sâmbătă, 16 februarie 2019

† Duminica a 6-a de peste an (C): Evanghelia fericirilor [17 februarie 2019]

Isus predicand de Gustave Dore.
Evanghelia fericirilor
 pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora 8:00 (17 februarie 2019)
Lecturi: Ieremia 17,5-8; 1Corinteni 15,12.16-20; Evanghelia Luca 6,17-18a.20-26; lecturi 

Omilie

Cuvântul Domnului pe care l-am ascultat ne ajută să înfruntăm o problemă generală: cum ne comportăm în viață? Cum găsim fericirea? Ființa umană este cerșetoare după fericire. Isus știe aceasta pentru că întâlnește dorința noastră cea mai profundă și răspunde: „fericiți voi!… vai vouă!” Sunt două căi: calea fericirii și calea nefericirii. Iată, la aceste întrebări suntem invitați să ni le punem. Este problemă morală. Lecturile biblice din această duminică rezumă ceea ce este important în creștinism: toate răspunsurile duc spre a ne încrede în Domnul. A fi creștin este a-l urma pe Cristos. Speranţa noastră este ancorată pe Dumnezeu care îl învie pe Isus din morţi pentru ca toţi să avem viaţă în el.