vineri, 31 ianuarie 2020

† Întâmpinarea Domnului: Bucuria întâlnirii cu Domnul [2 februarie 2020]

Prezentarea lui Isus la templu (1692) de Jean-Baptiste Jouvenet.
Bucuria întâlnirii cu Domnul
 pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora 8:00 (2 februarie 2020)           
Lecturi: Malahia 3,1-4; Evrei 2,14-18; Evanghelia Luca 2,22-40; lecturi

Omilie


Astăzi celebrăm „Prezentarea Domnului în templu”, adică un eveniment din viața lui Cristos inspirat din evanghelie: „Maria şi Iosif l-au dus pe copil la Ierusalim, ca să-l ofere Domnului” (Lc 2,22). „Acum patruzeci de zile, am sărbătorit cu bucurie Naşterea Domnului. Iar astăzi a venit ziua fericită în care Isus a fost prezentat în templu, de Maria şi Iosif; el se supune astfel legii lui Moise, dar, în realitate, iese în întâmpinarea poporului său credincios” – este îndemnul prin care preotul îi invită pe credincioși la sărbătoare. Prima mărturie ne vine din secolul al IV-lea de la o pelerină în Țara Sfântă numită Egeria; ea spune că această celebrare vine de la Ierusalim. După ce a fost răspândită în Siria, a ajuns și la Constantinopol (secolul al VI-lea) cu numele grec al „întâlnirii” [hypapantè], adică întâlnirea dintre Mesia și poporul credincios. Trecând în Occident [prin secolul al VII-lea] se celebra pe 2 februarie. Pe la anul 750, în Galia, ajunse să se numească „Curățirea Maicii Domnului” până la reforma liturgică în anul 1969 când vine recuperat cu titlul „Prezentarea Domnului la templu”. La Roma, vine celebrată în zori, de către papa Sergiu I (687-701) cu o procesiune de pocăință cu lumânări: de aici, sărbătoarea luminii lui Cristos. Și astăzi liturgia prevede o procesiune, încă din secolul al X-lea, în care se binecuvântează lumânările. Lumânarea – deci lumina – ne este încredințată în mâniile noastre, ne unește nu numai cu Maria și Iosif, dar și cu Simon și Ana, care strâng copilul ca pe „lumină spre luminarea neamurilor!” (Lc 2,32). Lumânarea sfinţită este simbolul lui Cristos care, jertfindu-se pe sine pe cruce, ne dăruieşte lumina – lumina pascală.Toate textele biblice sunt centrate pe intrarea lui Isus în templu: anunțul profetului Malahia (Mal 3,1-4), claritatea teologiei din Scrisoarea către Evrei (Evr 2,14-18) și această umilă acțiune relatată de Evanghelia după Luca (Lc 2,22-40), ce adună martori inspirați, pe Simon și Ana.