joi, 28 iunie 2018

† Sfinții Petru și Paul : Petru și Paul zidesc Biserica [29 iunie 2018]


Petru și Paul zidesc Biserica
pr. Isidor Chinez  – Izvoarele [IS] ora 18:30 (29 iunie 2018)
Lecturi:  Faptele Apostolilor 12,1-11; 2Timotei 4,6-8.17-18; Evanghelia Matei 16,13-19; lecturi.

OmilieÎn sărbătoarea de astăzi celebrăm pe cei mai mari dintre apostoli: pe sfântul Petru, primul chemat de Isus, şi pe sfântul Paul, care nu l-a cunoscut pe Cristos, nici nu a făcut parte din grupul celor Doisprezece, dar a fost „apostolul” prin excelenţă. Este o ocazie pentru a aminti rădăcinile credinței. Tradiţia vrea ca Petru şi Paul să moară martiri în aceeaşi zi, 29 iunie a anului 67 sau 68, unul răstignit pe colina vaticană – poate în locul unde este astăzi Biserica sfântul Petru in Montorio, pe Gianicolo – şi celălalt, decapitat pe Via Ostiense. Ei sunt numiţi coloane ale Bisericii romane. Martiriul celor doi mari apostoli, la Roma, a fost dintotdeauna amintit cu veneraţie de toți creştinii din lumea întreagă. Deja în anul 200, preotul roman Caius îi scria unui prieten: „Eu pot să-ţi arăt trofeele apostolilor. Dacă ai vrea cu adevărat să mergi la Vatican sau pe via Ostia, vei găsi trofeele celor care au fondat Biserica” (Eusebiu de Cezareea, Istoria bisericească, II, 25, 5-7). Săpăturile efectuate sub bazilica vaticană au confirmat existenţa „trofeului” lui Petru. Petru şi Paul, din îndepărtata Palestină, au fost trimişi în Europa până la Roma, ca să predice evanghelia. Erau foarte diferiţi unul de altul: primul era Petru, „umilul pescar din Galileea”, iar Paul era „rabin şi învăţător”.


În prima lectură luată din Faptele Apostolilor (Fap 12,1-11) ni se spune ce s-a întâmplat după ce Isus s-a înălțat la cer. Apostolii au plecat să anunțe Evanghelia; se naște o comunitate creştină. La început, nu a fost prea îngrijorate autorităţile locale. S-au întâmplat vindecări impresionante şi lucrul acesta strică totul. Iacob, fratele lui Ioan este executat. La Ierusalim, Petru se pregătește să celebreze paștele ebraic, când este arestat. Iată-l condus pentru a celebra un Paște într-un mod diferit de cel care se gândea el: ritul cinei pascale, în picioare, în grabă, „cu mijlocul încins” (Ex 12,11); se comemora fuga din Egipt… Dar Petru celebrează, în acest moment, propria lui „fugă” din Ierusalim. Este Paștele eliberării definitive de iudaismul și de puterea sa. Arestat, ca și Isus în apropierea Paștelui, Petru celebrează adevăratul său Paște fiind eliberat de orice constrângere, liber pentru Dumnezeu. Este ruptura definitivă dintre Biserică și sinagogă; este refuzul legalismului ebraic pentru a se consacra cu totul popoarelor păgâne.  „Acum ştiu, într-adevăr, că Domnul l-a trimis pe îngerul său şi m-a scăpat din mâinile lui Irod şi de la tot ce aştepta poporul iudeu” (v. 11). Elibererea lui Petru se face prin sângele Mielului, Isus Cristos. Iată, Paștele său!

Și Paul face aceeași experiență. Scriind lui Timotei (2Tim 4,6-8.17-18) Paul reflectă la sensul propriei vieți închinată toată lui Cristos și Evangheliei sale. Stă să moară, abandonat de prieteni căci „toți m-au părăsit” (v. 16), dar nu a pierdut nimic din credința sa, din speranța sa, din curajul său spre a vorbi în orice împrejurare. Până la capăt, a încercat să anunţe Evanghelia şi a făcut să audă și neamurile păgâne. Moartea pentru Paul este ora adevărului întrucât poate să descopere esența credinței sale: „eu deja sunt oferit ca jertfă şi timpul plecării mele a sosit. Am luptat lupta cea bună, am ajuns la capătul alergării, mi-am păstrat credinţa” (vv. 6-7). Acum așteptă cu iubire arărarea Domnului. Isus i-a dat forță să reziste; fără prezenţă şi acţiune lui, Paul nu ar putea fi niciodată ceea ce a fost. Este ora sacrificiului suprem, este seara vieții sale; dar împreună este momentul intrării în împărăția cerească unde va primi cununa învingătorului. „Lui să-i fie glorie în vecii vecilor!” (v. 18).

