sâmbătă, 26 noiembrie 2022

† Duminica întâia din Advent [A]: Să fim vigilenți! [27 noiembrie 2022]

 


Să fim vigilenți!

pr. Isidor Chinez (27 noiembrie 2022) 

Lecturi biblice: Isaia 2,1-5; Romani 13,11-14a; Evanghelia Matei 24,37-44; lecturi biblie

Omilie

Este timpul Adventului și odată cu el este noul an liturgic! Este un timp liturgic care pregătește celebrarea Nașterii Domnului, dar în termeni mai largi se referă la dubla venire a lui Isus Cristos: prima – în întrupare și ultima – la sfârșitul timpului pentru judecata finală. Primele duminici ale Adventului amintesc de această venire a Domnului în glorie și ultimele două duminici ne amintim de sărbătoarea Crăciunului. Să luăm în considerare sensul profund al acestei călătorii umane. Întreaga comunitate creştina traiește această stare continuă de așteptare caracterizată de speranța venirii Domnului care se va manifesta complet la sfârşitul timpului. Adventul este așadar „timpul nostru”, adică al așteptării și al venirii lui Isus. Cele patru duminici trasează un drum ce ne invită să ne pregătim pentru venirea lui Mesia: e timpul să ne trezim (duminica întâia) și să ne convertim (a doua duminică), să ne bucurăm (duminica a treia) și să celebrăm mântuirea pe care Dumnezeu o realizează pentru fiecare dintre noi în Isus Cristos (duminica a patra). 

Cele trei lecturi de astăzi sunt orientate spre viitorul ultim. În prima lectură Isaia vede reunindu-se toate popoarele spre Ierusalim, unde Domnul va împlini judecata neamurilor. Ne însoțește Evanghelia după Matei pe care o vom citi în acest nou an liturgic [A]. Inaugurăm deschiderea: descrie venirea finală a Fiului Omului:  întoarcerea sa în glorie. Este timpul așteptării, al vigilenței. „Vegheați” – înseamnă a medita, a reflecta, a asculta. A doua lectură se referă la judecata înțeleasă nu din punctul de vedere al activităţii divine, ci al deciziei omului: sunt alegerile noastre personale care produc o diviziunea în interiorul omului. Apostolul Paul spune să cunoaștem „timpul în care trăim”: este „ceasul să vă treziţi din somn”,  „noaptea este pe sfârşite, ziua este aproape”, lumina zilei se apropie! Este o educație înțeleaptă. Granița dintre o etapă și altă este venirea lui Isus în glorie! Să fim vigilenți!

sâmbătă, 19 noiembrie 2022

† Duminica a 34-a de peste an [C]: Cristos, regele universului – iertare și domnie [20 noiembrie 2022]

Cristos și tâlharul.
 

Cristos, regele universului – iertare și domnie

pr. Isidor Chinez (20 noiembrie 2022) 

Lecturi biblice: 2Samuel 5,1-3; Coloseni 1,12-20; Evanghelia Luca 23,35-43; lecturi biblice

Omilie

Anul liturgic se încheie cu această duminică. Tema de astăzi este regalitatea lui Isus. Punctul de pornire este cel al Vechiului Testament reprezentat de figura regelui David care este păstrător al promisiunilor lui Dumnezeu: descendența pe linia genealogică a regelui Mesia, cel așteptat de Israel. Evanghelia surprinde descoperirea regalităţii Domnului în cel mai dramatic moment al slujirii sale: moartea pe cruce. Se înțelege că tronul și regalitatea sa nu sunt ale lui David, așa cum credeau evreii: este crucea – un răscumpărător pe cruce! Reflecția apostolului încadrează regalitatea lui Cristos în termeni cosmici: regalitatea lui Isus nu este alcătuită dintr-un teritoriu închis în anumite granițe, ci e întreaga creație, vizibilă și invizibilă. Autoritatea Domnului este nelimitată. Cele trei lecturi alcătuiesc astăzi un întreg discurs teologic referitor la rolul lui Cristos în Biserică și în cosmos, pornind de la figurile Vechiului Testament care anunță lucrarea și identitatea lui Mesia. Isus este un rege al cărui tron ​​este crucea. Dimensiunea se extinde la întregul cosmos, îmbrățișat de Isus pe cruce: căci  „toate au fost create prin el și pentru el”. Depinde de noi: să recunoaștem pe Domnul în acțiunea mântuitoare trăind în iubire sau să ne închidem în egoism, refuzând vederea chipului lui suferind! Să-i încredințăm greșelile noastre și el ne va ierta, căci este regele universului!

sâmbătă, 12 noiembrie 2022

† Duminica a 33-a de peste an [C]: Este timpul așteptării… [13 noiembrie 2022]

Căderea Ierusalimului - relief de pe Arcul de triumf a lui Titus. 

Este timpul așteptării…

pr. Isidor Chinez (13 noiembrie 2022) 

Lecturi biblice: Malahia 3,19-20a; 2Tesaloniceni 3,7-12; Evanghelia Luca 21,5-19; lecturi biblice

Omilie

Liturgia de astăzi se conturează în întregime spre așteptarea sfârşitului, adică spre o etapă nouă, extraordinară şi definitivă a creației. Suntem chemați să alegem între a urma ceea ce este de prisos sau a lucra cu perseverență și liniște pentru ziua Domnului. Prima lectură este un anunț foarte clar a ultimei „zile” din istorie dedicată judecății popoarelor. Evanghelia precizează că această „zi” este ziua lui Cristos, adică ziua întoarcerii sale, care va fi vestită prin anumite semne de avertizare. Scrisoarea apostolului este inserată în discursul așteptării sfârșitului. Este precizarea foarte importantă: creştinul este locuitor al altei „împărăţii” şi că timpul său pământesc este un timp de așteptare…

sâmbătă, 5 noiembrie 2022

† Duminica a 32-a de peste an [C]: Dumnezeul viilor și nu al morților [6 noiembrie 2022]


Isus și saduceii.

