sâmbătă, 28 noiembrie 2015

† Duminica 1 din Advent (C): Faceți să apară ziua [duminica 29 noiembrie 2015]

Şi atunci îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe un nor cu putere şi cu mare glorie.
Când vor începe să se întâmple acestea,
întăriţi-vă şi ridicaţi-vă capul, pentru că se apropie eliberarea voastră!
(Lc 21,27-28). 
 


Evanghelia Luca 21,25-28.34-36: În acel timp, Isus le-a zis discipolilor săi: „Vor fi semne în soare, în lună şi în stele, iar pe pământ popoarele vor fi îngrozite, năucite de vuietul mării şi al valurilor. Oamenilor li se va tăia răsuflarea de groază în aşteptarea celor care vor veni în lume, căci puterile cerurilor vor fi zguduite. Şi atunci îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe un nor cu putere şi cu mare glorie. Când vor începe să se întâmple acestea, întăriţi-vă şi ridicaţi-vă capul, pentru că se apropie eliberarea voastră! Aveţi grijă de voi înşivă, ca nu cumva inimile voastre să se îngreuieze în necumpătare, beţie şi grijile vieţii, iar ziua aceea să se abată asupra voastră pe neaşteptate, ca un laţ! Căci ea va veni asupra tuturor acelora care locuiesc pe faţa întregului pământ. Vegheaţi, aşadar, în orice moment şi rugaţi-vă ca să fiţi în stare să fugiţi de toate cele ce se vor întâmpla şi să staţi în picioare în faţa Fiului Omului!”

Omilie
 
 


De ceva timp, vedem străzile și magazinele cu aspect de Crăciun. În ciuda evenimentelor tragice din 13 noiembrie, se spune că viața trebuie să meargă înainte. Dar până în prezent, nu este încă Crăciunul. Va trebui să așteptăm patru săptămâni. Este timpul Adventului. Este timpul de așteptare pentru cel care vine.
 
Acestă perioadă de Advent, este perioada bucuriei. Dar această bucurie nu vine în primul loc de la nașterea unui copil sau nici măcar din așteptările sale. Marele mesajul de Crăciun este că „Dumnezeu este cu noi”. El ni s-a alăturat în necazurile noastre. El este cu noi pentru a ne salva, pentru a ne conduce pe calea vieții. Aceasta este vestea cea bună că noi suntem bucuroși în acest timp de Advent.
 
Vom sărbători nașterea lui Isus. Dar textele biblice din acestă duminică ne invită să privim mai departe. Acest Isus pe care îl sărbătorim de nașterea sa este și cel care va reveni. Această este mare întâlnire pe care ne pregatim de-a lungul întregii noastre vieți. Acesta va fi un eveniment fericit. Suntem invitați să ne pregătim trăind în bucurie și în speranță. Noi așteptam ca aceast Dumnezeu să fie fidel promisiunii sale de fericire; el este întotdeauna „Dumnezeu cu noi”.
 
Aceasta este deja vestea cea bună pe care profetul Ieremia [Ier 33,14-16] o anunță poporul său în stare de neliniște. Încercat de înfrângeri și mizerie, acest popor a fost complet deprimat. Dar, iată, că acum profetul vine să anunțe un viitor minunat. În numele credinței, el amintește la toți că Domnul este un Dumnezeu al dreptății. Dreptatea și justiția trebuie să fie cuvintul-cheie în viața credincioșilor. Acolo vor găsi fericirea. Dumnezeu nu abandonează poporul rănit. El va stârni un „germen al dreptății” pentru a izgoni orice nenorocire prezentă. El vrea cu adevărat fericirea poporului său.
 
Scrisoarea către Tesaloniceni din a doua lectură [1Tes 3,12-4,2] , vorbește despre „venirea” Domnului în glorie. Suntem invitați să ne pregătim cu speranța trăind într-un mod vrednic de Dumnezeu. Îndemnurile lui Paul nu sunt destinate să îndrepte dar să facă progrese. Este vorba despre progresul credinței și a iubirii. Domnul este acolo, cu noi. El mă îndeamnă în fiecare zi să învingem amintirea vegherii în domeniu iubirii fraterne. Aceasta este dinamica de Advent: „faceți progrese în continuare”, spune sfântul Paul. Ca și el, noi trebuie să „uitm cele din urma mea și să mă avânt către cele dinainte. Alerg spre scop” (Fil 3,13-14). Acest scop este Cristos .
 
În Evanghelia sa, sfântul Luca [Lc 21,25-28.34-36] ne spune că noi nu suntem la sfârșitul lumii, dar la întoarcerea lui Cristos în glorie. Această Evanghelie a fost scrisă pentru creștinii persecutați și descurajați. Intenția sa este de a revigora speranța strigând mai tare mesajul profeților: Dumnezeu este stăpânul istoriei. El este ultimul cuvânt. Acest triumf al lui Dumnezeu asupra răului se va realiza.
 
Sfântul Luca ne vorbește despre un haos care va abate peste tot universul pentru a crea o „lume nouă”. Stele „care cad din cer”, soarele care „nu mai luminează”, este un mod de a spune că Dumnezeu este cu adevărat stăpânul. Nu trebuie să uităm că popoarele antice adorau asterele care dominau întreaga lume și determinau destinul oamenilor. Aceasta este ceea ce se întâmplă astăzi cu succesul horoscoapelor și a astrologiilor. Această evanghelie ne invită să revenim din toată inima spre credință și să-l punem pe Cristos în centrul vieții noastre. El este cu adevărat Domnul.
 
Marea este mesajul acestei evanghelii: nu este sfârșitul lumii, dar revenirea lui Cristos în glorie. Vechea lume va dispare. O nouă lume se va ivi. Numai el va supraviețui. Acest lucru nu se va întâmpla fără a suferi. Zvonurile de război, catastrofele, răsturnările din temelii, sunt de actualitate ferbinte. Tentația ar fi „capul în jos” așteptând  zile mai bune. Or, este exact contrarul a ceea ce ne recomandă Domnul. „Când vor începe să se întâmple acestea, întăriţi-vă şi ridicaţi-vă capetele, căci se apropie mântuirea voastră!” Este adevărat, Domnul este mereu acolo; el ne precede în încercări. Nu ar trebui să ne îndoim de el, chiar dacă nu se lasă încă a vedea marea sa putere și mare sa glorie.
 
În așteptarea acestei întâlniri, suntem cu toții invitați să fie vigilenți. Dacă nu suntem atenți, riscăm să fim „adormiți” [„cloroformi”  n.t. cloroformu are proprietatea de a te adormi și de a suspenda complet sensibilitatea și de aceia e întrebuințat în chirurgie], plictisiți și sufocați. Societatea de consum ne conduce la confort și satisfacții imediate. Acest timp de Advent ne este dat pentru a ne menține treji. Nu dormiți, stați treji, „rugați-vă întotdeauna”, spune Isus.
 
Cu euharistia care ne unește, Domnul vine la noi. El este sursa noastră de sfințenie. El ne dezvăluie alianța sa. Sărbătoriți în speranță.
 
„Faceți să apară ziua și timpul de har! Faceți să apară ziua, când omul va fi mântuit!”

 

(pr. Jean Compazieu [21.11.2015]; trad. pr. Isidor Chinez; sursa:
http://dimancheprochain.org/5614-homelie-du-1er-dimanche-de-lavent/).

 

Cântece de Advent şi de CrăciunCântece de Advent [partituri]:
https://antropologieteologicabiblioteca.files.wordpress.com/2015/11/cantece-pentru-advent-partituri.pdf

Cântece de Advent și de Crăciun – Gloria in excelsis Deo (text):
https://antropologieteologicabiblioteca.files.wordpress.com/2015/11/cantece-de-advent-si-de-craciun-gloria-in-excelsis-deo.pdf

Duminica I – Advent [partituri]:
https://antropologieteologicabiblioteca.files.wordpress.com/2015/11/duminica-i-advent-partituri.pdf

Duminica II – Advent [partituri]:
https://antropologieteologicabiblioteca.files.wordpress.com/2015/11/duminica-ii-advent-partituri.pdf

Duminica III – Advent [partituri]:
https://antropologieteologicabiblioteca.files.wordpress.com/2015/11/duminica-iii-advent-partituri.pdf

Duminica IV – Advent [partituri]:
https://antropologieteologicabiblioteca.files.wordpress.com/2015/11/duminica-iv-advent-partituri.pdf
vineri, 27 noiembrie 2015

Gândul zilei [creștin]

Soren Kierkegaard (1813-1855)

„Creștinatatea s-a lepădat,
fără să-și fi dat ea singură seama,
de creștinism.
Trebuie din cauza aceasta
să se întâmple ceva pentru a se încerca
readucerea creștinătații la creștinism”.
(Soren Kierkegaard, Școala creștinismului)
 
Soren Kierkegaard făcând o analiză
a culturii europene a secolului al 19-lea:
ca un filozof existenţial
şi ca un creştin al zilelor sale,
Kierkegaard a avut o atitudine oarecum negativă
faţă de civilizaţia epocii sale.
El a spus:
 
„Nu mă plâng că vremurile sunt rele,
ci mai degrabă că ele sunt lipsite de valoare”.
 
 

miercuri, 25 noiembrie 2015

Gândul zilei


 

 
 
„Dacă nu citești cărți bune,
vei citi cărți proaste.

 
Dacă nu continui să gândești rațional,
vei gândi irațional.

 
Dacă respingi satisfacțiile estetice,
vei cădea în satisfacții senzuale”.

 
(C. S. Lewis)


luni, 23 noiembrie 2015

Alta Trinita beata [1998] - by Aachener Domchor


(mit Bildern aus dem Aachener Kaiserdom)
 


Alta Trinita beata,
da noi sempre adorata,
Trinita gloriosa
unita maravigliosa.

Alta Trinita beata,
da noi sempre adorata,
Trinita gloriosa
unita maravigliosa.

Tu sei manna saporosa
e tutta desiderosa.
Tu sei manna saporosa
e tutta desiderosa.


Übersetzung:

Heilige, erhabene,
von uns immer verehrte
und ruhmvolle Dreieinigkeit,
wunderbare Einheit

Du bist das wohlschmeckende
und über alles ersehnte Manna.

duminică, 22 noiembrie 2015

Pentru Cristos Rege [For Christ the King]


 
 
IMNUL
 
 
O, Cristoase, Rege veșnic, ce-n cereasca ta splendoare
Stăpânești atotputernic peste neamuri și popoare,
Noi domnia-ți recunoaștem, ca și drepturile sfinte;
La picioare-ți punem toate: suflet, inimă și minte.

Înaintea ta oștirea îngerească se prosterne,
Sfinții cântă fără preget imnul gloriei eterne;
Ne unim și glasul nostru, noi, ființele pribege,
Ce suntem în drum spre tine, și-ți cântăm, slăvite rege.

Noi purtăm în pieptul nostru inimi rele și rebele;
Rege blând, tu le supune, adu pacea ta în ele.
Suntem oi ce lasă turma care paște pe pășune;
Te rugăm, ne ia pe umeri și din nou la staul du-ne.

Pe pământ tu porți coroană nu din aur și rubine,
Ci coroană de rușine, căci coroana ta din spini e;
Iar ca tron tu ai o cruce; șezi pe el, căci te constrânge
Dragostea ce se revarsă când din coastă-ți iese sânge.

Tu domnești mereu ca rege în biserici, pe altare,
și continui jertfa morții și a patimii amare.
Însetații pot să beie sânge scump vărsat pe cruce,
Sânge care tuturora mântuirea le-o aduce.

Sfânt prinos de închinare îți aducem azi, Isuse;
Noi smeriți ne recunoaștem ale tale slugi supuse.
Cârmuiește-ne-mpreună cu cerescul veșnic Tată
și cu Duhul Sfânt cel care este dragoste curată. Amin.