greacă, venire] a lui Isus pe pământ în glorie era vie în primele comunități creștine. Aceasta este dinamica Adventului: plină de mișcare și acțiune!

sâmbătă, 20 noiembrie 2021

† Cristos, Regele Universului [B]: Cristos Rege – martor al adevărului [21 noiembrie 2021]

 


pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora 8:00 (21 noiembrie 2021) 

Lecturi: Daniel 7,13-14;  Apocalips 1,5-8; Evanghelia Ioan 18,33b-37; lecturi biblice

Omilie

Lunga serie de duminici din „timpul de peste an” se încheie cu solemnitatea lui Cristos Regele universului. Este încoronare a anului liturgic. Biserica nu ne propune relatarea unei teofanii strălucitoare, ci scena sfâșietoarelor pătimii după sfântul evanghelist Ioan, în care Isus este umilit și înlănțuit în fața lui Pilat, reprezentantul imperiului roman. Ceea ce contează este dialogul celor doi oameni, Pilat și Isus. „Tu eşti regele iudeilor?”, îi sune Pilat. Domnul încearcă să intre în relație cu el și îi răspunde: „De la tine însuţi spui aceasta sau ţi-au spus alţii despre mine?” Însă, pentru a evita neclaritățile și îndoielile, adaugă imediat: „Împărăţia mea nu este din lumea aceasta!” Totul se schimbă cu aceste cuvinte. Este necesar să stabilim în ce constă această regalitate? Care sunt obiectivele sale? Prin ce mijloace ar trebui instaurată şi exercitată regalitatea? Trebuie să o înțelegem și să afirmăm sensul limpede și clar. Contează adevărul: a slujit adevărul, a mărturisit despre adevăr, despre Tatăl, despre viața veșnică, despre moarte. Lecturile din această duminică au ca temă căutarea adevărului, ca expresie a regalității lui Isus.

vineri, 12 noiembrie 2021

† Duminica a 33-a de peste an [B]:Domnul este la ușă... Să nu ne pierdem speranța! [14 noiembrie 2021]

„Atunci îl vor vedea pe «Fiul Omului venind pe nori» cu putere mare şi glorie!” (Mc 13,26).

 Domnul este la ușă... Să nu ne pierdem speranța!

 pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora 8:00 (14 noiembrie 2021) 

Lecturi: Daniel 12,1-3;  Evrei 10,11-14.18; Evanghelia Marcu 13,24-32; lecturi biblice

Omilie

Încheierea anului liturgic scoate la lumină teme de natură escatologică [eschaton, în greacă, este sfârșit, final, ultim], apelând la speranță. Suntem în escatologia creștină. Lecturile de astăzi ne invită să fim atenți la ultimele realități ale vieții, la sfârșitul lumii și al timpului. Creștinismul nu ne inspiră teamă ci ne menține încrederea în viitor. Nu suntem discipolii lui Isus? Unde este lumina și viața? Cei care ascultă știu. Cine îl urmează pe Cristos nu se pierde. Astăzi îl ascultăm: ne invită să depășim frica și să pregătim ziua întoarcerii sale. El se va reîntoarce în glorie să-i adune pe aleșii săi și să instaureze cu ei o împărăție a dreptății și a păcii: este împărăția veșnică a iubirii.  Prima lectură descrie vestirea învierii trupurilor morților și judecata: „mulţi dintre cei care dorm în ţărâna pământului se vor trezi: unii pentru viaţa veşnică, iar alţii pentru ocara şi dezgustul veşnic”. Evanghelia prezintă discursului escatologic al lui Isus, în care este prezisă întoarcerea Fiului Omului: „atunci îl vor vedea pe «Fiul Omului venind pe nori» cu putere mare şi glorie”. A doua lectură mută atenția asupra lui Cristos glorificat care a început și va purta până la capăt victoria asupra vrăjmașilor. Caracterul escatologic al primei lecturi și al Evangheliei este evident chiar și în ochii cititorului mai puțin atent.

sâmbătă, 6 noiembrie 2021

† Duminica a 32-a de peste an [B]: A dat totul… [7 noiembrie 2021]


 A dat totul…

pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora 8:00 (7 noiembrie 2021) 

Lecturi:  1Regi 17,10-16; Evrei 9,24-28; Evanghelia Marcu 12,38-44; lecturi biblice

Omilie

Liturgia de astăzi compară dărnicia lui Dumnezeu și generozitatea omului, pentru a ajunge la concluzia că Domnul este iubitor și răspunde dărniciei umane cu măsura divină și superabundentă a mărinimiei sale: a dat totul. Lecturile tratează încă o dată tema sărăciei. Liturgia este dominată de figura a două femei văduve: cea din Sarepta Sidonului care vine în ajutor profetului Ilie cu prețul de a nu păstra nimic pentru sine și copilul său, și văduva din evanghelie, căruia Cristos îi aduce laudă. Prima lectură istorisește despre minunea lui Ilie în favoarea unei văduve sărace din Sarepta, care, în ciuda faptului că se afla cu puține mijloace de susținere, nu-i refuză ospitalitatea și asistența profetului. Evanghelia consemnează laudă adusă de Isus unei văduve sărace, dar generoasă cu Dumnezeu: „văduva aceasta săracă a pus mai mult decât toţi cei care pun în caseta pentru ofrande, căci toţi au pus din surplusul lor, ea însă a pus din sărăcia ei totul, tot ce mai avea la viaţa ei”. A doua lectură expune amănunțit despre preoția cerească a Celui Înviat, care s-a prezentat înaintea lui Dumnezeu, o dată pentru totdeauna, ca victimă a ispășirii păcatelor omenirii. A dat totul: el, Cristos, și cele două văduve…

duminică, 31 octombrie 2021

† Toți Sfinții: Despre sfințenie [1 noiembrie 2021]

Despre sfințenie

 pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora 8:00 (1 noiembrie 2021) 

Lecturi: Apocalips 7,2-4.9-14; 1Ioan 3,1-3; Evanghelia Matei 5,1-12a; lecturi biblice

Omilie

Astăzi, Biserica celebrează solemnitatea tuturor sfinților. Cele trei lecturi dezvoltă discursul despre sfințenie. În momentul în care Biserica pământească sărbătorește sfințenia obținută de Biserica cerească, intenționează să înțeleagă mai profund propriul mister, al celor fericiți. De fapt, chiar și Biserica pământească, deși cu multe dificultăți și umbre, este sfântă, în virtutea prezenței personale a lui Cristos în ea și comunicată în sacramente. Sfințenia este încă o realitate în încolțire. Să trecem dincolo de acest orizont pământesc, pentru a putea contempla fructul deplin și matur, căci este copt. Liturgia ne îndeamnă astăzi să înălțăm privirea în sus. În această mulțime există sfinții recunoscuți oficial, dar și cei botezați din toate veacurile și neamurile, care au căutat să îndeplinească voința divină cu iubire și fidelitate. Cea mai mare parte dintre ei nu-i știm chipurile sau chiar numele, dar cu ochii credinței vedem strălucind ca niște stele pline de glorie pe firmamentul lui Dumnezeu. Oastea glorioasă a sfinților mijlocește pentru noi împreună cu Domnul, ne însoțește în călătoria noastră spre împărăția lui Dumnezeu, de unde va veni în glorie.

sâmbătă, 30 octombrie 2021

† Duminica a 31-a de peste an [B]: Ascultarea este poarta de acces la întâlnirea cu Domnul [31 octombrie 2021]


 Ascultarea este poarta de acces la întâlnirea cu Domnul

pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora 8:00 (31 octombrie 2021) 

Lecturi: Deuteronom 6,2-6; Evrei 7,23-28; Evanghelia Marcu 12,28b-34; lecturi biblice

Omilie

În liturgia duminicii de astăzi este credința noastră – iubirea lui Dumnezeu și iubirea aproapelui. Una nu merge fără alta. În Evanghelie, întrebarea cărturarului, care „este prima dintre toate poruncile”, pare să stabilească tema lecturilor. În ciuda complexității sistemului legislativ ebraic, al Legii lui Moise, a interpretările rabinice, învățătura lui Isus este foarte simplă: deja cunoscută în întregime – cele două porunci unice, în care își au originea toate celelalte. Prima lectură insistă asupra respectării normelor divine pornind din inimă, din suflet. Evanghelia prezintă dialogul dintre Isus și un cărturar cu privire la esența legii. „Ascultă, Israel!”, este răspunsul lui Isus dat doctorului legii. Prima este ascultarea: fără să asculți, Dumnezeu nu este accesibil. A doua lectură consideră preoția lui Cristos ca fiind rodul unui jurământ divin superior legii mozaice: „jurământul, venit în urma Legii, îl constituie pe Fiul care este desăvârşit pentru totdeauna”. Legea, iubirea, ascultarea este poarta de acces la întâlnirea cu Domnul!