vineri, 3 mai 2019

† Duminica a 3-a a Paştelui (C): Cel înviat în viața creștinului [5 mai 2019]

Simbolul „peștelui” folosit de primii creștini.
Cel înviat în viața creștinului

pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora 8:00 (5 mai 2019)       

Lecturi: Faptele Apostolilor 5,27b-32.40b-41; Apocalips 5,11-14; Evanghelia Ioan 21,1-19; lecturi

Omilie


La toate liturghiile din timpul pascal ne este prezentat Cristos cel înviat care se arată discipolilor, le vorbeşte cu familiaritatea, stă la masă cu ei. Credința primilor martori își găsește sensul și cheia de lectură în înviere: este centrul experienței creștine.


joi, 2 mai 2019

Sfântul Atanasie al Alexandriei (295-373), episcop, doctor al Bisericii
Pe lângă studiu şi o adevărată cunoaştere a Scripturilor, este nevoie de o viaţă corectă şi de un suflet curat, precum şi de virtuţi asemănătoare cu acelea ale lui Cristos, deoarece, trăind în virtute, intelectul poate să atingă şi să înţeleagă ceea ce doreşte, atât cât poate natura umană să înţeleagă despre Cuvântul lui Dumnezeu. În realitate, fără o minte curată şi o viaţă modelată după aceea a sfinţilor, nu se pot înţelege cuvintele sfinţilor… Astfel, cine vrea să înţeleagă gândirea teologilor, trebuie să-şi purifice şi să-şi spele sufletul prin însăşi viaţa sa şi să se apropie de sfinţi imitându-le faptele, pentru ca, uniţi cu ei prin conduita vieţi, să înţeleagă ceea ce Dumnezeu le-a revelat lor”[1]. 

Pentru Atanasiu, adevăratul teolog trebuie să fie un sfânt, altfel, îi va fi blocată înţelegerea adevăratei credinţei. Pentru aceasta, încă din tinereţe, el a unit studiul cu asceza, în contemplarea cuvântului în întruparea sa. Contactele sale cu Anton, părintele monahismului, nu încetau să-l uimească, deoarece constata că acest sărman monah înţelegea adevărul credinţei mult mai bine decât atâţia alţi oameni cufundaţi în studiu, în Biblioteca din Alexandria.


miercuri, 1 mai 2019

Sfântului Iosif, muncitorul (1 mai 2019)


Papa Francisc a aminiti că astăzi, 1 mai, este sărbătoarea lui sfântului Iosif muncitorul.

„Figura umilului muncitor din Nazaret ne orientează spre Cristos, susținătorul jertfei acelora care înfăptuiesc binele și mijlocesc pentru aceea care au pierdut propriul loc de muncă sau nu reușesc să-l găsească. Să ne rugăm pentru aceea care nu au de muncă: este o tragedie mondială în acest timp”. 

(sursă: https://twitter.com/Pontifex_it).