vineri, 11 noiembrie 2016

† Duminica a 33-a de peste an (C): „Aştept să se arate ziua ta...” [13 noiembrie 2016]„Prin statornicia voastră vă veţi mântui sufletele” (Lc 21,19).
Evanghelia Luca 21,5-19: În acel timp, unora care vorbeau despre templu că este ornat cu pietre frumoase şi daruri votive, Isus le-a spus: „Cât despre lucrurile acestea pe care le vedeţi, vor veni zile în care nu va rămâne piatră peste piatră care să nu fie dărâmată”. 7 Ei l-au întrebat: „Învăţătorule, când vor fi acestea şi care va fi semnul că ele au să se întâmple?” El le-a zis: „Vedeţi să nu fiţi înşelaţi, căci vor veni mulţi în numele meu, spunând: «Eu sunt!» şi: «Timpul este aproape!» Nu mergeţi după ei! Când veţi auzi despre războaie şi revolte, nu vă temeţi, căci trebuie să se întâmple acestea mai întâi, însă nu va fi îndată sfârşitul!” Apoi le spunea: „Se va ridica un neam împotriva altui neam şi o împărăţie împotriva altei împărăţii. Vor fi cutremure mari şi, în diferite locuri, foamete şi epidemii; vor fi fapte înfricoşătoare şi semne mari din cer. Dar, înainte de toate acestea, vor pune mâna pe voi şi vă vor persecuta; vă vor purta prin sinagogi şi închisori, vă vor duce în faţa regilor şi a guvernanţilor din cauza numelui meu. Aceasta va fi pentru voi o ocazie de a da mărturie. Puneţi la inima voastră să nu vă pregătiţi dinainte cum vă veţi apăra, căci eu vă voi da grai şi înţelepciune cărora niciunul dintre potrivnicii voştri nu le vor putea rezista şi nici răspunde! Veţi fi trădaţi de părinţi, de fraţi, de rude şi prieteni şi vor ucide pe unii dintre voi; veţi fi urâţi de toţi din cauza numelui meu. Dar niciun fir de păr de pe capul vostru nu se va pierde. Prin statornicia voastră vă veţi mântui sufletele”.
 
Omilie
 
Ne apropiem de sfârşitul anului liturgic. În fiecare an, liturgia ne anunţă răsturnarea spre o lume nouă. Profetul Malahia, din prima lectură, se adresează credincioşilor care nu știu foarte bine unde sunt. Oamenii au crezut mult timp că puteau să spere într-o dreptate imediată, o retribuție în timpul vieţii lor. Dar a fost nevoie de evidență: cei drepți care rămân fideli Domnului sunt persecutaţi. Pe de altă parte, nelegiuiții şi susținătorii răului prosperă.
 
Dar Dumnezeu are o veste bună pentru noi: răul nu va avea ultimul cuvânt se spus. Credincioşii nu trebuie să-și piardă speranța. Într-o zi, Dumnezeu va manifesta că el ştie diferenţa: el a răpus forţele distrugătoare care agitau omenii şi lumea întreagă. El va stabili dreptatea lui Domnului, atât de mult visată.  Va marca victoria sa asupra întunericului, răului şi a morții. Mai târziu, Isus anunţă că această mântuire nu este atât pentru cei credincioşi: este oferită tuturor oamenilor. Dumnezeu aşteptă cu răbdare pe toți oamenii să se convertească la iubirea sa.
 
În timpul sfântului Paul, se credea că revenirea Domnului ar fi fost foarte curând. Pentru unii, ar fi fost un pretext pentru a nu face nimic. S-a considerat că este inutil să-ți faci proiecte, să te angajezi sau să lucrezi. În scrisoarea sa, Paul vine să încadreze acest caz; el se dă ca exemplu: a lucrat întotdeauna pentru a nu mai apăsa posibilitățile comunităţii. El îi invită să lucreze pentru a mânca pâinea pe care ei înşişi au câştigat-o. Creştinii trebuie să fie prezenți în lumea cu o viaţă de muncă exemplară. Apostolul are cuvinte aspre despre leneşi: „dacă cineva nu vrea să muncească, nici să nu mănânce!”
 
În Evanghelia zilei, am auzit vorbindu-se despre dezastre: vor fi distrugerea templului din Ierusalim, războaie, foamete şi persecuţii. Șefii spirituali, manipulatori, sectele de toate tendințele vor căuta să tragă profit pentru a îndepărta pe cei care se lasă ademeniți de ele. