vineri, 17 mai 2019

† Duminic a 5-a a Paştelui (C): „Noutatea” în viața creștinului (19 mai 2019)

Noutatea” în viața creștinului 
pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora 8:00 (19 mai 2019)
Lecturi: Faptele Apostolilor 14,21b-27; Apocalips 21,1-5a; Evanghelia Ioan 13,31-33a.34-35; lecturi

Omilie

„Paștele ne face să cunoaștem un nou început” (sfântul Atanasie). Este noutatea misterului pascal. Liturgia din această duminică are în centru cuvântul „nou” ce se repetă în cele trei lecturi biblice: „Cel care şade pe tron a zis: «Iată, le fac pe toate noi!»” (Ap 21,5)  din Apocalipsul sfântului Ioan, iar în Faptele Apostolilor noutatea este credinţa în primirea evangheliei din partea păgânilor. Isus în evanghelie ne spune: „Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii!” (In 13,34). Este Biserica ce dă un sens concret învierii lui Cristos în mers.

miercuri, 15 mai 2019

Dumnezeu se propune...

„Dumnezeu se propune, 
niciodată nu se impune;
El ne iluminează, 
niciodată nu ne orbește”.

(sursă: papa Francisc, 14 mai 2019:  https://twitter.com/Pontifex_it).


luni, 13 mai 2019

Maria, Fecioara de la Fatima (13 mai 2019)„Maria, Fecioara de la Fatima, suntem încrezători că fiecare din noi este prețios în ochii tăi și că nimic nu-ți este străin din tot ce locuiește în inimile noastre. Păstrează-ne viața în brațele tale, condu-ne pe noi toți pe drumul sfințeniei”.

(sursă: papa Francisc @Pontifex_it).

sâmbătă, 11 mai 2019

† Duminica a 4-a a Paştelui (C): Chemați de păstorul cel bun (12 mai 2019)

Chemați de păstorul cel bun
pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora 8:00 (12 mai 2019)
Lecturi: Faptele Apostolilor 13,14.43-52; Apocalipsul 7,9.13a.14b-17; Evanghelia Ioan 10,27-30; lecturi

Omilie

Astăzi este Ziua Mondială de Rugăciune pentru Vocaţii la apostolat. Chemarea creștină este primirea cuvântului Domnului și curajul de a-l mărturisi de-a lungul întregii vieți. Biserica înalţă rugi pentru cei chemaţi să-şi dedice viaţa slujirii evangheliei: preoţi, călugări, călugăriţe, laici consacraţi. Lecturile de astăzi ne prezintă două imagini ale lui Isus: mielul jertfit și bunul păstor. Pentru a se face înţeles de oameni în identitatea sa, Cristos nu ezita să se asemene cu agricultorul, cu viticultorul, cu slujitorul. Liturgia îl prezintă pe Isus ca păstorul cel bun care își iubeşte oile şi de aceea îşi dă viaţa pentru a le salva: „nimeni nu le va răpi din mâna mea” (In  10,28). Biserica are mereu nevoie de păstori după exemplul lui Cristos.


miercuri, 8 mai 2019

Fericitul Ieremia Valahul (1556-1625) și devoţiunea faţă de Maria, mama lui Isus Fratele Ieremia a avut o devoţiune deosebită faţă de Maica Domnului căreia îi spunea „Măicuţa”. Pentru el Preacurata Fecioară Maria era Corăscumpărătoarea neamului omenesc şi oriunde ar fi întâlnit icoana ei, chiar pe stradă, îngenunchea, se adâncea în rugăciune şi apoi împreună cu mulţi care-l înconjurau cântau „Salve Regina”.


Printre altele el spunea că nu trebuie doar s-o invocăm pe Maica Domnului ci şi să-i imităm virtuţile dintre care cele mai evidente erau: umilinţa, curăţia, generozitatea, prudenţa, spiritul de jertfă etc. Apoi îi descria chipul ei de mamă care se apropie de copiii ei de pe pământ şi îi ajută deoarece le cunoaşte fiecare ungher al sufletului. Marinarilor le spunea despre Născătoarea de Dumnezeu: „este steaua voastră”; bolnavilor: „este salvarea voastră”; păcătoşilor: „este avocata şi speranţa voastră”; tuturor: „Ea este Doamna şi Regina noastră”.Atât călugărilor cât şi laicilor le recomanda să cinstească cele nouă luni de locuire a Cuvântului lui Dumnezeu în sânul Mamei sale, recitând nouă „Salve Regina”: dimineaţa – de trei ori, pentru întoarcerea păcătoşilor; la amiază – de trei ori, pentru cei aflaţi în agonie şi seara – de trei ori, pentru sufletele din purgator. În acelaşi timp, această devoţiune trebuia să le obţină celor ce o practicau curăţia inimii, umilinţă adâncă şi iubire aprinsă.Într-o noapte, pe când fratele Ieremia se ruga profund i-a apărut Preacurata Fecioară Maria cu Fiul în braţe şi scăldată în lumină. Într-un târziu, deşi nu îndrăznea s-o privească, la încurajarea ei umilul călugăr a întrebat-o:
Stăpâna mea, tu eşti Regină şi nu porţi coroană?
– Coroana mea este Fiul meu!Deşi fratele Ieremia a încercat să ascundă această minune a arătării Maicii Domnului nu a reuşit şi până la urmă a trebuit să dezvăluie această taină. După ce a relatat totul mulţimii aflată în stare de euforie, după ce cu toţii au intonat cântecul Salve Regina şi aceştia s-au retras, rămânând singur cu confratele său, fratele Ieremia a constatat că nu mai avea nici cingătoare, nici Rozariul de la brâu, nici bastonul iar cineva îi smulse chiar şi peticele de la haina monahală, pe care o purta de peste treizeci de ani.Prinţesa de Bisignano, Isabella della Rovere, aflând vestea aparţiei a adus la palatul ei pe fratele Ieremia şi pe un pictor care după descrierea minuţioasă a călugărului a încercat să redea într-o pictură imaginea Preacuratei cu Pruncul în braţe. Prinţesa porunci să se facă mai multe copii care se răspândiră în tot viceregatul. Devoţiune către Maica Domnului a luat o amploare deosebită în acele locuri.La un moment dat fratele Ieremia fiind grav bolnav, iar medicul nemaidându-i şanse de supravieţuire, a trimis să-i aducă acea icoană a Preacuratei. I s-a încredinţat voinţei sale iar a doua zi era vindecat complet, fiind din nou capabil să se ocupe de cei săraci, bolnavi şi necăjiţi.(sursă: Fericitul Ieremia Valahul; http://www.sfinticatolici.ro/ieremia-valahul/2/).

vineri, 3 mai 2019

† Duminica a 3-a a Paştelui (C): Cel înviat în viața creștinului [5 mai 2019]

Simbolul „peștelui” folosit de primii creștini.
Cel înviat în viața creștinului

pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora 8:00 (5 mai 2019)       

Lecturi: Faptele Apostolilor 5,27b-32.40b-41; Apocalips 5,11-14; Evanghelia Ioan 21,1-19; lecturi

Omilie


La toate liturghiile din timpul pascal ne este prezentat Cristos cel înviat care se arată discipolilor, le vorbeşte cu familiaritatea, stă la masă cu ei. Credința primilor martori își găsește sensul și cheia de lectură în înviere: este centrul experienței creștine.


joi, 2 mai 2019

Sfântul Atanasie al Alexandriei (295-373), episcop, doctor al Bisericii
Pe lângă studiu şi o adevărată cunoaştere a Scripturilor, este nevoie de o viaţă corectă şi de un suflet curat, precum şi de virtuţi asemănătoare cu acelea ale lui Cristos, deoarece, trăind în virtute, intelectul poate să atingă şi să înţeleagă ceea ce doreşte, atât cât poate natura umană să înţeleagă despre Cuvântul lui Dumnezeu. În realitate, fără o minte curată şi o viaţă modelată după aceea a sfinţilor, nu se pot înţelege cuvintele sfinţilor… Astfel, cine vrea să înţeleagă gândirea teologilor, trebuie să-şi purifice şi să-şi spele sufletul prin însăşi viaţa sa şi să se apropie de sfinţi imitându-le faptele, pentru ca, uniţi cu ei prin conduita vieţi, să înţeleagă ceea ce Dumnezeu le-a revelat lor”[1]. 

Pentru Atanasiu, adevăratul teolog trebuie să fie un sfânt, altfel, îi va fi blocată înţelegerea adevăratei credinţei. Pentru aceasta, încă din tinereţe, el a unit studiul cu asceza, în contemplarea cuvântului în întruparea sa. Contactele sale cu Anton, părintele monahismului, nu încetau să-l uimească, deoarece constata că acest sărman monah înţelegea adevărul credinţei mult mai bine decât atâţia alţi oameni cufundaţi în studiu, în Biblioteca din Alexandria.


miercuri, 1 mai 2019

Sfântului Iosif muncitorul (1 mai 2019)


Papa Francisc a aminiti că astăzi, 1 mai, este sărbătoarea lui sfântului Iosif muncitorul.

„Figura umilului muncitor din Nazaret ne orientează spre Cristos, susținătorul jertfei acelora care înfăptuiesc binele și mijlocesc pentru aceea care au pierdut propriul loc de muncă sau nu reușesc să-l găsească. Să ne rugăm pentru aceea care nu au de muncă: este o tragedie mondială în acest timp”. 

(sursă: https://twitter.com/Pontifex_it).


vineri, 26 aprilie 2019

† Duminica a 2-a a Paştelui (C): Milostivirea lui Dumnezeu


„Pace vouă!” - de Maria Cavazzini Fortini (2014).

 Milostivirea lui Dumnzeu

pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora 8:00 (28 aprilie 2019)       

Lecturi: Faptele Apostolilor 5,12-16; Apocalips 1,9-11a.12-13.17-19; Evanghelia Ioan 20,19-31; lecturi

Omilie


În această duminică se încheie octava de Paști și ascultăm pe Isus dorindu-le pacea sa ucenicilor. Este un dar oferit discipolilor și nouă tuturor. Este pacea, victoria iubirii asupra răului; e rodul iertării și a milostivirii lui Dumnezeu. Cristos adresează această pace celor care l-au abandonat mai bine de trei zile lăsându-l în suferința. Domnul este milostiv cu toți.Duminica a doua a Paştelui este încărcată de multe semnificaţii teologice şi liturgice: ultima când papa Ioan Paul al II-lea a proclamat-o sfântă [în anul 2000] pe călugăriţa poloneză Faustina Kowalska, numit-o „apostol” al iubirii milostiviri. Este „duminica divinei milostiviri”. Mila pune în practică nu ceva teoretic. Ea presupune participarea a cel puţin două persoane: una dăruieşte şi alta primeşte milostivirea celuilalt. Trăim într-o societate în care nu este milă față de cei slabi, în neputință; nu-i lasă să iasă la suprafață ci se afundă fără încetare; li se amintește trecutul lor. Este o viață care sfârșește prin a fi distrusă. Dar Dumnezeu nu este așa: Domnul este milostiv și îndurător. Marea sa mărturie sunt păcătoșii iertați în care sunt și apostolii în prima zi a săptămânii învierii.

sâmbătă, 20 aprilie 2019

Praeconium Paschale - Exsultet (latina)

Praeconium Paschale - Exsultet - latina (Vatican Basilica, 23 April 2011).

† Învierea Domnului : De la „a vedea” la mărturie (Paștele - 21 aprilie 2019)

Maria Magdalena, Ioan și Petru.
De la „a vedea” la mărturie
 pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora 8:00 (21 aprilie 2019)       
 Lecturi: Faptele Apostolilor 10,34a.37-43; Coloseni 3,1-4; Evanghelia Ioan 20,1-9; lecturi

Omilie

Astăzi biserica celebrează Paștele Domnului în lumina unei noi zile. Cristos a înviat, a învins noaptea mormântului prin atotputernicia lui Dumnezeu. Aceasta este vestea care străbate de secole de-a rândul.În prima lectură (Fap 10,34a 37-43) l-am ascultat pe Petru – sosit la Cezarea Maritimă, înștiințat de o viziune – spunându-i unui soldat roman, păgân: „Voi ştiţi ceea ce s-a petrecut în toată Iudeea, începând din Galileea, după botezul pe care l-a predicat Ioan […] Pe el l-au omorât atârnându-l pe lemn. Pe acesta Dumnezeu l-a înviat a treia zi” (v. 37.39-40). În puține cuvinte rezumă și pentru noi motivul de ce suntem creștini: este „vestirea” Bisericii [cum spun unii kerygma, în greacă] de-a lungul timpului. „Acum, toți suntem înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm toate câte ți-au fost poruncite de Domnul” (Fap 10,33). Este „predica” despre Isus consacrat de Duhul Sfânt, făcând bine pe pământ și vindecând pe mulți bolnavi; dar ei – evreii – l-au „omorât”; „pe acesta Dumnezeu l-a înviat a treia zi”. Pentru Petru atenția este centrată pe martori: „am mâncat şi am băut cu el după ce a înviat din morţi”. El este martor. Isus, „ne-a poruncit să predicăm poporului și să dăm mărturie că el a fost pus de Dumnezeu judecător al celor vii și al celor morți” (v. 42). Apostolii sunt primii martori direcți și credința noastră se bazează pe mărturia lor. „Oricine crede în el primeşte iertarea păcatelor prin numele lui” (v. 43). Atunci soldatul roman și ceilalți s-au botezat; el, cel păcătos, a avut nevoie de iertarea păcatelor. Această bucurie a lui Petru despre „Cel Înviat” devine credința noastră. Este mesajul plin de vitalitate. Trebuie să spunem celor disperați, celor decepționanți de viață, tinerilor și bătrânilor care au pierdut sensul vieții: moartea nu este o fatalitate [un „fatum”]; Isus a învins-o! Suntem făcuți să ne apropiem de el. Biserica simte cu forță necesitatea de a vesti acest mister de libertate și viață.

La drepţii ce-n limb aşteptau mântuirea [Sâmbăta Sfântă]

 Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, 
a coborât în adâncurile lăcaşului morţilor, 
de unde s-a înălţat cu mărire.

La drepţii ce-n limb aşteptau mântuirea 
Ai mers de îndată, ducându-le ştirea 
Cea bună, că-s liberi să lase abisul, 
Că tuturor iar s-a deschis paradisul.


Isuse Cristosase, tu ai coborât în împărăţia celor morţi, ca să-i eliberezi din temniţa morţii pe drepţii închişi acolo de la începutul lumii: fă ca toţi aceia care zac în mormântul fărădelegilor să audă glasul tău şi să fie vii!


 

vineri, 19 aprilie 2019

Papa Francisc conduce „Calea Crucii” la Colosseum din Roma (ora 21:15) [19 aprilie 2019]
Cu meditațiile pregătite anul acesta de sora Eugenia Bonetti, misionară și apărătoare a victimelor traficului de carne vie. 

Printre călugărițele chemate de organizatori să ducă Sfânta Cruce se află și o măicuță din România, care este originară din dieceza de Iași și face parte din congregația Surorile Providenței. 

(sursă: https://www.vaticannews.va/ro).

Vinerea Sfântă: Celebrarea Pătimirii Domnului - în italiană (19 aprilie 2019)

marți, 16 aprilie 2019

† Joia Sfântă : Iubirea sa merge până la sfârșit (18 aprilie 2019)

Isus spală picioarele discipolilor - Del Parson.
Iubirea sa merge până la sfârșit
pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] (18 aprilie 2019)      
Lecturi: Exodului 12,1-8.11-14; 1Corinteni 11,23-26; Evanghelia Ioan 13,1-15; lecturi

Omilie

În seara aceasta intrăm în „Triduum-ul Pascal”, mai bine zis în celebrarea patimii, morții și învierii lui Isus Cristos. În cursul acestor trei zile noi comemorăm ceea ce Isus a numit „ceasul” său. În Joia Sfântă celebrăm „Cina Domnului”. Nu este o simplă amintire: este un „memorial” [zicaron în ebraică], adică permite timpului trecut să se împlinească în prezent. În acest spirit evreii celebrau Paștele.

vineri, 12 aprilie 2019

† Duminica Floriilor (C): Moartea sa în iubirea Tatălui [14 aprilie 2019]

Golgota [în greacă, în latină - Calvaria] (1884) - de Munkacsy Mihaly (Déri Múzeum, Debrecen).
Moartea sa în iubirea Tatălui
 pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora 8:00 (14 aprilie 2019)   
 Lecturi: Isaia 50,4-7; Filipeni 2,6-11;  Patima după sfântul Luca 23,1-49 (forma prescurtată); lecturi.

