sâmbătă, 31 martie 2018

† Învierea Domnului – Paștele: Viața izbucnește în lume [1 aprilie 2018]

Nu este aici! - de Walter Rane.
Viața izbucnește în lume

pr. Isidor Chinez  – Izvoarele [IS] ora 8:00 (1 aprilie 2018)

Lecturi: Faptele Apostolilor 10,34a.37-43; Coloseni 3,1-4; Evanghelia Ioan 20,1-9.  (vezi lecturi).

Omilie

După Noaptea de Paști, iată, că vine lumina soarelui ce răsare. Dimineața strălucește de lumina nouă. Vestea pascală răsună cu bucurie în Biserică: Cristos a înviat! El trăiește dincolo de moarte. El este Domnul vieții care nu va putea fi distrus de moarte.Punctul central al predicii apostolice este vestirea kerygmei, adică mesajul biblic că Domnul Cristos, mort şi înviat, este mântuitorul lumii. Aceasta se citește astăzi în lectura întâia unde este primul discurs misionar al lui Petru, luat din tradiția orală și prezentat de Faptele Apostolilor (Fap 10,34a.37-43). Viața istorică a lui Isus este inima acestei predicări: nu este o doctrină nouă, ci viața unui om, ce a vorbit, a dat valoarea morții și învierii sale, iertând păcatele și împăcând omul cu Domnul său, judecând conduita sa ca o laudă din partea Tatălui. Suntem în Cezareea de la Marea Mediterană, într-o garnizoană romană. Petru a intrat în casa lui Corneliu, un „temător de Dumnezeu” (Fap 10,2). Este centurion din cohorta numită „Italica”. Cum a ajuns acolo? Și ce face? Petru este îmbrâncit [așa este literar], este împins de Duhul Sfânt căci este pentru prima dată când Petru, contrar la toată educația sa tradițională – el este evreu – trece pragul casei unui păgân cu numele de Corneliu și îi anunță vestea cea mare: „cum l-a uns Dumnezeu pe Isus din Nazaret cu Duhul Sfânt şi cu putere”, cum „a făcut bine şi a vindecat pe toţi cei care erau stăpâniţi de diavol” (v. 38); cum „l-a omorât atârnându-l pe lemnul” crucii (v. 39), dar „Dumnezeu l-a înviat a treia zi” (v. 40). „Noi suntem martori la tot ce a făcut” (v. 39). Se notează: „pe acesta Dumnezeu l-a înviat a treia zi”. Este expresia ebraică pentru învierea morților în care Isus este înviat prin intervenția puterii Tatălui. Și centurionul Cornel a primit botezul el și cei care erau cu el și se face martor de credință. Biserica continuă să anunțe învierea Domnului care dă viață tuturor acelora care cred în el. Toți au posibilitatea de a învinge în el: condiția esențială, pentru a participa la acest triumf asupra morții, este aceea de a cunoaște pe Isus și de a trăi cum a trăit el din iubire față de Dumnezeu Tatăl. Speranța noastră este aici, este Isus Cristos: răstignitul a înviat.Cristos a înviat! Paște binecuvântat! Sărbătoarea învierii Domnului nostru Isus Cristos
să vă aducă binecuvântare,
multe haruri şi belşug de bucurii.
Lumina sfântă din Noaptea de Paști 
să vă lumineze calea vieţii
şi să vă înalţe spre frumuseţile
unde vă așteaptă Dumnezeu Tatăl.

Paşte binecuvântat şi sărbători fericite!

