sâmbătă, 2 decembrie 2017

† Duminica 1 din Advent (B): Adventul – timpul vegherii [3 decembrie 2017]


Vegheați...
Adventul – timpul vegherii
pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora 8:00 (3 decembrie 2017)

Lecturi: Isaia 63,16b-17.19b; 64,2b-7; 1Corinteni 1,3-9; Evanghelia Marcu 13,33-37.


Omilie


Astăzi începe timpul Adventului – adventus vine din limba latină care înseamnă venire –, adică timpul aşteptării venirii lui Cristos în glorie; este Parusia, în greacă. Nu este un timp de pregătire pentru sărbătoarea Crăciunului, ci de pregătire a acestui eveniment despre care Isus însuşi le-a spus discipolilor săi că este evenimentul definitiv, prin care va fi instaurată dreptatea lui Dumnezeu şi se va împlini Împărăţia vestită de el. Strigătul Bisericii în acest timp este acela al Miresei care, împreună cu Duhul, se roagă: „Vino, Doamne Isuse! Marana tha!” (Ap 22,20). Adventul este proclamarea „acțiunii” lui Dumnezeu care „sfâșie cerurile” și provoacă „reacția” oamenilor din toropeala „nopții” de păcat și de izolare. Iubirea lui Dumnezeu și speranța omului se încrucișează în inima Adventului. Ceasul reîntoarcerii sale nu este cunoscut: îl așteptăm. Aşteptarea Domnului nu trebuie să ne înfricoşeze, să ne fie frică să-l întâlnim; este necesar să facem conturile cu propria viaţă, în fiecare zi, pentru a fi gata „cu mijlocul încins” şi „cu lumânarea aprinsă”, cu hainele de sărbătoare cusute cu firul dreptăţii. 


În lumina revelaţiei biblice distingem cu Sfinţii Părinţi ai Bisericii trei veniri ale lui Cristos: venirea istorică în umilinţa trupului pe care o sărbătorim la Crăciun, venirea în glorie pe care o aşteptăm în speranţă la sfârşitul lumii şi venirea tainică  pe care o invocăm zilnic în rugăciunea „Tatăl nostru” – „vie împărăţia ta!” şi pe care o celebrăm în sfintele Sacramente.

vineri, 1 decembrie 2017

Domnul vine… [I Advent (B), duminică, 03.12.2017]


Vegheați...

Evanghelia Marcu 13,33-37: În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: „Aveţi grijă! Vegheaţi, pentru că nu ştiţi când va fi timpul! Aşa cum un om, plecând în călătorie, îşi lasă casa şi dă putere servitorilor săi, fiecăruia lucrarea lui, iar portarului i-a poruncit să vegheze; vegheaţi, aşadar, căci nu ştiţi când vine stăpânul casei: sau seara, sau la miezul nopţii, sau la cântatul cocoşului, sau în zori, ca nu cumva, venind pe neaşteptate, să vă găsească dormind! Iar ceea ce vă spun vouă o spun tuturor: Vegheaţi!”

Omilie


În această prima duminică din Advent, vom începe un nou an liturgic. Această perioadă ne aduce aminte că mergem spre Crăciun. Cu întreaga Biserică, ne bucurăm de naşterea lui Cristos Mântuitorul. Dar liturgia de astăzi ne aminteşte: Crăciun nu este doar un eveniment din trecut. Astăzi Cristos continuă să vină în viaţa noastră. Şi Evanghelia din această duminică ne anunță că el va reveni. În această zi, primim chemarea să veghem şi să ne pregătim în mod activ pentru această întoarcere.

miercuri, 29 noiembrie 2017

Învață să te uimești


Copaci desfrunziți...
Învață să te uimești de soarele care răsare,
admiră copacii care s-au desfrunzit pentru a rezista iernii,
atenție chiar și la un zid coșcovit:
tot ce vezi cu adevărat cu inima îți va fi mângâiere și lecție”.

(sursă: https://twitter.com/@enzobianchi7).

marți, 28 noiembrie 2017

Spage ziduri


Profetul Ezechiel sparge ziduri.
„Sunt unii care cu profetul Ezechiel au vocația de a spage ziduri, de a ieși de „unde toți stau”, dar o dată ieșiți, rămân nomazi [n. în căutarea unei locuințe statornice] în căutarea unei țări pe care nu o găsesc” (sursă: https://twitter.com/enzobianchi7).

Imitarea deportatului:

1Cuvântul Domnului a fost către mine: 2 „Fiul omului, tu locuiești în mijlocul unei case răzvrătite: au ochi ca să vadă, și nu văd; au urechi ca să asculte, și nu ascultă, pentru că sunt o casă răzvrătită. 3 Fiul omului, fă-ți bagajul ca de deportați și pleacă în exil ziua, în văzul lor. Pleacă în exil din locul tău către un alt loc în văzul lor! Poate vor vedea că sunt o casă răzvrătită. 4 Scoate-ţi bagajele ca bagajele deportaților ziua, în văzul lor, iar tu ieși seara, în văzul lor, așa cum ies deportații! 5 În văzul lor să sapi în zid și să ieși prin el! 6 În văzul lor să porți [bagajele] pe umăr; să ieși în amurg și să-ți acoperi fața ca să nu vezi pământul, pentru că eu te-am pus semn pentru casa lui Israél!”. 7 Am făcut așa cum mi-a fost poruncit: mi-am scos bagajele ca bagajele deportaților ziua, iar seara am săpat în zid cu mâna; le-am scos în amurg, purtându-le pe umerii mei, în văzul lor. (Ezechiel 12,1-7).

Ezechiel și-a desfăşurat misiunea profetică între anii 593-571 înainte de Cristos. Mesajul său însă a fost adresat în egală măsură evreilor deportaţi, ca şi celor rămaşi în Regatul lui Iuda. Cea mai mare parte a activităţii sale a desfăşurat-o pe timpul regelui Sedecia şi în timpul căderii definitive a Ierusalimului (587 î.C). Semnificația acțiunii simbolice a celei de a doua deportări va fi transformată în fuga regelui Sedecia: simbolul plecării deportaților prin spărtura zidului. [Fuga regelui nu avut loc prin spărtură, ci prin poartă dintre cele două ziduri, cea din fața grădinii regelui]. (cf. Biblia, notă].

luni, 27 noiembrie 2017

Credință și realizare...


Christ as King in the apse of St. Mark’s Cathedral, Sicily.

„Credința nu trebuie să fie prezentă că o datorie.
Ea este mai mult decât atât e convingere,
e realizarea noastră
și astfel în ordinea bunurilor care se doresc se află în planul de fericire”.

(Primo Mazzolari)

(sursă: https://twitter.com/@altranarrazione).

duminică, 26 noiembrie 2017

Christus vincitChristus vincit

Christus vincit, Christus regnat,
Christus, Christus imperat!


A te, N.N. Summo Pontifici
et universali Patri,
pax vita et salus perpetua!


N.N. Reverendissimo episcopo nostro
et universo clero et populo ei commisso
pax, vita et salus perpetua!


Tempora bona veniant!
Pax Christi veniat!
Regnum Christi veniat!


Partituri PDF:
http://www.cantoeprego.it/index.php?p_fu=vedo&p_cla=c&p_nu=0519&p_so=11&p_ti=Christus%20vincit