Omilie


Suntem în Săptămâna Sfântă. Cele trei lecturi din această duminică ne arată că Isus intră în suferință în mod deliberat; se încredințează iubirii Tatălui. El merge până la sfârșitul misiunii sale, până la dăruirea vieții. Atitudinea sa ne invită să parcurgem același drum: de la ascultarea Cuvântului Domnului așa cum se lasă instruit Slujitorul din lectura întâia, la a accepta – ca și Isus – să se dezbrace de sine însuși (lectura a 2-a) mergând până la capătul iubirii sale iertând păcatele tuturor, deschizând raiul tâlharului din dreapta sa (din Evanghelia pătimirii).joi, 11 aprilie 2019

Este uimitor: papa Francisc sărută picioarele președintelui Sudanul de Sud!
Casa „Sfânta Marta”din Vatican: papa Francisc sărută picioarele președintelui Republicii Sudanul de Sud Salva Kiir Mayardit și vicepreședintelui desemnați prezenți, inclusiv Riek Machar și Rebecca Nyandeng De Mabio. Este un gest pentru a cere pace în țară la sfârșitul celor două zile de retragere spirituală pentru autoritățile civile și bisericești. (11 aprilie 2019). 

(sursă: Redazione Papaboys).
(sursă: Vatican News - Italiano - Papa Francesco - Leaders del Sud Sudan - 11 aprilie 2019; https://youtu.be/_H4R46hNkLs).

vineri, 5 aprilie 2019

† Duminica a 5-a din Post (C): Mizerie și milostivire [7 aprilie 2019]


Mizerie și milostivire
pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora 8:00 (7 aprilie 2019)   
Lecturi: Isaia 43,16-21; Filipeni 3,8-14; Evanghelia Ioan 8,1-11; lecturi
Omilie

Există o continuitate în textele biblice din această duminică: este tema „noutății” pe care Dumnezeu o face în favoarea poporului său în iertare și milostivire. Să ne încredem în Domnul care face toate lucrurile „noi” folosind mila. Textele liturgice ne dezvăluie un Dumnezeu eliberator și mântuitor al cărui Cuvânt nu ne condamnă: nu se oprește când apar dificultățile, nu se descurajează în fața înfrângerilor, nu se lasă învins de dezamăgiri… dar ne eliberează de toate cu harul său. Drumul milostivirii divine continuă și azi după ce duminica trecută – în parabola „fiului risipitor” – a depășit orice limită, ne-a dat peste cap. Isus se prezintă din nou într-o acțiune concretă de a da posibilitatea unei vieți noi.


luni, 1 aprilie 2019

Papa Francisc îi sătută mâinile fratelui Jean-Pierre în vizită în Maroc

Papa Francisc și fratele Jean-Pierre Schumacher, ultimul supraviețuitor din mănăstirea traipistă de la Tibhirine: papa îi sărută mâinile în caterdala din Rabat în Maroc [în nordul Africii] (31 martie 2019). Este ultimul dintre călugării trapiști ostatecii care a supraviețuit în 1996 când șapte frați au fost uciși în Algeria. [sursă: @abhoffner].

joi, 28 martie 2019

† Duminica a 4-a din Post (C): Întoarcere și reconciliere [31 martie 2019]

Întoarerea fiului risipitor – de Edouard de Jans.
Întoarcere și reconciliere
 pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora 8:00 (31 martie 2019)   
Lecturi: Iosue 5,9a.10-12; 2Corinteni 5,17-21; Evanghelia Luca 15,1-3.11-32; lecturi