(1 aprilie 2018)

vineri, 30 martie 2018

Pe Cruce, Dumnezeu a ales tragicul

Cristos pe cruce - de Peter Paul Rubens.
De multe ori, creştinismul a fost asociat cu filozofia stoică din Antichitate. În fapt, se pot stabili anumite corespondenţe între terapia filozofică prin „exerciţii spirituale“ a lui Epictet şi Marc Aureliu şi versiunea creştină a exerciţiilor spirituale, canonizată în Occident de către sfântul Ignaţiu de Loyola. Detaşarea „filozofică“ faţă de propria viaţă, în perspectiva imensităţii lumii, antrenarea atenţiei pentru a rămâne concentrată asupra clipei de faţă, meditaţia in articulo mortis pentru dobândirea discernământului asupra celor mai înţelepte alegeri, practica examenului de conştiinţă pentru obţinerea auto-controlului, exerciţiul meditativ cu sprijinul imaginaţiei şi al reflecţiei discursive – toate aceste practici sunt comune atât tradiţiei stoice, cât şi spiritualităţii creştine (aceste practici au fost răspândite în creştinismul occidental mai ales datorită Exerciţiilor spirituale ale sfântul Ignaţiu de Loyola, fondatorul ordinului iezuit).

Cu toate acestea, intuim că există în creştinism şi un element de noutate, în raport cu practicile „terapiei prin filozofie“ ale stoicilor – şi această noutate constă tocmai în aceea că Dumnezeul creştin nu seamănă deloc cu universul indiferent al stoicilor sau cu Destinul implacabil, ce nu lasă loc decât pentru o înţelepciune dobândită prin seninătate şi detaşare pesimistă, purtate cu mândria celui care nu se plânge niciodată de nimic. Dumnezeul creştin „s-a făcut om“ şi a ales să trăiască o viaţă plină de lipsuri, să fie dispreţuit şi detestat de oamenii importanţi ai timpului său şi să fie, în final, ucis ca un tâlhar, pentru crima de a fi mărturisit că imaginea legalistă a unui Dumnezeu care pune formalismul şi puritatea rituală mai presus de milă, de iubire şi de iertare este falsă. Dumnezeul creştin iese din paradigma stoică, pentru că a ales suferinţa şi tragicul – înţelepciunea Crucii – şi nu indiferenţa senină şi apatică.

joi, 29 martie 2018

„Faceți în amintirea mea!” [Joia Sfântă] (29 martie 2018)

Învățătorul slujind - de Del Parson.
„Faceți în amintirea mea!”
pr. Isidor Chinez  (29 martie 2018)
Lecturi: Exodului 12,1-8.11-14; 1Corinteni 11,23-26;  Evanghelia Ioan 13,1-15 (lecturi).


Omilie

Biserica și toată comunitatea creștină sunt inaugurate de cuvintele pronunțate de Isus la Ultima Cină: „Faceţi aceasta în amintirea mea!” (1Cor 11,24), adică ca „memorial” al meu, după cum este textul biblic. 

În lectura întâia luată din cartea Exodului (Ex 12,1-8.11-14) Dumnezeu recunoaște valoarea vechiului rit folosit de popoarele din Asia: a mânca împreună înainte de a se despărți pentru pășunatul de primăvară, dar îi dă o semnificație cu totul nouă. Nu este vorba de persoane care se resping, dar de oameni care se află împreună pentru a forma un popor nou. Este mielul de Paști. A mânca cina în picioare pentru că după aceea este un drum lung de la sclavia Egiptului la libertate. „Să-l mâncaţi aşa: să aveţi mijlocul încins, sandalele în picioare şi toiagul în mână; să-l mâncaţi în grabă: este Paştele Domnului!” (v. 11). Este un dar a lui Dumnezeu care trebuie celebrat ca „memorial” [zikkàrón]. Sunt mirabilia Dei – adică „minunățiile lui Dumnezeu”. Cristos este adevăratul miel pascal, cu sângele vărsat pentru noi: vrea să ne sfințească și ne iubește pe toți pe nume.


Isus, fidel tradiției, celebrează vechiul rit pascal, dar pune semnificații care depășește orizontul dat. El este noul miel pascal, jertfit, pentru că prin sângele său îi eliberează de păcat și sfințește oamenii din toate timpurile. În prima Scrisoarea către Corintieni (1Cor 11,23-26) Paul nu inventează, dar transmite tradiția care vine direct de la Domnul:  eu am primit de la Domnul ceea ce v-am transmis” (v. 23). Nu este o simplă comemorare, ci, după cum afirmă sfântul Augustin, se celebrează un „memorial”, așa cum este cuvântul biblic: faceţi aceasta în amintirea mea!” (v. 24). În alte cuvinte se celebrează liturgia misterică, adică ascunsă, de actualizarea evenimentului istoric: „acesta este trupul meu cel care este pentru voi” (v. 24); „acesta este potirul noii alianțe în sângele meu” (v. 25). „Pentru voi” s-a lăsat dus la moarte din iubire. Este alianța cu noi făcută de Dumnezeu în sângele mielului. Este Euharistia sau sfânta Împărtășanie sau Pâinea frântă. Este celebrarea întregii comunități din dragoste pentru Domnul.

luni, 26 martie 2018

Să ne gândim: trestia bătută de vânt...„Uneori observ trestia bătută de vânt,
dar cu adevărat văd persoane care cedează
la orice suflare cât de mică,
oameni înclinați să se aplece la o schimbare puternică,
fie prin laşitate sau pentru a rămâne la suprafața apei
sau sperând să câștige ceva:
cu siguranţă nu am spatele drept!”

(sursă: Enzo Bianchi https://twitter.com/enzobianchi7).

duminică, 25 martie 2018

Mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Tineretului a papei Francisc (25 martie 2018)A XXXIII-a Zi Mondială a Tineretului
 
„Nu te teme, Marie, pentru că
ai aflat har la Dumnezeu” 
(Lc 1,30)


Dragi tineri,

Ziua Mondială a Tineretului din 2018 reprezintă un pas înainte în drumul de pregătire a celei internaționale, care va avea loc în Panama în ianuarie 2019. Această nouă etapă a pelerinajului nostru cade în anul în care este convocată Adunarea Ordinară a Sinodului Episcopilor cu tem: Tinerii, credința și discernământul vocațional. Este o coincidență bună. Atenția, rugăciunea și reflecția Bisericii vor fi îndreptate spre voi tinerii, în dorința de a percepe și, mai ales, de „a primi” darul prețios care sunteți voi pentru Dumnezeu, pentru Biserică și pentru lume.

Așa cum știți deja, am ales să fim însoțiți în acest itinerar de exemplul și de mijlocirea Mariei, tânăra din Nazaret pe care Dumnezeu a ales-o ca Mamă a Fiului său. Ea merge cu noi spre Sinod și spre ZMT din Panama. Dacă anul trecut ne-au condus cuvintele din cântarea sa de laudă – „Mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic” (Lc 1,49) – învățându-ne să comemorăm trecutul, anul acesta încercăm să ascultăm împreună cu ea glasul lui Dumnezeu care revarsă curaj și dăruiește harul necesar pentru a răspunde la chemarea sa: „Nu te teme, Marie, pentru că ai aflat har la Dumnezeu” (Lc 1,30). Sunt cuvintele adresate de mesagerul lui Dumnezeu, arhanghelul Gabriel, Mariei, tânără simplă dintr-un mic sat din Galileea.

Imnuri pentru Postul Mare și Paști [Hymns for Lent and Easter]

În limba franceză o oră și...

↓TRACKLIST↓

1. Ouvre mes yeux, Seigneur : 00:00
2. Changez vos coeurs : 03:21
3. L'amour a fait les premiers pas : 07:02
4. Ta nuit sera lumière de midi : 10:16
5. Si l'espérance t'a fait marcher : 14:04
6. Avec toi, nous irons au désert : 16:29
7. Peuple de l'Alliance : 19:40
8. N'aie pas peur : 22:15
9. Veillez et priez : 26:29
10. Tout recommence : 29:48
11. Sur les routes de l'alliance : 32:57
12. Ô croix dressée sur le monde : 37:04
13. Au coeur de nos détresses : 39:40 1
4. Croix plantée sur nos chemins : 43:37
15. Voici la nuit : 47:42
16. Le Seigneur est ressuscité : 50:30
17. Il nous précède en Galilée : 53:17
18. Depuis l'aube où sur la terre : 56:37
19. Souviens-toi de Jésus-Christ : 01:00:02
20. Qu'éclate dans le ciel : 01:02:39
21. Quand il disait à ses amis : 01:08:37