vineri, 16 noiembrie 2018

† Duminica a 33-a de peste an (B): Isus este aproape de noi [18 noiembrie 2018]

Fiul Omului! - de Bernardette Lopez.
Isus este aproape de noi
pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora 8:00 (18 noiembrie 2018)
 
Lecturi: Daniel 12,1-3; Evrei 10,11-14.18; Evanghelia Marcu 13,24-32; lecturi

Omilie

La sfârșitul anului liturgic liturgia bisericii ne oferă speranță. Daniel privea spre viitor profetizând: „în acel timp, va fi salvat oricine va fi găsit scris în carte” vieții. În discursul despre ultimele lucruri [escatologic], Isus vede împlinindu-se profețiile din Vechiul Testament: „Fiul Omului… va aduna pe toţi aleşii săi”. Autorul Scrisorii către Evrei contemplează pe Cristos șezând la dreapta lui Dumnezeu, așteptând de acum ca duşmanii săi să fie puşi sub picioarele sale. Lecturile de astăzi ne invită să fim atenți la ultimele realități ale vieții, la sfârșitul lumii și a timpului. Este venirea definitivă a lui Isus Cristos. Cuvântul Domnului ni se comunică astăzi prin imagini zguduitoare ce pot nelinişti inimile şi tulbura gândurile. Dar, el este aproape de noi.