vineri, 14 decembrie 2018

† Duminica a 3-a din Advent (C): Vestea bucuriei [16 decembrie 2018]

Ioan Botezătorul indică pe Cristos prezent (1857) - de Alexander Ivanov (1806-1858); Mosca, Galleria Tretyakov.
Vestea bucuriei
pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora 8:00 (16 decembrie 2018)

Lecturi: Sofonia 3,14-18; Filipeni 4,4-7; Evanghelia Luca 3,10-18; lecturi

Omilie

Liturgia Adventului este caracterizată de o atmosferă de bucurie și speranță. Suntem în a treia duminică din Advent, numită altădată, în tradiţia creştină romană, Duminica Gaudete – „Duminica Bucuriei” – de la primul cuvânt din limba latină a cântării de la intrare care înseamn: „bucuraţi-vă”. „Bucuraţi-vă mereu în Domnul! Iarăşi vă spun: bucuraţi-vă!” (Fil 4,4). Nu este aproape naşterea Domnului, motivul bucuriei noastre? Liturgia întrerupe severitatea timpului Adventului: vrea să renunţe la haina violet – semnul pocăinţei – pentru a îmbrăca haina bucuriei. Nu violet, ci roz, pentru că „Domnul este aproape”.


joi, 13 decembrie 2018

Mica speranță


Credința, speranța și caritatea
după Giambattista Tiepolo. 
Trei virtuți teologale: 
credința cu crucea și potirul, 
speranța, în verde și cu ancora, 
iar caritatea în roșu.
„Mica speranţă avansează între două surori 
şi nimeni nu vrea să o privească. 
Ea pune în mișcare orice lucru ea. 
Pentru că credinţa nu vedea decât ceea ce este ea. 
Caritate nu iubește decât ceea ce e. 
Dar ea iubeşte ceea ce va fi”. 

Charles Péguy [1873-1914].

miercuri, 12 decembrie 2018

Drumul
...Drumul nu este lumină
e speranța clarității;
nu e flacăra dinainte,
e promisiunea adevărului.

E limita așteptării,
veșnica strădanie:
sfârșitul străzii care urcă,
este traversarea morții.

(Madeleine Delbrêl, Noi delle strade, Milano, Gribaudi, 2008, 16; trad. I.Chinez).