sâmbătă, 14 mai 2016

† Coborârea Sfântului Duh [Rusaliile] (C): Duhul alături de noi [15 mai 2016]

Pentecost (1750) by Josef Ignaz Mildorfer,
Hungarian National Gallery.
 
Evanghelia Ioan 14,15-16.23b-26: În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: „Dacă mă iubiţi, veţi păzi poruncile mele şi eu îl voi ruga pe Tatăl, iar el vă va da un alt Mângâietor ca să fie cu voi pentru totdeauna. Dacă cineva mă iubeşte, va păzi cuvântul meu; Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el şi ne vom face locuinţă la el. Cine nu mă iubeşte nu păzeşte cuvintele mele, iar cuvântul pe care îl ascultaţi nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. V-am spus acestea cât timp mai sunt cu voi. Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăţa toate şi vă va aminti toate câte vi le-am spus eu”.
 
Omelie
 
Sărbătoarea Rusaliilor constituie plinătatea evenimentului pascal: Isus cel înviat, înălţat la cer şi părtaş la domnia lui Dumnezeu, împlineşte promisiunea făcută ucenicilor că-l va trimite pe Duhul Sfânt. În puterea Duhului comunitatea poate să-l mărturisească pe Cristos în mijlocul tuturor oamenilor, „în limbile lor”.
 
Dacă pentru poporul Israel Rusaliile erau sărbătoarea care amintea de darul Legii de pe Sinai, sărbătoarea alianţei, pentru comunitatea lui Isus este darul Duhului, celebrarea noii şi definitivei alianţe. Isus nu a lăsat „orfană” comunitatea sa, iar cu înălţarea sa la cer nu s-a făcut o separare atât de mare încât să pună capăt acţiunii sale în lume. Comunitatea credincioşilor, de fapt, împărtăşeşte cu el aceeaşi viaţă, acelaşi Spirit şi acesta îi face capabili să anunţe de-a lungul timpului şi al istoriei Vestea cea Bună, să înfăptuiască binele, să lucreze pentru a opri stăpânirea Satanei. Aşa cum Isus a fost umplut cu puterea Duhului şi astfel a fost făcut capabil de misiune, la fel se întâmplă cu Biserica sa, începând cu Rusaliile.
 
În fragmentul evanghelic de astăzi medităm despre această realitate ascultând promisiunea Duhului făcută de Isus ucenicilor în timpul „discursurilor de adio”. Isus leagă această promisiune de iubire: „Dacă mă iubiţi, veţi ţine poruncile mele şi eu îl voi ruga pe Tatăl, iar el vă va da un alt Mângâietor ca să fie cu voi pentru totdeauna”. Creştinul este astfel numai în măsura în care îl iubeşte pe Domnul, „din toată inima, din tot sufletul, din toate puterile”, îl iubeşte mai mult decât pe toţi oamenii, mai mult decât însăşi viaţa sa. Şi tocmai trăind în această iubire el poate să facă experienţa Duhului Mângâietor, «Paráclito» [gr. Parakletos] (= chemat alături), care actualizează prezenţa lui Isus şi îl ajută în oboseala zilnică a perseverenţei; Duhul adevărului care îl „conduce la întreg adevărul” (In 16,13): iar pentru creştin adevărul nu este o noţiune abstractă, ci o persoană, Isus Cristos!
 
După ce a insistat asupra iubirii faţă de el şi faţă de cuvântul său, Isus sigilează promisiunea cu o revelaţie clară: „Mângâietorul, Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, el vă va învăţa toate şi vă va aminti tot ceea ce v-am spus”. Într-adevăr: astăzi, Duhul îi poartă pe ucenici să înţeleagă şi să-şi însuşească în profunzime acele realităţi care, în timp ce Isus era în mod fizic printre ei, nu erau în stare să le primească. Sunt timpi diferiţi în înţelegerea lui Isus şi a misterului mântuirii; sunt gesturi şi cuvinte ale lui Isus care nu sunt înţelese imediat de ucenici, după cum există un ne-spus pe care îl interpretează Duhul: „nu va vorbi de la sine, ci va spune tot ceea ce a auzit şi vă va vesti lucruri viitoare” (In 16,13).
 
Da, în inima credincioşilor Duhul acţionează făcând prezentă întreaga viaţă a lui Cristos, în măsura în care omul este ascultător perseverent al Fiului: el este memoria totală a persoanei lui Cristos şi astfel luminează activitatea noastră zilnică, până în ziua venirii Domnului în glorie.
 
