sâmbătă, 30 septembrie 2017

† Duminica a 26-a de peste an (A): A ne schimba viața [1 octombrie 2017]

„Fiule, du-te azi şi lucrează în via mea!”

A ne schimba viața
pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora 11:00 (1 octombrie 2017)

Lecturi: Ezechiel 18,25-28; Filipeni 2,1-11; Evanghelia Matei 21,28-32.Omilie

Dumnezeu ne oferă tuturor posibilitatea de a ne schimba viața. Astăzi evanghelia ne propune parabola „celor doi fii” cu care Domnul cere poporului să se întrebe asupra legăturii vieții lor cu Dumnezeu. Chiar fiilor care uneori nu au voință să muncească în via Domnului au posibilitatea să se schimbe. Acesta este mesajul de speranță pe care îl prezintă liturgia de astăzi.


Profetul Ezechiel (Ez 18,25-28), din prima lectură, se adresează unui popor deportat și împrăştiat într-o țară păgână (587 î. C.): e prăbușirea tuturor instituțiilor, distrugerea cetății sfinte, deportarea, apusul tragic a tot ce este națiune, dinastie regală, cultul, templul… Și printre deportați se strecoară acest plânset deprimant: „Domnul ne-a dezamăgit, nu ne-a apărat”. Exilul se prelungeşte. Copiii celor deportaţi – născuţi în sclavia babiloniană – se plâng împotriva lui Dumnezeu pentru că – aşa cum gândesc ei – trebuie să plătească pentru vinovățiile care n-au fost comise de ei şi să suporte nelegiuirea părinţilor lor. Ar fi trebuit să recompenseze pe cei buni și să pedepsească pe cei răi – spuneau ei. Dumnezeu este pus sub acuzație. „Voi ziceţi: «Calea Domnului nu este dreaptă». Ascultaţi, voi, casă a lui Israel: oare calea mea nu este dreaptă? Sau poate căile voastre nu sunt drepte” (v. 25). Voi criticați pe Dumnezeu, însă judecați după vederile voastre înguste și scurte! Profetul, în numele Domnului, explică că lucrurile nu stau aşa cum gândesc ei, pentru că fiecare plăteşte pentru acţiunile sale fie bune, fie rele și le amintește la fiecare responsabilitățile sale. Este fundamental răspunsul de convertire pe care cuvântul Domnului îl cere. „Dacă cel rău se întoarce de la răutatea lui pe care a comis-o şi face dreptate şi judecată, acela îşi va face sufletul să trăiască” (v. 26). Ezechiel vorbește despre retribuția dreptului și pedeapsa celui rău. Noțiunea de „convertire” este strict personală și se exprimă cu claritate aici. Profetul invită să înceteze de a mai judeca modul lui Dumnezeu de a se comporta şi de a se cercetă mai degrabă pe ei înşişi. Mai puţine frunze şi mai multe roade. Cu alte cuvinte, mai puţine judecăţi temerare şi mai multe fapte sfinte. Suntem chemaţi cu toţi pentru a ne orienta viața spre Domnul şi să-l urmăm din toată inima.vineri, 29 septembrie 2017

„Du-te și lucrează în vie” [XXVI TPA (A) - duminică, 01.10.2017]

Fiule, du-te azi şi lucrează în vie!... 

Evanghelia Matei 21,28-32: În acel timp, Isus le-a zis arhiereilor şi bătrânilor poporului: „Ce părere aveţi? Un om avea doi fii. S-a apropiat de primul şi i-a zis: «Fiule, du-te azi şi lucrează în vie!» El i-a răspuns: «Nu vreau», dar apoi i-a părut rău şi s-a dus. A venit apoi la celălalt şi i-a spus la fel, iar el i-a răspuns: «Da, Doamne», dar nu s-a dus. Care dintre aceştia doi a făcut voinţa tatălui?” I-au spus: „Primul”. Isus le-a zis: „Adevăr vă spun că vameşii şi desfrânatele merg înaintea voastră în împărăţia lui Dumnezeu. Căci Ioan a venit la voi pe calea dreptăţii, dar nu aţi crezut în el, însă vameşii şi desfrânatele l-au crezut. Voi însă, deşi aţi văzut, nici măcar după aceea nu v-a părut rău, ca să credeţi în el”.

