sâmbătă, 26 octombrie 2019

† Duminica a 30-a de peste an [C]: Rugăciune și milostivire [27 octombrie 2019]

Fariseul și vameșul.
 Rugăciune și milostivire
pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora 08:00 (27 octombrie 2019)     
Lecturi: Ben Sirah 35,15b-17.20-22a; 2Timotei 4,6-8.16-18; Evanghelia Luca 18,9-14; lecturi

Omilie


Liturgia Cuvântului continuă tema rugăciunii: este rugăciune și milostivire a lui Dumnezeu. Duminica de astăzi ne aminteşte că Biserica este trimisă să anunțe îndurările Domnului.Prima lectură: Ben Sirah (Sir 35,15b-17.20-22a) scrie pe la anul 180 înainte de Cristos, în Alexandria Egiptului. Este un evreu din „diaspora iudaică”, care ținea mult la „Lege”, care era considerată „Înțelepciune ebraică” sau Cuvânt divin. Se năștea un alt tip de relație a omului cu Dumnezeu în sensul de paternitate universalistică a Domnului. Autorul transmite experiența sa personală despre un Dumnezeu judecător care nu face nici o diferenţă între oameni; este imparţial; nu judecă după aparenţe: „Nu va fi părtinitor împotriva celui sărac şi rugăciunea celui nedreptăţit va fi ascultată” (v. 16). Cuvântul Domnului trimite la unicul judecător drept care nu ascultă de cei fărădelege, nu închide ochii asupra nedreptăților și abuzurilor celor puternici și ajută pe cei săraci și slabi. Pornind de la jertfă, trece la rugăciunea pe care Dumnezeu o ascultă: este aceea a săracului, a orfanului, a văduvei, a celui umil. În Vechiul Testament, aceștia erau considerați în nesiguranță. „Rugăciunea celui umil străbate norii” (v. 21). Subliniază înclinarea milostivirii lui Dumnezeu de a asculta pe omul în dificultate. Glasul celui asuprit, al celui care are inima umilă și căită, este unica voce care pătrunde cerurile. Este mesajul grăitor și viu pe care omenirea poate să-l îndrepte spre inima lui Dumnezeu și să-l asculte și să intervină. Să urmăm exemplul Domnului, care este plin de îngăduință şi milostivire.