Se înţelege atunci de ce Isus a afirmat: „Când va veni Mângâietorul pe care îl voi trimite de la Tatăl, Duhul adevărului care purcede de la Tatăl, el va da mărturie pentru mine; şi voi veţi da mărturie despre mine” (In 15,26-27). Noi creştinii suntem martori ai lui Cristos printre oameni, suntem trupul său în lume: aceasta este responsabilitatea noastră, dar aceasta este şi bucuria noastră profundă, pe care nimeni şi nimic nu va putea să ne-o răpească. Da, întrucât suntem creştini trăim din iubire şi în iubire: îl iubim pe el, Isus Cristos şi el ne iubeşte pe noi. Noi şi Cristos trăim împreună!
 
(pr. Enzo Bianchi [27 mai 2007]; trad. pr. Isidor Chinez; sursă:

 

 

joi, 12 mai 2016

La 33 de ani de preoție [29 iunie 1983 - 11 mai 2016] - întâlnire cu colegii
(sursă: https://www.facebook.com/BRCRadauti/).

La 33 de ani de preoție
[29 iunie 1983  11 mai 2016]
în Biserica Romano Catolică „Nașterea Sfintei Fecioare Maria” 
din Rădăuți (SV).

 
În biserica din Putna – filiala Parohiei Romano Catolice Rădăuți (SV) [11.05.2016].
 
Am fost cazați într-un hotel:
Complex Turistic „Voievod”  Voievodeasa  Sucevița (SV)
 


Clasa mea  29 iunie 1983:

1. Alecu Anton (născut - 01.06.1957, Gheorghe Doja [BC])
2. Antonov (Egner) Anton (născut - 05.08.1956, Sighișoara,
a trăit în Rădăuți [SV])
3. Balint Ioan (născut - 09.05.1949, Mărgineni [BC])
4. Bulai Alois (născut - 02.04.1955, Sagna [NT])
5. Chinez Isidor (născut - 09.05.1958, Mircești [IS])
6. Ciobănică Andrei (născut - 22.11.1954, Răducăneni [IS])
7. Enăşoaie Ieronim (născut - 29.05.1957, Buruienești [NT])
8. Farcaş Gheorghe (născut - 12.041956, Faraoani [BC])
9. Iştoc Aurel (născut - 18.06.1954, Gherăești [NT])
10. Isifovici Ervin (născut - 23.09.1956, Moinești [BC])
11. Matei Gottlieb (născut - 21.01.1955, Sadova Veche [CS])
12. Mărtişcă Valeriu (născut - 27.07.1957, Roman [NT])
13. Mihăică Petru (născut - 01.08.1956, Adjudeni [NT])
14. † Moraru Anton (1956-2014)
15. Petrişor Aurel (născut - 19.01.1956, Scheia [IS])
16. Simon Mihai (născut - 01.10.1956, Buruienești [NT])
17. Temea Marin (născut - 20.03.1958, Horgești [BC].

luni, 9 mai 2016

Să ne încredem în milostivirea lui Dumnezeu


 
„Ce adevăr minunat al credinţei pentru vieţile noastre:
milostivirea lui Dumnezeu!
Iubirea lui Dumnezeu este atât de mare,
atât de profundă;
este o iubire statornică,
una care ne ia mereu de mână
şi ne sprijină, ne ridică şi ne conduce”,
a spus papa Francisc.

Lectura evanghelică ni-l prezintă pe sfântul Toma,
care îl vede pe Isus după învierea sa
şi cum atunci când a auzit prima oară vestea învierii din morţi nu a crezut.

„Şi Isus cum reacţionează?
Cu răbdare:
Isus nu îl abandonează pe Toma în necredinţa lui încăpăţânată;
îi dă timp o săptămână;
nu închide uşa, ci aşteaptă.
Iar Toma îşi recunoaşte propria sa micime,
credinţa mică pe care o are.
«Domnul meu şi Dumnezeu meu!»
– cu această invocare simplă dar plină de credinţă,
el răspunde răbdării lui Isus”.

Toma „se lasă învăluit de milostivirea divină;
o vede în faţa ochilor săi,
în rănile din mâinile şi picioarele lui Cristos
şi în rana deschisă din coapsă,
şi descoperă adevărul:
este acum un om nou,
nu un necredincios ci un credincios”.