Omilie

Astăzi este Duminica Bucuriei (bucură-te” – laetare, în limba latină) de la cuvântul de introducere: „Bucură-te, Ierusalime! […] bucurați-vă și veseliți-vă, cei care ați fost întristaţi!” (cf. Is 66,10-11). Hainele liturgice ale preotului sunt de culoare roz, aceiași culoare din duminica a treia din Advent [Gaudete]. Dialogul dintre Dumnezeu și om, de multe ori întrerupt, poate fi reluat de iubirea lui Dumnezeu care este un Tată „risipitor” de milostivire. Parabola „fiului risipitor” pune în evidență chipul milostiv al lui Dumnezeu Tatăl.


marți, 26 martie 2019

Papa Francisc în vizită la Primăria Romei

Campidoglio - Papa Francisc în vizită la Primăria Romei (26 martie 2019) [sursa: vaticannews.it]
«De o importanță mai decisivă decât aceasta, însă, este faptul ca Roma să se mențină la înălțimea îndatoririi și a istoriei sale, care să știe, chiar și în noile circumstanțe actuale, să fie far de civilizație și învățătoare de primire, să nu piardă înțelepciunea care se manifestă în capacitatea de integrare și de a-l face pe fiecare să se simtă părtaș cu titlul deplin al unui destin comun» (papa Francisc în discursul său adresat primăriței Virginia Raggi).

Papa a mulțumit administrației romane pentru colaborarea oferită Sfântului Scaun: „martor al unei istorii plurimilenare care, primind creștinismul, a devenit în decursul secolelor centrul catolicismului”.

(sursă: https://www.vaticannews.va).

duminică, 24 martie 2019

† Buna–Vestire: Mister minunat [25 martie 2019]

 
Buna-Vestire - de Guido Reni.
Mister minunat
pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora 10:00 (25 martie 2019)
   
Lecturi: Isaia 7,10-14; 8,10c; Evrei 10,4-10; Evanghelia Luca 1,26-38; lecturi 

Omilie

Astăzi celebrăm misterul Bunei-Vestiri, când Fiul lui Dumnezeu, unul-născut din Tatăl, înainte de secole, a început să fie om în sânul sfintei Fecioare Maria. Este un mister minunat!


În prima lectură luată din cartea lui Isaia (Is 7,10-14; 8,10c) citim că Dumnezeu cere de la rege consimțire de credință față de cuvântul său: „însuşi Domnul vă va da un semn: iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu, căruia îi va pune numele «Emanuel»” (v. 14). Dar nu întotdeauna ceea ce Dumnezeu propune este convingător vederilor noastre umane. Ierusalimul se afla într-o situație destul de gravă. Tânărul rege Ahaz (732-715 î.C.)  – avea 20 de ani când îi urmează la tron regelui Iotam, al cărui fiu este – amenințat de cei care veneau împotriva capitalei și a dinastiei sale, este dispus să ceară ajutor regelui asirian [Tiglat-Pileser] cu prețul unui tribut împovărător și a recunoașterii suveranității Asiriei. Dar Dumnezeu îi cere să se încreadă numai în intervenția lui divină. „Domnul i-a vorbit lui Ahaz, zicându-i: «Cere un semn de la Domnul Dumnezeul tău: fie din adâncul Şeolului, fie de deasupra, din înălţimi!»” (v. 11). Semnul pentru Isaia, nu este o minune, ci un fapt pe care regele acum poate să-l vadă imediat sau în viitorul apropiat și să-l ajute să aștepte. Dar regele nu acceptă nici un semn, își maschează ipocrit necredința: „Nu voi cere şi nu-l voi ispiti pe Domnul” (v. 12). Lipsit de credinţă a preferat să ceară ajutor de la Asiria. Dar Dumnezeu îi oferă un semn: „însuşi Domnul vă va da un semn: iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu, căruia îi va pune numele «Emanuel»” (v. 14). Semnul pe care regele Ahaz rămâne a lui Dumnezeu. Nu îl obosiți pe Dumnezeu. Verbul în ebraică  are nuanța de „a prosti”. Dumnezeu însuși vă dă un fiu; se va numi Emanuel adică Dumnezeu-cu-noi și vestește că Domnul este dispus să protejeze poporul și să-l binecuvânteze. Printr-un rege, succesor al lui David, Dumnezeu va dărui mântuirea poporului său. Profeția lui Emanuel depășește realizarea lui imediată. Evangheliștii recunosc aici venirea lui Cristos.