sâmbătă, 20 aprilie 2019

Praeconium Paschale - Exsultet (latina)

Praeconium Paschale - Exsultet - latina (Vatican Basilica, 23 April 2011).

† Învierea Domnului : De la „a vedea” la mărturie (Paștele - 21 aprilie 2019)

Maria Magdalena, Ioan și Petru.
De la „a vedea” la mărturie
 pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora 8:00 (21 aprilie 2019)       
 Lecturi: Faptele Apostolilor 10,34a.37-43; Coloseni 3,1-4; Evanghelia Ioan 20,1-9; lecturi

Omilie

Astăzi biserica celebrează Paștele Domnului în lumina unei noi zile. Cristos a înviat, a învins noaptea mormântului prin atotputernicia lui Dumnezeu. Aceasta este vestea care străbate de secole de-a rândul.În prima lectură (Fap 10,34a 37-43) l-am ascultat pe Petru – sosit la Cezarea Maritimă, înștiințat de o viziune – spunându-i unui soldat roman, păgân: „Voi ştiţi ceea ce s-a petrecut în toată Iudeea, începând din Galileea, după botezul pe care l-a predicat Ioan […] Pe el l-au omorât atârnându-l pe lemn. Pe acesta Dumnezeu l-a înviat a treia zi” (v. 37.39-40). În puține cuvinte rezumă și pentru noi motivul de ce suntem creștini: este „vestirea” Bisericii [cum spun unii kerygma, în greacă] de-a lungul timpului. „Acum, toți suntem înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm toate câte ți-au fost poruncite de Domnul” (Fap 10,33). Este „predica” despre Isus consacrat de Duhul Sfânt, făcând bine pe pământ și vindecând pe mulți bolnavi; dar ei – evreii – l-au „omorât”; „pe acesta Dumnezeu l-a înviat a treia zi”. Pentru Petru atenția este centrată pe martori: „am mâncat şi am băut cu el după ce a înviat din morţi”. El este martor. Isus, „ne-a poruncit să predicăm poporului și să dăm mărturie că el a fost pus de Dumnezeu judecător al celor vii și al celor morți” (v. 42). Apostolii sunt primii martori direcți și credința noastră se bazează pe mărturia lor. „Oricine crede în el primeşte iertarea păcatelor prin numele lui” (v. 43). Atunci soldatul roman și ceilalți s-au botezat; el, cel păcătos, a avut nevoie de iertarea păcatelor. Această bucurie a lui Petru despre „Cel Înviat” devine credința noastră. Este mesajul plin de vitalitate. Trebuie să spunem celor disperați, celor decepționanți de viață, tinerilor și bătrânilor care au pierdut sensul vieții: moartea nu este o fatalitate [un „fatum”]; Isus a învins-o! Suntem făcuți să ne apropiem de el. Biserica simte cu forță necesitatea de a vesti acest mister de libertate și viață.

La drepţii ce-n limb aşteptau mântuirea [Sâmbăta Sfântă]

 Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, 
a coborât în adâncurile lăcaşului morţilor, 
de unde s-a înălţat cu mărire.

La drepţii ce-n limb aşteptau mântuirea 
Ai mers de îndată, ducându-le ştirea 
Cea bună, că-s liberi să lase abisul, 
Că tuturor iar s-a deschis paradisul.


Isuse Cristosase, tu ai coborât în împărăţia celor morţi, ca să-i eliberezi din temniţa morţii pe drepţii închişi acolo de la începutul lumii: fă ca toţi aceia care zac în mormântul fărădelegilor să audă glasul tău şi să fie vii!


 

vineri, 19 aprilie 2019

Papa Francisc conduce „Calea Crucii” la Colosseum din Roma (ora 21:15) [19 aprilie 2019]
Cu meditațiile pregătite anul acesta de sora Eugenia Bonetti, misionară și apărătoare a victimelor traficului de carne vie. 

Printre călugărițele chemate de organizatori să ducă Sfânta Cruce se află și o măicuță din România, care este originară din dieceza de Iași și face parte din congregația Surorile Providenței. 

(sursă: https://www.vaticannews.va/ro).

Vinerea Sfântă: Celebrarea Pătimirii Domnului - în italiană (19 aprilie 2019)

marți, 16 aprilie 2019

† Joia Sfântă : Iubirea sa merge până la sfârșit (18 aprilie 2019)

Isus spală picioarele discipolilor - Del Parson.
Iubirea sa merge până la sfârșit
pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] (18 aprilie 2019)      
Lecturi: Exodului 12,1-8.11-14; 1Corinteni 11,23-26; Evanghelia Ioan 13,1-15; lecturi

Omilie

În seara aceasta intrăm în „Triduum-ul Pascal”, mai bine zis în celebrarea patimii, morții și învierii lui Isus Cristos. În cursul acestor trei zile noi comemorăm ceea ce Isus a numit „ceasul” său. În Joia Sfântă celebrăm „Cina Domnului”. Nu este o simplă amintire: este un „memorial” [zicaron în ebraică], adică permite timpului trecut să se împlinească în prezent. În acest spirit evreii celebrau Paștele.