În Evanghelie după Matei (Mt 16,13-19), Isus vrea să știe părerile oamenilor despre el. Până în acest moment sunt ceilalți care îl întreabă pe Cristos. Acum, însă, Isus este cel care pune întrebări. Suntem în partea cea mai de nord, la poalele muntelui Hermon, în părțile Cezareii lui Filip. Aceasta e o zonă păgână. Aici, chiar în locul cel mai îndepărtat de Ierusalim, cu umilință, Isus îi întreabă pe discipoli cu privire la identitatea sa. Cine este el? Ucenicii îi răspund: „Unii, «Ioan Botezătorul», alţii, «Ilie», alţii, «Ieremia sau unul dintre profeţi»” (v. 14). Isus se cufundă în nespusă taină. Nu este un „om obişnuit”… cuvintele şi gesturile lui fac din el o personalitate religioasă excepţională.  „Dar voi, cine spuneţi că sunt eu?” (v. 15). În mod direct, Isus cere grupului său de discipoli să spună ce gândesc despre el. Ucenicilor săi, Isus le cere mai mult decât o opinie generală. Nu este suficient a reflecta ideile curente. Trebuie să ia o atitudine personală. Ei sunt cei care îl urmează îndeaproape, îi ascultă învățăturile, sunt martori la toate faptele minunate pe care le face. Așadar, care este părerea lor? În numele tuturor răspunde Petru: „Tu eşti Cristos, Fiul Dumnezeului cel viu!” (v. 16). Recunoaște în Isus din Nazaret pe Mesia cel așteptat, pe Fiul lui Dumnezeu. Credința poartă pe Petru la recunoașterea misterului lui Cristos. Și Isus a luat cuvântul și a spus: „și eu îţi zic: tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica mea şi porţile iadului nu o vor birui” (v. 18).

Despre care piatră este vorba? Isus vorbeşte despre sine sau despre Petru? A spune că Petru este „stânca” Bisericii înseamnă a-i atribui un termen pe care Scriptura îl foloseşte ca atribut al lui Dumnezeu. Cristos dă un nume nou lui Petru: este din aramaicul kephas – „piatră”. Titlul de „piatră” este atribuit lui Dumnezeu ca loc de refugiu pentru cel credincios; este atribuit lui Isus ca piatră din capul unghiului. Petru îl primește cu o semnificație anume: pe el, în calitate de piatră, Isus va zidi „biserica” sa (din grecescul ekklêsia, care provine din limba greacă ekkaleô – „a convoca”, cu referire la ebraicul quahal – convocare, adunare). Un nume nou care confirmă funcția nouă a lui Petru.


Un autor spaniol contemporan[1] rezumă astfel diferitele imagini ale lui Petru din Noul Testament: „El este discipolul lui Isus, primul dintre cei chemaţi [tradiţia sinoptică], primul în lista celor doisprezece şi purtătorul lor de cuvânt, piatră a Bisericii. Slab şi păcătos, reprezintă incapacitatea discipolului în a-l înţelege şi a-l urma pe Cristos pe calea crucii. Este exemplul de convertire. Este apostol şi misionar [după Faptele Apostolilor], martor al învierii [kerigma – predica apostolică primară], martor şi martir (1Pt; In 21), prezbiter (1Pt), cel care primeşte, transmite şi interpretează revelaţia (2Pt)”.

Sfântul Paul a pus în lumină misterul mântuirii şi a predicat Evanghelia popoarelor păgâne. Este „apostolul neamurilor” (Rom 11,13) după cum Petru este „apostolul celor tăiaţi împrejur” (Gal 2,8). „Amândoi apostolii au muncit, fiecare cu darul primit, ca să strângă la un loc unica familie a lui Cristos, iar acum, uniţi în aceeaşi mărire în ceruri, primesc pe pământ, din partea poporului creştin, aceleaşi laude” (după prefață). 

Să ne încredințăm lui Isus ca să zidească în noi Biserica sa!


[1] R. Aguirre Monasterio, Pedro en la Iglesia primitiva, Editorial Verbo Divino, Estella [Navarra] 1991, p. 15.


[bibliografia (anul B): Bianchi E. (http://www.monasterodibose.it); Cantalamessa R. (http://www.qumran2.net); Compazieu J. (http://dimancheprochain.org); Lucaci A. (http://ro.radiovaticana.va); Lasconi T. (http://www.paoline.it/blog/liturgia); Ludmann R., Parole pour ta route, Paris 1986; Maggioni B. (http://www.qumran2.net); Ravasi G., Celebrarea și trăirea Cuvântului, Sapientia, Iași 2014]; Jesùs Manuel Garcìa (http://www.catechistaduepuntozero.it); Tessarolo A., (ed) Messale e lezionario meditato, EDB Bologna 1974; Commento della Bibbia liturgica, Edizione Paoline, Roma 1981; Masetti N., Guidati dalla Parola, Edizioni Messaggero Padova, Padova 1995; Comastri A, Il giorno del Signore. Riflessioni sulle letture festive. Ciclo B,  Edizioni Paoline, Torino 1989; Bianco E., Accogliere la parola. Anno B, Elle Di Ci, Leumann (Torino) 1996;  Biblia, Sapientia, Iași 2013.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu