luni, 31 decembrie 2018

† Sfânta Maria, Mama lui Dumnezeu (Anul Nou): Un An Nou cu semnul păcii (1 ianuarie 2019)


Un An Nou cu semnul păcii
 pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora 17:00 (1 ianuarie 2019)
Lecturi: Numerilor 6,22-27; Galateni 4,4-7; Evanghelia Luca 2,16-21; lecturi

Omilie


Astăzi începem Anul Nou care se deschide în numele Mariei, Maica lui Dumnezeu, în semnul păcii. Începutul anului poartă cu sine așteptări și speranțe. Liturgia din prima zi a anului este foarte plină. Reforma liturgică postconciliară [din 1969] îi încredințează sfintei Fecioare Maria solemnitatea de Mama lui Dumnezeu. Începând cu 1 ianuarie 1968, din voința papei Paul al VI-lea, este Ziua Mondială a Păcii.


sâmbătă, 29 decembrie 2018

† Sfanta Familie: Isus, Maria şi Iosif (C): A intra în familia lui Dumnezeu [duminică, 30 decembrie 2018]

Isus găsit în tempul la 12 ani.
A intra în familia lui Dumnezeu
pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora 8:00 (30 decembrie 2018)
Lecturi: 1Samuel 1,20-22.24-28; 1Ioan 3,1-2.21-24; Evanghelia Luca 2,41-52; lecturi

Omilie

Astăzi celebrăm sărbătoarea Sfintei Familii din Nazaret. Isus, născut printre noi, ne invită în casa sa unde a trăit mulți ani cu Maria și Iosif.Prima lectură, luată din cartea lui Samuel (1Sam 1,20-22.24-28), ne prezintă un episod asemănător cu cel din evanghelie, întâmplat cu două mii de ani înainte de venirea lui Cristos. Doi părinți evrei – Ana,  cea sterilă  și Elkana –, venind de la Rama în Casa Domnului la Șilo, au oferit pe fiul lor pentru slujirea în templu. Prin rugăciunea făcută cu insistență a primit din partea lui Dumnezeu un fiul pe care l-a numit Samuel, nume care, după explicaţia Anei, înseamnă „de la Domnul l-am cerut!”[1]. După ce a crescut până de doi ani mama îl poartă la sanctuar. Intră la preotul Eli spunându-i: „Eu sunt femeia care stătea înaintea ta rugându-se Domnului. Pentru copilul acesta m-am rugat şi Domnul a ascultat cererea pe care i-am adresat-o. De aceea şi eu îl dăruiesc Domnului pentru toate zilele pe care le va avea de la Domnul” (v. 26-28). Micul Samuel este fiul promisiunii. Va rămâne în sanctuarul de la Șilo la școala preotului Eli; nu se întoarce la Rama, în munții Efraim, alături de părinții săi, dar va deveni ultimul judecător în Israel, profetul care-l va consacra pe regele Saul și pe David. Textul biblic descrie pactul de fidelitate dintre Ana şi Dumnezeu într-o dăruire reciprocă: „Eu m-am rugat şi Dumnezeu a răspuns. Acum Domnul cere şi eu îi răspund”. Dumnezeu nu va fi învins în generozitate! Domnul dă, nu ia. Astfel Samuel este expresia unui dublu dar: darul lui Dumnezeu făcut Anei şi darul Anei făcut Domnului. Să ne gândim: copiii nu aparțin numai părinților. Aceștia din urmă nu sunt proprietarii copiilor lor. Copiii sunt un dar de la Dumnezeu. Maternitatea și viața sunt un dar divin. De aceea urmează „cântecul Anei” (1Sam 2,1-10) considerat prototipul imnului Magnificat al sfintei Fecioare Maria [„Sufletul meu îl preamăreşte pe Domnul”] (Lc 1,46-55).marți, 25 decembrie 2018

Sfântul Ștefan, primul martir: Iertarea și învățarea să iertăm [miercuri, 26 decembrie 2018]

Iertarea și învățarea să iertăm
pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora 10:00 (26 decembrie 2018)
Lecturi: Fap 6,8-10; 7,54-59; Evanghelia Matei 10,17-22; lecturi

Omilie
Sărbătorile care urmează imediat după Crăciun au o legătură evidentă cu naşterea lui Cristos. În ziua de Crăciun hainele liturgice sunt albe – culoarea bucuriei. A doua zi sunt înlocuite de roşu culoarea sângelui. Este sărbătoarea primului martir al Bisericii: sfântului Ştefan. Naşterea lui Isus ne vorbesc despre soarta Fiului lui Dumnezeu: ne vorbește despre preţul mântuirii noastre, ne vorbește despre uneltirile pe care oamenii le fac dintotdeauna împotriva lui; ne descriu  istoriea ce se desfăşoară de secole; ne vorbesc despre păcatul lumii şi despre istoria adevărată a Bisericii lui Cristos. Toţi persecutorii Bisericii ar trebui să înţeleagă că sângele martirilor, de la sfântul Ştefan până la cel al martirilor din zilele noastre, a fost mereu sămânţa care a dat rod la noii fii. Martiriul lui Ștefan merge pe urmele morţii lui Cristos, în trăsăturile esenţiale. Încă o dată este condamnat un nevinovat, ce se „răzbună” cu iertarea sa. Astfel el devine adevăratul învingător şi i se deschid cerurile.Deschideți ușa vin cu colinduța

Cântă: Nicoleta Sava și Dragostina Hanganu

Nicoleta Sava, Dragostina și Dumitru Hanganu.

luni, 24 decembrie 2018

† Nașterea Domnului (Crăciunul – Aurora): „Glorificându-l şi lăudându-l pe Dumnezeu” (25 decembrie 2018)

Adorația păstorilor - de Bartolome Esteban Murillo.

„Glorificându-l şi lăudându-l pe Dumnezeu”
 pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora 8:00 (25 decembrie 2018)

Lecturi: Isaia 62,11-12; Tit 3,4-7; Evanghelia Luca 2,15-20; lecturi 

Omilie


La Crăciun sunt prevăzute trei Liturghii: cea de noapte, cea din zori și din ziua Crăciunului. Și ne propune trei evanghelii. Noaptea: Iosif și Maria nu au loc în Betleem; sfârșesc prin a se adăposti într-un staul sărac; vestea este dată păstorilor, în noapte, de către un înger: „vi s-a născut Mântuitorul, care este Cristos Domnul!” (Lc 2,11). În zorii zilei, iată reacţia ciobănașilor: „Să mergem până la Betleem şi să vedem acest Cuvânt care s-a făcut!” (Lc 2,15). În timpul zilei de Crăciun este marea meditaţie a sfântului Ioan, evanghelistul, despre Cuvântul veşnic: „La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Cuvântul era Dumnezeu” (In 1,1).


Crăciun binecuvântat!


Vă doresc: Crăciun binecuvântat!

Isus Cristos Domnul,
copilul născut
să Vă dăruiască viață!

Sărbători fericite!

vineri, 21 decembrie 2018

† Duminica a 4-a din Advent (C): Bucuria lumii este adusă de Maria [23 decembrie 2018]


Bucuria lumii este adusă de Maria
 pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora 8:00 (23 decembrie 2018)

Lecturi: Miheia 5,1-4a; Evrei 10,5-10; Evanghelia Luca 1,39-45; lecturi 

Omilie

Este ultimă duminică din Advent. Timp de așteptare a Domnului care vine. Maria, mama lui Isus, este plină de bucurie când o vizitează pe Elisabeta. Ioan Botezătorul tresaltă în sânul mamei. Textele biblice ne fac să intrăm în misterul Crăciunului dezvăluindu-ne ce este în spate, adică de unde își au originea faptele și semnele Crăciunului: vestirea îngerului într-o familie de la Nazaret, vizita Mariei, ieslea Betleemului, păstorii, steaua, magii.Cine cântă ne-ncetat [colind]

Cântă Cristiana Văduva.

joi, 20 decembrie 2018

Lumea întreagă așteaptă răspunsul Mariei

Buna-Vestire - de Carl Bloch.

