vineri, 30 noiembrie 2018

† Duminica 1 din Advent (C): Așteptându-l pe Domnul [2 decembrie 2018]

„Ridicați-vă capul!”
Așteptându-l pe Domnul
 pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora 8:00 (2 decembrie 2018)
Lecturi: Ieremia 33,14-16; 1Tesaloniceni 3,12-4,2; Evanghelia Luca 21,25-28.34-36; lecturi. 

Omilie

Cu această duminică începe un an nou liturgic şi, odată cu el, începe Adventul, care înseamnă „venire”. Este un timp liturgic în care ne pregătim să celebrăm un eveniment fundamental: întruparea Domnului, dar privind însă la întâlnirea cu Dumnezeul istoriei de la sfârșitul timpului. Ne îndreptăm ochii spre viitor cu speranța în darul mântuirii pe care poți să-l aștepți. Darul nu poate fi pretins și nu se merită, altfel nu ar fi cadou. Darul se poate doar aștepta. A aştepta nu este uşor. Avem nevoie de răbdare. Suntem îndemnaţi să privim numai înainte, spre viitor, spre noul eveniment al harului și al binecuvântării cereşti. Cele trei lecturi din liturgia Adventului sunt dominate de această venire și așteptare cu speranța întâlnirii cu Domnul.


joi, 29 noiembrie 2018

miercuri, 28 noiembrie 2018

Crucea – instrument de lucru


 „Cristos, regele ceresc și adevăratul agricultor, 
venind spre omenirea devastată de păcat, 
a luat un trup omenesc și, 
purtând crucea ca instrument de lucru, 
a desțelenit sufletul uscat și necultivat, 
a smuls spinii și mărăcinii spiritelor rele, 
a smuls neghina răului 
și a aruncat în foc toate paiele păcatului. 
A muncit-o astfel cu lemnul crucii 
și a plantat în ea grădina preafrumoasă a Duhului”. 

(sursă: http://www.ibreviary.com/m/breviario; sfântul Macariu, Omiliile 28: PG 34, 711).

luni, 26 noiembrie 2018

Important este de a merge...


Claudio Baglioni.

„Bine ați venit 
la jumătatea acestei călătorii 
ce nu are nici o țintă. 
Pentru că nu-i important unde te duci. Singurul lucru care contează 
este de a merge. 
La revedere, voi toți, care sunteți pe drum. 
Ne vom întâlni din nou în curând undeva”. 

(sursă: https://twitter.com/ClaudioBaglioni; trad. Isidor Chinez).