sâmbătă, 2 noiembrie 2019

† Duminica a 31-a de peste an [C]: Milostivirea lui Dumnezeu iartă păcătoșii [3 noiembrie 2019]

Zacheu în sicomor așteptând să treacă Isus de James Tissot; Brooklyn Museum.
Milostivirea lui Dumnezeu iartă păcătoșii
 pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora 8:00 (3 noiembrie 2019)     
Lecturi: Înţelepciunii 11,22-12,2; 2Tesaloniceni 1,11-2,2; Evanghelia Luca 19,1-10; lecturi

Omilie


Lecturile biblice din această duminică ne invită să privim la milostivirea infinită a lui Dumnezeu care iată păcătoșii pentru că îi iubește.În lectura întâia luată din cartea Înțelepciunii (Înţ 11,22-12,2), autorul vorbește milostivirea lui Dumnezeu față de om: „Tu te înduri de toate, pentru că toate le poţi, treci cu vederea peste păcatele oamenilor” (v. 23). El manifestă răbdare față de păcătoși. Cartea prezintă o istorie a mântuirii: Dumnezeu salvează pe cei care sunt ai săi. „Tu iubeşti toate cele care sunt şi nu dispreţuieşti nimic din ceea ce ai făcut” (v. 24). De fapt, el este creatorul a toate, căci iubește viața care a ieșit din mâinile lui: „Tu cruţi toate, căci ale tale sunt, Stăpâne, iubitorule al vieţii!” (v. 26). Nu vrea condamnarea niciunuia, dar așteaptă răbdător să se întoarcă. Domnul este într-adevăr îngăduitor. Cartea răspunde grecilor – suntem în orașul Alexandria din Egipt, de lângă Marea Mediterană – care reproșau iudeilor „dispreț față de oameni”. Ideea despre universalitatea milostivirii lui Dumnezeu pentru păcătoși, nu a fost niciodată exprimată cu atâta forță în Vechiul Testament, nici rolul iubirii în crearea și păstrarea în viață a ființelor. Textul este o rugăciune, un imn adresat lui Dumnezeu creatorul. Domnul nu a încetat niciodată să iubească poporul. Iubirea sa este de neînvins. L-a eliberat fără plată și fără nici un merit din partea poporului. Dumnezeu iartă, pentru că ne iubeşte.

joi, 31 octombrie 2019

† Toți Sfinții: Sfințenia este un dar oferit omului de Dumnezeu la botez [1 noiembrie 2019]


Sfinții timpurilor noastre...
Sfințenia este un dar oferit omului de Dumnezeu la botez
pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora 10:00 (vineri, 1 noiembrie 2019)     
Lecturi: Apocalipsul 7,2-4.9-14; 1Ioan 3,1-3; Evanghelia Matei 5,1-12a; lecturi

Omilie


Astăzi sărbătorim pe toți sfinții. Prima întrebare este: dar ce sunt sfinții și ce este sfințenia? Răspunsul ni-l dă lecturile biblice din această zi, mai ales Evanghelia din „Predica de pe Munte”, adică „fericirile”. 

Nu sunt o excepție, nu sunt puțini aleși pentru a-i pune pe piedestal riscând îndepărtarea de noi, dar așa cum spune cartea Apocalipsului – din prima lectură (Ap 7,2-4.9-14): sunt o mulțime imensă. Cartea anunță, într-un limbaj în imagini, că forţele răului se duc la ruină. Sfântul Ioan „dezvăluiește” acest triumf, căci în limba greacă apocalips se zice „arătate”, „revelare”, „dezvăluire”. Cartea dă o judecată foarte severă asupra răului care este în lume. Numai Dumnezeu poate să facă omul fericit. Vede „o mulţime mare pe care nimeni nu putea să o numere, din toate neamurile, triburile, popoarele şi limbile. Ei stăteau în picioare în faţa tronului şi în faţa mielului, îmbrăcaţi cu haine albe şi cu ramuri de palmier în mâini” (v. 9). Aceste persoane vin din diverse orizonturi, din lumea ebraică, dar și păgână; bărbați și femei care „şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele mielului” (v. 14). Dincolo de greutățile și persecuțiile îndurate, îl descoperă pe Cristos, Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Sunt o mulțime imensă în care strălucește sfințenia lui Dumnezeu, manifestată și dăruită de Isus, care a modelat existența noastră făcut-o vizibilă în viața și istoria omenirii.