Ai auzit, Fecioară, că vei zămisli și vei naște un fiu; ai auzit că aceasta va fi nu de la un om, ci de la Duhul Sfânt. Îngerul așteaptă răspunsul: este timpul să se în­toarcă la Dumnezeu, cel care l-a trimis. Așteptăm și noi, Stăpână, cuvântul milostivirii, noi care suntem atât de mizerabil apăsați de o sentință de condamnare.
    
Iată că ție ți se oferă prețul mântuirii noastre. Dacă îți dai consimțământul, vom fi imediat eliberați. Noi toți am fost creați în Cuvântul veșnic al lui Dumnezeu, dar iată că acum suntem supuși morții. Prin răspunsul tău scurt, putem fi recreați și chemați din nou la viață.
   
Te imploră cu lacrimi, blândă Fecioară, Adam cel exilat din paradis împreună cu nefericiții săi urmași, te imploră Abraham, te imploră David. Te imploră insis­tent ceilalți patriarhi, strămoșii tăi, care locuiesc și ei în regiunea întunecată a morții. Răspunsul tău îl așteaptă lumea întreagă, care este prosternată la genunchii tăi.
   
Nu fără motiv, pentru că de cuvântul tău depinde mân­gâierea celor nefericiți, răscumpărarea celor închiși, eliberarea celor condamnați, în sfârșit, mântuirea tutu­ror fiilor lui Adam, a neamului tău întreg.
    
Grăbește-te, Fecioară, să dai răspunsul. Răspunde grabnic îngerului, sau, mai bine zis, prin înger, Dom­nului. Spune un cuvânt și primește Cuvântul; spune cuvântul tău și zămislește-l pe cel dumnezeiesc; spune cuvântul tău trecător și îmbrățișează-l pe cel veșnic.
    
De ce întârzii? De ce tremuri? Crede, încrede-te și pri­mește. Umilința ta să prindă curaj, modestia ta, încredere.

Desigur, nu este bine ca, acum, simplitatea inimii tale feciorelnice să uite prudența. În această împrejurare unică, să nu te temi, Fecioară prudentă, de prezumție, căci, dacă modestia ta este plăcută în tăcere, acum este mai necesară pietatea în cuvânt.
    
Deschide-ți, fericită Fecioară, inima credinței, buzele consimțământului, sânul Creatorului. Iată, Așteptatul tuturor popoarelor stă afară și bate la ușă. Ah, dacă, în timp ce tu întârzii, el ar trece mai departe și tu, cu durere, va trebui să-l cauți pe cel pe care îl iubește inima ta! Ridică-te, aleargă, deschide-i. Ridică-te prin credință, aleargă prin devotament, deschide-i prin consimțământ. Iată – spune ea –, slujitoarea Domnului: fie mie după cuvântul tău (Lc 1,38).

Sfântul Bernard, Omiliile despre sfânta Fecioară Maria  (Omilia 4, 8-9: Opera omnia, ed. cisterc. 4 [1966], 53-54).

miercuri, 19 decembrie 2018

O, vino [Aleluia] 17 – 24 decembrie17 decembrie
O, Înţelepciune, care, ieşind din gura Celui Preaînalt, străbaţi lumea de la un capăt la altul, orânduindu-le pe toate cu putere şi blândeţe, vino şi ne învaţă calea înţelepciunii!

18 decembrie
O, Adonai, Stăpânul şi conducătorul casei lui Israel, care te-ai arătat lui Moise în rugul aprins şi i-ai dat Legea pe muntele Sinai, vino să ne eliberezi cu braţ puternic!

19 decembrie
O, mlădiţă din rădăcina lui Iese, care te înalţi ca un steag pentru popoare, în faţa ta vor amuţi regii pământului, pe tine te vor chema popoarele, vino şi ne eliberează, nu mai întârzia!

20 decembrie
O, cheie a lui David şi sceptru al casei lui Israel, care deschizi şi nimeni nu poate închide, care închizi şi nimeni nu poate deschide, vino şi scoate-i din temniţă pe cei ce zac în întuneric şi în umbra morţii!

21 decembrie
O, Emanuel, regele şi legiuitorul nostru, speranţa şi mântuirea neamurilor, vino şi ne mântuieşte, Doamne Dumnezeul nostru!

22 decembrie
O, rege al neamurilor, dorit de toate popoarele, piatră din capul unghiului care le uneşti pe toate, vino şi mântuieşte-l pe omul pe care l-ai plămădit din ţărână!

23 decembrie
O, rege al neamurilor, dorit de toate popoarele, piatră din capul unghiului care le unești pe toate, vino și mântuiește-l pe omul pe care l-ai plămădit din țărână!

24 decembrie
O, tu care răsari, strălucire a luminii veşnice şi Soare al dreptăţii, vino şi scoate-i din temniţă pe cei ce zac în întuneric şi în umbra morţii!


marți, 18 decembrie 2018

Concert de colinde: corul Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi

Corul Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi a susţinut concertul de colinde în catedrala „Sfânta Fecioară Maria, Regină”, 
duminică, 16 decembrie 2018, la ora 19.00.

Programul concertului a cuprins următoarele colinde:

 • Rorate coeli (Melodie gregoriană)
 • Veni, Emanuel (Missalul francez - sec. al XIII-lea)
 • Doamne-auzi (J. Ph. Rameau)
 • O, ce veste (D.G. Chiriac)
 • Stille nacht (F. X. Gruber)
 • Floricica (F. Hubic)
 • Somnul lui Isus (F. A. Gevaert)
 • Astăzi s-a născut Cristos (T. Popovici)
 • O, sfântă noapte (L. H. Redner)
 • Naşterea Domnului (R. Antofie)
 • O, Tannenbaum (M. Franck)
 • În seara de Moş Ajun (M. Trache)
 • Trei crai de la răsărit (Colind bizantin)
 • Linu-i lin (T. Brediceanu/ I. D. Chirescu)
 • În lăcaşul lui Crăciun (V. Teodorian)
 • Lead kindly light (J. B. Dykes)
 • The first Noel (Colind tradiţional englez)
 • Exultemus laetantes (Anonim)

duminică, 16 decembrie 2018

Colinde - Es ist ein Ros entsprungen - Advent und Weihnachtslieder (Rundfunk - Jugendchor Wernigerode)Frohe Weihnachtszeit! 

Tracklisting:
 00:00 Es ist ein Ros entsprungen
 02:17 O Tannenbaum
 03:52 Bald nun ist Weihnachtszeit
 04:55 Macht hoch die Tür, die Tor macht weit
 06:51 Leise rieselt der Schnee
 08:34 Tochter Zion, freue dich
 10:55 Lasst uns froh und munter sein
 11:56 Es ist für uns eine Zeit angekommen
 13:23 Morgen, Kinder, wirds was geben
 14:44 O du fröhliche
 16:58 Süßer die Glocken nie klingen
 19:44 Vom Himmel hoch, da komm ich her
 21:21 Kommet, ihr Hirten
 22:47 Joseph, lieber Joseph mein
 26:27 Vom Himmel hoch, o Englein kommt (susani, susani)
 28:16 Still, still, still
 30:36 Gloria in excelsis Deo
 32:47 Freu dich, Erd und Sternenzelt
 34:00 Ihr Kinderlein, kommet
 36:06 Der Christbaum ist der schönste Baum
 38:33 Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen
 41:00 Herbei, o ihr Gläubigen (Adeste fideles)
 43:29 Lobt Gott, ihr Christen allzugleich (a cappella)
 45:21 Tausend Sterne sind ein Dom
 47:03 Stille Nacht, heilige Nacht

vineri, 14 decembrie 2018

† Duminica a 3-a din Advent (C): Vestea bucuriei [16 decembrie 2018]

Ioan Botezătorul indică pe Cristos prezent (1857) - de Alexander Ivanov (1806-1858); Mosca, Galleria Tretyakov.
Vestea bucuriei
pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora 8:00 (16 decembrie 2018)

Lecturi: Sofonia 3,14-18; Filipeni 4,4-7; Evanghelia Luca 3,10-18; lecturi

Omilie

Liturgia Adventului este caracterizată de o atmosferă de bucurie și speranță. Suntem în a treia duminică din Advent, numită altădată, în tradiţia creştină romană, Duminica Gaudete – „Duminica Bucuriei” – de la primul cuvânt din limba latină a cântării de la intrare care înseamn: „bucuraţi-vă”. „Bucuraţi-vă mereu în Domnul! Iarăşi vă spun: bucuraţi-vă!” (Fil 4,4). Nu este aproape naşterea Domnului, motivul bucuriei noastre? Liturgia întrerupe severitatea timpului Adventului: vrea să renunţe la haina violet – semnul pocăinţei – pentru a îmbrăca haina bucuriei. Nu violet, ci roz, pentru că „Domnul este aproape”.


joi, 13 decembrie 2018

Mica speranță


Credința, speranța și caritatea
după Giambattista Tiepolo. 
Trei virtuți teologale: 
credința cu crucea și potirul, 
speranța, în verde și cu ancora, 
iar caritatea în roșu.
„Mica speranţă avansează între două surori 
şi nimeni nu vrea să o privească. 
Ea pune în mișcare orice lucru ea. 
Pentru că credinţa nu vedea decât ceea ce este ea. 
Caritate nu iubește decât ceea ce e. 
Dar ea iubeşte ceea ce va fi”. 

Charles Péguy [1873-1914].

miercuri, 12 decembrie 2018

Drumul
...Drumul nu este lumină
e speranța clarității;
nu e flacăra dinainte,
e promisiunea adevărului.

E limita așteptării,
veșnica strădanie:
sfârșitul străzii care urcă,
este traversarea morții.

(Madeleine Delbrêl, Noi delle strade, Milano, Gribaudi, 2008, 16; trad. I.Chinez).

luni, 10 decembrie 2018

sâmbătă, 8 decembrie 2018

† Duminica a 2-a din Advent (C): Strigăm după milostivirea Domnului [9 decembrie 2018]

Pregătiți calea Domnului...
  Strigăm după milostivirea Domnului
pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora 8:00 (9 decembrie 2018)
Lecturi: Baruh 5,1-9; Filipeni 1,4-6.8-11; Evanghelia Luca 3,1-6; lecturi

Omilie

Toate lecturile din Advent anunță venirea Domnului. Orice autor vestește venirea lui Mesia în timpul său: Baruh celor deportați în Babilon, Ioan Botezătorul strigă după milostivirea lui Dumnezeu și pregătește venirea Domnului, apostolul Paul mulțumește creștinilor din Filipi pentru răspândirea Evangheliei lui Cristos Isus.

vineri, 7 decembrie 2018

† Neprihănita Zămislire: La Dumnezeu nimic nu este imposibil [sâmbătă, 8 decembrie 2018]

Neprihănita Zămislire (1770) - by Anton Raphael Mengs.
La Dumnezeu nimic nu este imposibil
pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora 17:00 (8 decembrie 2018)
Lecturi: Genezei 3,9-15.20; Efeseni 1,3-6.11-12; Evanghelia Luca 1,26-38; lecturi

Omilie

Astăzi celebrăm Neprihănita Zămislire. Este primul moment în care sfânta Fecioară Maria a ieșit la iveală, a apărut; mai precis, este deschiderea totală spre Dumnezeu Domnul a restaurat prietenia cu Maria. Pentru acel „da” al Mariei, Dumnezeu hotărăște să dea lumii pe Fiul său, prin aceea care este fără păcat. Lecturile liturgiei de astăzi ne propune două scene: Dumnezeu și omul – Adam – din prima lectură; Dumnezeu și Maria din Evanghelie. Doi parteneri ce se privesc, se caută, își vorbesc, se întreabă… Este planul lui Dumnezeu orânduit după voința sa [din lectura a doua].


luni, 3 decembrie 2018

Rorate caeli [gregorian]Rorate caeli desuper et nubes pluant iustum. 

Ne irascaris Domine, ne ultra memineris iniquitatis:
ecce civitas Sancti facta est deserta:
Sion deserta facta est:
Jerusalem desolata est:
domus sanctificationis tuae et gloriae tuae,
ubi laudaverunt te patres nostri. 

Rorate caeli desuper et nubes pluant iustum. 

Peccavimus, et facti sumus tamquam immundus nos,
et cecidimus quasi folium universi:
et iniquitates nostrae quasi ventus abstulerunt nos:
abscondisti faciem tuam a nobis, et allisisti nos in manu iniquitatis nostrae. 

Rorate caeli desuper et nubes pluant iustum. 

Vide Domine afflictionem populi tui, et mitte quem missurus es:
emitte Agnum dominatorem terrae, de Petra deserti ad montem filiae Sion:
ut auferat ipse iugum captivitatis nostrae. 

Rorate caeli desuper et nubes pluant iustum. 

Consolamini, consolamini, popule meus:
cito veniet salus tua:
quare maerore consumeris, quia innovavit te dolor?
Salvabo te, noli timere, ego enim sum Dominus Deus tuus, Sanctus Israel, Redemptor tuus. 

Rorate caeli desuper et nubes pluant iustum.vineri, 30 noiembrie 2018

† Duminica 1 din Advent (C): Așteptându-l pe Domnul [2 decembrie 2018]

„Ridicați-vă capul!”
Așteptându-l pe Domnul
 pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora 8:00 (2 decembrie 2018)
Lecturi: Ieremia 33,14-16; 1Tesaloniceni 3,12-4,2; Evanghelia Luca 21,25-28.34-36; lecturi. 

Omilie

Cu această duminică începe un an nou liturgic şi, odată cu el, începe Adventul, care înseamnă „venire”. Este un timp liturgic în care ne pregătim să celebrăm un eveniment fundamental: întruparea Domnului, dar privind însă la întâlnirea cu Dumnezeul istoriei de la sfârșitul timpului. Ne îndreptăm ochii spre viitor cu speranța în darul mântuirii pe care poți să-l aștepți. Darul nu poate fi pretins și nu se merită, altfel nu ar fi cadou. Darul se poate doar aștepta. A aştepta nu este uşor. Avem nevoie de răbdare. Suntem îndemnaţi să privim numai înainte, spre viitor, spre noul eveniment al harului și al binecuvântării cereşti. Cele trei lecturi din liturgia Adventului sunt dominate de această venire și așteptare cu speranța întâlnirii cu Domnul.


joi, 29 noiembrie 2018

miercuri, 28 noiembrie 2018

Crucea – instrument de lucru


 „Cristos, regele ceresc și adevăratul agricultor, 
venind spre omenirea devastată de păcat, 
a luat un trup omenesc și, 
purtând crucea ca instrument de lucru, 
a desțelenit sufletul uscat și necultivat, 
a smuls spinii și mărăcinii spiritelor rele, 
a smuls neghina răului 
și a aruncat în foc toate paiele păcatului. 
A muncit-o astfel cu lemnul crucii 
și a plantat în ea grădina preafrumoasă a Duhului”. 

(sursă: http://www.ibreviary.com/m/breviario; sfântul Macariu, Omiliile 28: PG 34, 711).

luni, 26 noiembrie 2018

Important este de a merge...


Claudio Baglioni.

„Bine ați venit 
la jumătatea acestei călătorii 
ce nu are nici o țintă. 
Pentru că nu-i important unde te duci. Singurul lucru care contează 
este de a merge. 
La revedere, voi toți, care sunteți pe drum. 
Ne vom întâlni din nou în curând undeva”. 

(sursă: https://twitter.com/ClaudioBaglioni; trad. Isidor Chinez).