Dumnezeul viilor și nu al morților

pr. Isidor Chinez (6 noiembrie 2022) 

Lecturi biblice: 2Macabei 7,1-2.9-14; 2Tesaloniceni 2,16-3,5; Evanghelia Luca 20,27-38; lecturi biblice 

Omilie

Anul liturgic se apropie de sfârșit. Lecturile biblice accentuează mesajul eshatologic, adică despre ultimele realități: moartea, învierea, victoria lui Cristos cel înviat asupra morții și al răului. Este Domnul [Kyrios în limba greacă] al istoriei și al întregului univers. Textele ne vorbesc despre înviere. În Israel, credința în înviere este formulată explicit destul de târziu. Ea nu pleacă de la filosofia nemuririi sufletului, ci de la experiența puterii lui Dumnezeu. Iubirea sa durează pentru totdeauna și nu poate eșua nici măcar în fața morții: o învinge. Credinţa creştină îşi are începutul în învierea lui Isus Cristos. Prima lectură prezintă credința evreilor despre învierea trupului. O astfel de credință vine exprimată nu în formule sau enunţuri teoretice, dar printr-o relatare „a șapte frați și a mamei lor” martirizați. A doua lectură, unde tema învierii nu este menționată în mod explicit, dar este inclusă în discursului apostolului despre speranţa creştină, în care Dumnezeu ne dă harul să perseverăm: „să vă întărească în orice faptă şi cuvânt bun!” Evanghelia preia tema învierii. Întrebarea pe care i-o pun saduceii lui Isus este în mod deliberat paradoxală cu o femeie care rămâne văduvă la șapte bărbați: „la înviere, căruia dintre ei îi va fi soţie femeia?” Răspunsul lui Isus corectează perspectiva: învierea există pentru că Dumnezeu iubește viață și nu este un Dumnezeu al morților. Este învățătura care ocupă partea centrală a liturgiei de astăzi despre înviere.

marți, 1 noiembrie 2022

† Pomenirea răposaților: Tari în credința învierii [2 noiembrie 2022]


Preoți și credincioși se pregătesc să se roage pentru răposați.

Tari în credința învierii

pr. Isidor Chinez (2 noiembrie 2022) 

Lecturi biblice: Iob 19,1.23-27a; Romani 5,5-11;  Evanghelia Ioan 6,37-40; lecturi biblice

Omilie

După ce ieri am sărbătorit solemnitatea Tuturor Sfinților, astăzi suntem invitați de Biserică să ne aducem aminte de toți morți, să ne rugăm pentru aceea care au umblat înaintea noastră, ne-au însoțit, ne-au dat viață și acum ne-au lăsat, căci dorm somnul păcii. Celebrăm ziua comemorarea tuturor credincioșilor răposații. Moartea pentru creștini este împlinirea vieții de credință. Învățarea trăirii vieții din punctul de vedere al morții înseamnă a merge pe cale maturității conștiinței știind cine suntem și ce facem. În pomenirea morților, al celor decedați din toate timpurile, voim să privim în față moartea, cu simpatie și multă prietenie, invitând-o să șadă la masa vieții, acceptând-o ca însoțitoare și sora a noastră. O facem privind mormântul gol al Domnului care a înviat din morți prin puterea Tatălui și cu forța Duhului. Pentru noi credincioșii a muri înseamnă „a-l vedea pe Domnul așa cum este el”.

duminică, 30 octombrie 2022

† Toți Sfinții [A B C]: „Fericirile”: este suficient să-ți deschizi inima către Domnul [1 noiembrie 2022]

 


„Fericirile”: este suficient să-ți deschizi inima către Domnul

pr. Isidor Chinez (1 noiembrie 2022) 

Lecturi biblice:  Apocalips 7,2-4.9-14; 1Ioan 3,1-3; Evanghelia Matei 5,1-12a; lecturi biblice

Omilie

Astăzi Biserica celebrează sărbătoarea „Tuturor Sfinţilor”, adică chiar și al celor care nu apar niciodată în calendar și nu au fost ridicați la cinstea altarelor. Astăzi Biserica ne invită să-i sărbătorim pe toți cei care au reușit în viața lor, aici pe pământ, să vadă lumea cealaltă, viața eternă. Sunt sfinţii prin prezenţa Domnului în ei.

vineri, 28 octombrie 2022

† Duminica a 31-a de peste an [C]: Domnul caută să salveze omul [30 octombrie 2022]


Isus și Zaheu.

Domnul caută să salveze omul

pr. Isidor Chinez (30 octombrie 2022) 

Lecturi biblice: Înţelepciune 11,22-12,2; 2Tesaloniceni 1,11-2,2;  Evanghelia Luca 19,1-10; lecturi biblice 

Omilie

Liturgia Cuvântului de astăzi insistă asupra voinței divine de a mântui omul, pentru că nu există vreo creatură care a fost făcută de Dumnezeu pentru moarte, ci pentru viață. Isus a venit să ne arate că Dumnezeu ne iubește, că Domnul iubește viața și este milostiv cu oamenii. Prima lectură este un imn al iubirii lui Dumnezeu pentru viață și compasiunea lui pentru creație. Evanghelia relatează convertirea vameșului Zaheu. Dumnezeu caută pe om ca să-l salveze. A doua lectură se concentrează pe momentul venirii lui Cristos în glorie spre care tinde speranța creștină.