vineri, 14 decembrie 2018

† Duminica a 3-a din Advent (C): Vestea bucuriei [16 decembrie 2018]

Ioan Botezătorul indică pe Cristos prezent (1857) - de Alexander Ivanov (1806-1858); Mosca, Galleria Tretyakov.
Vestea bucuriei
pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora 8:00 (16 decembrie 2018)

Lecturi: Sofonia 3,14-18; Filipeni 4,4-7; Evanghelia Luca 3,10-18; lecturi

Omilie

Liturgia Adventului este caracterizată de o atmosferă de bucurie și speranță. Suntem în a treia duminică din Advent, numită altădată, în tradiţia creştină romană, Duminica Gaudete – „Duminica Bucuriei” – de la primul cuvânt din limba latină a cântării de la intrare care înseamn: „bucuraţi-vă”. „Bucuraţi-vă mereu în Domnul! Iarăşi vă spun: bucuraţi-vă!” (Fil 4,4). Nu este aproape naşterea Domnului, motivul bucuriei noastre? Liturgia întrerupe severitatea timpului Adventului: vrea să renunţe la haina violet – semnul pocăinţei – pentru a îmbrăca haina bucuriei. Nu violet, ci roz, pentru că „Domnul este aproape”.
Această atmosferă de bucurie este redată de profetul Sofonia (Sof 3,14-18a) în lectura întâia: invitația la bucurie și mângâiere. Activitatea lui Sofonia se petrece în timpul domniei lui Iosia (640-609 î.C.) prin anul 630 î.C. Profetul se adresează unui popor într-un moment dificil. În ciuda fricii tulburătoare a „zilei Domnului” descrisă ca o „zi a mâniei” (dies irae) pentru păcatul idolatriei, indiferenței religioase, nedreptății, există o cale de mântuire: iubirea lui Dumnezeu care e statornică și gingașă. Prezența Domnului nu ca judecător, dar ca iubire. În această încercare dureroasă, se adresează locuitorilor Ierusalimului cu cuvinte puternice: „Strigă de veselie, Israel! Veseleşte-te şi jubilează din toată inima, fiică a Ierusalimului!” (v. 14). Folosește patru verbe pentru a invita Israelul să cânte bucuria eliberării și a mântuirii: bucură-te, strigă de desfătare, veseleşte-te şi jubilează. Sofonia adună mai multe cuvinte care are același înțeles pentru a scoate în evidență bucuria ce se naște din iertare și iubire. Motivul bucuriei este prezența lui Dumnezeu în mijlocul poporului său care înseamnă sfârșitul fricii (v. 15-17). Acuzatorii și dușmani dispar; poporul bolnav de sclerocardie [adică duritatea inimii] cu conducători duși cu turma spre nestatornicie… iar profetul spune împotriva oricărei speranțe: „bucură-te!” Astăzi Sofonia zice cu o vigoare nemaiîntâlnită: „Domnul – Regele lui Israel – este în mijlocul tău” (v. 15). Vorbeşte despre eliberarea Ierusalimului: dispare condamnarea, este ridicat asediul cetăţii, duşmanul este îndepărtat şi cetatea poate, în cele din urmă, să respire, să trăiască. „Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un viteaz care salvează” (v. 17). Este un „Dumnezeu-cu-noi”. Iată, o veste bună pentru vremurile tulburi în care trăim și noi. Este bucuria celor umili: „Bucură-te, fiică a Sionului!” (v. 14). Este bucuria Mariei, a Bisericii, a noastră.Aceeași chemarea la bucuria și încredere o găsim și în scrisoarea lui Paul către Filipeni din a doua lectură (Fil 4,4-7). Tema bucuriei traversează toată epistola. În momentul în care a fost scrisă, Paul se afla în închisoare la Roma şi poate avea deja în faţă perspectiva unei sentinţe capitale. Şi, totuşi, se îndreaptă spre creştinii comunității macedonene Filipi pentru ca să se bucure deoarece – adaugă el – „Domnul este aproape”:  „bucuraţi-vă mereu în Domnul! Iarăşi vă spun: bucuraţi-vă!” (v. 4). Motivul bucuriei stă tocmai în venirea apropiată a Domnului. Această bucurie este „păstrată” în rugăciune: „nu vă îngrijoraţi pentru nimic […] cerând cu insistenţă prin rugăciune” (v. 6). Omul, pătruns de această bucurie, are datoria de a arăta bunăvoință [în greacă tò epieikés]. „Bunăvoinţa voastră să fie cunoscută tuturor oamenilor! Domnul este aproape!” (v. 5). Ce înseamnă? Înseamnă seninătate, amabilitate, liniște, bunătate, blândețe, cordialitate, milostivire. Într-un cuvânt cine e pătruns de această bucurie trebuie să fie oglinda lui Dumnezeu. Aceasta bucurie nu poate să țâșnească decât din unirea noastră cu el. Întâlnirea cu Domnul este viitorul nostru, viața eternă. Discipolii lui Cristos nu trebuie să fie triști, dar să explodeze de bucurie.În Evanghelie (Lc 3,10-18), sfântul Luca ne arată calea care duce la această bucurie. Cuvintele lui Ioan Botezătorul trebuie să poarte oamenii spre o adevărată convertire. Semnul vizibil al voinței de a schimba viața este apa pe care pelerinii o primesc de la Ioan Botezătorul în care îi scufundă. Scrie Luca că „tot poporul era în aşteptare” (v. 15). Toţi îl aşteptau pe Mesia, cel care avea să schimbe lumea, să-i elibereze pe oameni de sclavia păcatului, să-i ajute pe cei sărmani, să-i vindece pe cei bolnavi. Mântuirea este un dar gratuit al lui Dumnezeu în iubirea sa. Toți oamenii sunt destinați acestui dar dacă au disponibilitatea de a-și schimba viața. Ioan îi invită pe toți. De aceea mulţi, din toate părţile Galileei şi Iudeei – „mulţimile” (v. 10), notează evanghelistul – lăsau case, oraşe şi locurile lor de baştină pentru a merge în pustiu ca să-l întâlnească pe Ioan Botezătorul și să-i spună: „ce trebuie să facem?” Răspunsul lui este limitat, pentru că el trebuie doar să pregătească întâlnirea cu adevăratul învăţător, cu Domnul.


Deci, ce ar trebui să facem? Această întrebare – Luca o accentuează de trei ori – este pusă de diferiți oameni: mulțimile, vameșii, soldații. Astăzi, Ioan este cel care vorbeşte în mijlocul nostru. Răspunsul lui are un caracter de îndemn și de încurajare. Predicarea lui are vigoare și, în același timp, forţă de schimbare. Întrebarea este de a ști: ce trebuie să facem pentru a-l primi pe Domnul care vine? Este întrebarea primilor creștini convertiți la predica lui Petru: „Ce să facem, fraților?” (Fap 2,37). Este întrebarea lui Paul, după convertire, „tremurând și plin de frică, a spus: «Doamne, ce vrei să fac?»” (Fap 9,6). Întrebau toții. Înțeleg că nu este suficient „a crede”, ci trebuie să și „facă”. Verbul „a face” răsună de trei ori în evanghelie și este concretizat în dreptate și iubire: temelia convertirii creștine (Lc 3,11.13.14). Ioan răspunde cu simplitate şi claritate: „cel care are două tunici să împartă cu cel ce nu are, iar cine are de mâncare să facă la fel!” (v. 11). Caritatea este primul răspuns. Ea dispune inimile la primirea lui Cristos care vine sub asemănarea celor săraci.

Vameşi şi soldaţi îi pun aceeași întrebare. Ioan îi îndeamnă să nu ceară mai mult decât a fost fixat de sus şi să nu-i maltrateze şi să nu exploateze pe nimeni; să nu se îmbogățească în dauna celor mai săraci, evitând violența, făcând cu onestitate activitatea lor. Pentru a-l putea întâlni pe Domnul, domină-ți lăcomia şi nu mări suferinţele altora. Ioan cere, pe scurt, să fim drepţi, respectuoşi unii faţă de alţii.


Și noi, ce trebui să facem? Începând de la Ioan Botezătorul, răspunsul nu s-a schimbat: este respectul față de alții, împărtășirea, solidaritatea cu cei săraci. În apropierea Crăciunului, Ioan ne amintește că singurul răspuns valid este împărtășirea: Isus Cristos este cu cei săraci. A trăi împărtășind este ați face treaba cu respect pentru alții, a practica dreptatea și milostivirea... Iată „vestea cea bună” pe care Ioan o predica poporului: sfaturi simple, ușor de pus în practică. Dacă le urmăm zi de zi, Dumnezeu va fi aproape de noi. El ne va da bucuria sa. Aceasta aduce pacea sa cu noi și între noi...bibliografia [anul C]: Armellini F. (http://www.qumran2.net); Biblia, Sapientia, Iași 2013; Bianchi E. (http://www.monasterodibose.it); Bianco E., Accogliere la parola. Anno C, Elle Di Ci, Leumann (Torino) 1997; Commento della Bibbia liturgica, Edizione Paoline, Roma 1981; Compazieu J. (http://dimancheprochain.org); Cantalamessa R. (http://www.qumran2.net); Garcìa J. M., (http://www.catechistaduepuntozero.it); Lucaci A. (http://ro.radiovaticana.va); Lasconi T. (http://www.paoline.it/blog/liturgia); Ludmann R., Parole pour ta route, Paris 1986; Maggioni B. (http://www.qumran2.net); Masetti N., Guidati dalla Parola, EMP, Padova 1995; Orestano C. F., (http://www.monasterodiruviano.it); Tessarolo A., (ed) Messale e lezionario meditato, EDB Bologna 1974; Thabut M.-N. (http://thierry.jallas.over-blog.com); Ravasi G., Celebrarea și trăirea Cuvântului, Sapientia, Iași 2014]; Spreafico A., (https://www.diocesifrosinone.it).


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu