sâmbătă, 11 noiembrie 2017

† Duminica a 32-a de peste an (A): Să-l întâlnim pe Domnul [12 noiembrie 2017]

Cele zece fecioare...
Să-l întâlnim pe Domnul
pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora 8:00 (12 noiembrie 2017)

Lecturi: Înţelepciunii 6,12-16; 1Tesaloniceni 4,13-18; Evanghelia Matei 25,1-13.

Omilie


Suntem spre sfârșitul analului liturgic. Lecționarul ne propune lecturi care ne vestesc sfârșitul timpului și al istoriei. Viața noastră este în tensiune spre întâlnirea noastră cu Domnul: pe el îl așteptăm; ne pregătim pentru întâlnirea cu el. În fiecare duminică mergem la Liturghie pentru a primi Cuvântul lui Dumnezeu și a ne umple inima de Euharistie, pentru ca lampa credinței să nu se stingă. Atunci când va veni Domnul vom intra la întâlnire de nuntă. Această întâlnire se pregătește. Să nu fim nepăsători, dar să fim prevăzători. Este nevoie de înțelepciune. Dumnezeu se lasă găsit de către cei care îl caută.

vineri, 10 noiembrie 2017

Invitați la nuntă [XXXII TPA (A) - duminica, 12.11.2017]


Zece fecioare... 

Evanghelia Matei 25,1-13: În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi această parabolă: „Atunci împărăţia cerurilor va fi asemenea cu zece fecioare care, luându-şi candelele, au ieşit în întâmpinarea mirelui. Cinci dintre ele erau nechibzuite, iar cinci, înţelepte. Cele nechibzuite şi-au luat candelele, dar nu au luat cu ele untdelemn, însă cele înţelepte, împreună cu candelele, au luat untdelemn în vasele lor. Întrucât mirele întârzia, au aţipit toate şi au adormit. Iar la miezul nopţii s-a auzit un strigăt: «Iată mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare!» Atunci s-au ridicat toate acele fecioare şi şi-au pregătit candelele. Cele nechibzuite au zis celor înţelepte: «Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci candelele noastre se sting!» Dar cele înţelepte au răspuns zicând: «Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă! Mergeţi mai bine la cei care vând şi cumpăraţi-vă!”  Dar, plecând ele să cumpere, a venit mirele. Cele care erau pregătite au intrat cu el în sala de nuntă şi uşa s-a închis. Mai târziu au venit şi celelalte fecioare şi au zis: «Stăpâne, stăpâne, deschide-ne!» Dar el, răspunzând, le-a zis: «Adevăr vă spun, nu vă cunosc». Vegheaţi, aşadar, pentru că nu ştiţi nici ziua, nici ceasul!”

Omilie


Ne apropiem de sfârşitul anului liturgic. Textele biblice vor să ne da ocazia să ne întoarce la sfârşitul timpului. Acest lucru va fi o mare trecerea spre această lume nouă pe care o numeşte Isus Împărăţia lui Dumnezeu. În această lume, va fi deplină comuniunea între creaţie şi Dumnezeu. Evanghelia acestei duminici ne invită să veghem pentru că nu ştim ziua, nici ceasul întoarcerea lui Cristos.

De la prima lectură, înţelegem că Înţelepciunea lui Dumnezeu este Cristos care vine să ne întâlnească. El aduce tuturor celor care îl caută lumina, bucurie şi speranţă. Iluminează viaţa noastră şi ne arată drumul. Cristos ne face capabili să primim atunci când se prezintă în viața noastră. El se prezintă în fiecare zi şi suntem invitaţi să-l primim cu iubire şi perseveranță. Credinţa noastră trebuie să fie o căutare, o dorinţă a lui Dumnezeu, o deschidere spre noi înşine, care ne pune pe drumuri în fiecare zi.

joi, 9 noiembrie 2017

Bazilica Laterană a „Preasfântului Mântuitor” din Roma (9 noiembrie)Bazilica Laterană a „Preasfântului Mântuitor” sau a Sfântului Ioan din Lateran este considerată „mama şi capul tuturor bisericilor din oraşul Roma şi din lumea întreagă”: omnium ecclesiarum Urbis et Orbis mater et caput. Sărbătoarea sfinţirii acestei biserici a fost mai întâi o sărbătoare a oraşului Roma, dar, nu peste mult timp, a fost extinsă la toate bisericile de rit roman, ca semn al iubirii şi al unirii cu Catedrala lui Petru, care, după cum scria Sfântul Ignaţiu din Antiohia (n. cca. 35 sau 50 - d. între 98 -117), universo caritatis coetui praesidet – „stă în fruntea tuturor celor adunaţi prin dragoste”, adică a întregii creştinătăţi. Sfântul Cezar de Arles se adresa credincioşilor săi, spunându-le: „Cristos ne-a ajutat, fraţilor preaiubiţi, să cinstim astăzi cu nespusă bucurie ziua de naştere a acestei biserici, dar nu uitaţi că noi trebuie să fim templul adevărat şi viu al lui Dumnezeu” (Sermo 229).

Sfântului Ioan din Lateran (interior).


miercuri, 8 noiembrie 2017

O viață grea...


Un ienupăr.

„Cunosc persoane a căror viaţă
a fost greu încercată
ca aceea a acestui ienupăr:  
îndoit de vânt, scobit în mare,
ars de soare, încă este în viaţă! în viaţă!”

(Enzo Bianchi; sursă: https://twitter.com/enzobianchi7).

marți, 7 noiembrie 2017

Isus umblă cu noi...„Isus din Nazaret umblă cu noi
pentru a ne introduce prin cuvântul său
și cu gesturile sale
în misterul profund al iubirii Tatălui”. 

(papa Francisc, https://twitter.com/Pontifex_it).


luni, 6 noiembrie 2017

Isus – păcatul sau durerea...Johann Baptist Metz [n. 1928]

„Prima privirea a lui Isus
a fost nu spre păcatul altora, 
dar la durerea altora”.


(Johann Baptist Metz  – are 89 de ani;
un teolog german catolic;
fost profesor de teologie fundamentală
la Universitatea din Münster [1963-1993];
este emerit).  

(sursă: https://twitter.com/altranarrazione).


duminică, 5 noiembrie 2017

Requiem aeternam - gregorianRequiem aeternam dona ei, Domine, 
et lux perpetua luceat ei. 
Requiescat in pace. Amen.

Odihna ce veșnică dă-i-o lui, Doamne,
Și lumina fără de sfârșit să-i strălucească.
Să se odihnească în pace.
Prin mila lui Dumnezeu. Amin.