vineri, 1 martie 2019

† Duminica a 8-a de peste an (C): Faptele creștinului [3 martie 2019]

 
După roadele sale îi veți conoaște...
Faptele creștinului
pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora 8:00 (3 martie 2019)
 
Lecturi: Ben Sirah 27,4-7; 1Corinteni 15,54-58; Evanghelia Luca 6,39-45; lecturi

Omilie

Textele biblice din această duminică ne invită să folosim cuvinte frumoase pentru că „rodul pomului arată îngrijirea lui” (Sir 27,6). Isus, Învățătorul, ne poartă spre înțelepciune: „orice pom se cunoaşte după fructele proprii” (Lc 6,44) și ne invită la coerență, adică la legătura strânsă dintre credință și fapte. Cristos ne învață să judecăm nu după aparențe, ci după manifestarea faptelor. Apostolul Paul ne cere să fim statornici în credință în învierea Domnului că moartea a fost învinsă de viață.


marți, 26 februarie 2019

Fericirile sociale
Fericiți cei care nu folosesc oamenii pentru a garanta un profit.
Fericiți cei care refuză competiția și consumismul.
Fericiți cei care nu trebuie să apere bogățiile.
Fericiți cei care strâng mâna celui bolnav.
Fericiți cei care primesc un copil așa-zis cu handicap.
Fericiți cei care asistă părinții în vârstă și infirmi.
Fericiți cei care în tăcere își dă seama de mângâierile lui Dumnezeu.
Fericiți cei care nu cred în idoli.
Fericiți cei care se opresc și întreabă dacă este nevoie de ajutor.
Fericiți cei care se pun de partea ultimilor.
Fericiți cei care cred în iubire. 

Fericirile (Mt 5,3-12)


3 „Fericiţi cei săraci în duh, pentru că a lor este împărăţia cerurilor! 
4 Fericiţi cei care plâng, pentru că ei vor fi mângâiaţi! 
5 Fericiţi cei blânzi, pentru că ei vor moşteni pământul! 
6 Fericiţi cei cărora le este foame şi sete de dreptate, pentru că ei se vor sătura! 
7 Fericiţi cei milostivi, pentru că ei vor [afla] milostivire! 
8 Fericiţi cei curaţi cu inima, pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu! 
9 Fericiţi făcătorii de pace, pentru că ei vor fi numiţi fiii lui Dumnezeu! 
10 Fericiţi cei persecutaţi din cauza dreptăţii, pentru că a lor este împărăţia cerurilor! 
11 Fericiţi sunteţi când vă vor insulta, vă vor persecuta şi, minţind, vor spune împotriva voastră tot răul din cauza mea.
12 Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, căci răsplata voastră mare este în ceruri! Căci aşa i-au persecutat pe profeţii dinaintea voastră.

(sursă: https://www.altranarrazione.com/2016/11/beatitudini-sociali.html; trad. I.C.).