Omilie

Textele biblice din această duminică denunţă incoerența ce poate există în judecăţile noastre după cum ce se întâmplă în timpul lui Ezechiel din prima lectură. Profetul se adresează unui popor deportat din ţara natală. Poporul evreu a fost împrăştiat printre păgâni. Mulţi cred că este din cauza greşelilor făcute de generaţiile precedente ca să sufere o astfel de catastrofa. Profetul reacţionează împotriva acestei mentalitate: amintește fiecăruia de responsabilităţile sale. Aceasta este important și pentru noi. Suntem chemaţi toţi pentru a ne orienta viaţa noastră spre Domnul şi să-l urmăm.

În a doua lectură, sfântul Paul ne dă câteva detalii în ceea ce trebuie să fie această convertire. Ne vorbeşte despre viaţă frăţească, umilință şi chiar înjosire. Modelul nostru trebuie să fie Cristos: acceptarea morții din iubire față de fraţii săi. Această este atitudine ce i-a adus triumful. El vrea să ne asocieze pe noi toți la triumful peste moarte şi păcat. Noi toți suntem orientați spre mântuirea şi viaţa oamenilor având aceleaşi sentimente pe care el le-a avut.

Dar citind Evanghelia din ziua de astăzi, vedea destul de bine că nu a obținut vreun profit, cel puțin pentru unii. Astăzi, Isus se adresează unor oameni care pretind să fie cei mai buni; se consideră a fi elita poporului. Este adevărat că respectă legea până la ultimul detaliu. Dar în spatele acest paravan se ascund perfecți scrupuloşi. Isus denunţă o gravă infidelitate esențială la Cuvântul lui Dumnezeu: ei sunt convinşi de calitățile lor religioase; s-au închis la apelurile la convertire a lui Ioan Botezătorul şi acelea ale lui Isus. În plus, ei nu au decât dispreţ față de păcătoși.

Sfinții arhangheli Mihail, Gabriel, Rafael  

„Atunci când arhanghelii vin la noi
pentru vreo misiune,
iau și numele misiunii pe care o exercită.
Astfel, Mihail înseamnă:
Cine este ca Dumnezeu?;
Gabriel: Purerea lui Dumnezeu
și Rafael: Medicamentul lui Dumnezeu
(sfântul Grigore cel Mare).

joi, 28 septembrie 2017

„Iubirea este în sfânta împărtășanie


Sfânta Împărtășanie (1958) de Ariel Agemian.

„Iubirea este în sfânta împărtășanie
pe care ar trebui să o primim în genunchi,
cu aceste cuvinte de umilință în inima și pe buze:
«Domine, non sunt dignum»”
[Doamne, nu sunt vrednic]”.

(Oscar Wilde).

miercuri, 27 septembrie 2017

luni, 25 septembrie 2017

Domnul este bun și primește ultimul ca primul


Pelerini etiopieni la o ceremonie a focului sfânt în Paştele ortodox la Deir al-Sultan în mânăstirea din Ierusalim, Israel (AFP) [30.04.2016].

„Cine iubește pe Domnul se bucură în această sărbătoare frumoasă și luminoasă!
Slujitorul fidel intră vesel în bucuria Domnului său!
Cine a așteptat această zi în penitenţă acum primeşte răsplata.
Cine a sosit după ora nouă, să fie vesel dând mulțumire. 
Cine a ajuns după ora doisprezece, să nu se îndoească, nu vă avea nici o daună.
Cine a întârziat până la ora trei după amiază, să vină fără ezitare. 
Cine a sosit la ora cinci, să nu creadă că a venit prea târziu, 
Pentru că Domnul este bun și primește ultimul ca primul.
Îngăduie odihnă lucrătorului de la ora cinci ca aceea de la prima oră.
Își face milă de ultimul și premiază pe primul. 
Primului dă, ultimului îi dăruiește.
Apreciază faptele fiecăruia, laudă fiecare intenţie.
Intrați cu toții, deci, în bucuria Domnului nostru; 
primii și al doilea, primiți toți răsplata;
cei bogați și cei săraci, dansați împreună;
fie că ați postit, fie că ați fost la sărbătoare, 
să fiți cu toții în bucurie, cinstiți-l în această zi!
Banchetul este gata, bucurați-vă cu toții!
Hrana este abundentă, ajunge pentru toți, 
nimeni să nu meargă flămând.
Gustați toți din banchetul credinței.
Gustați toți din dărnicia bunătății sale.
Nimeni să nu plângă de mizeria sa:
împărăția lui Dumnezeu este deschisă tuturor.
Niciunul nu se teme de moarte, 
deoarece moartea Salvatorului ne-a eliberat.
Dominat de moarte, el a stins-o.
Cristos a înviat și domnește viața. 
Lui să-i fie glorie și putere în vecii veciilor. Amin.


(Vestirea pascală a Bisericii orientale; tradus din limba italiană de pr. Isidor Chinez).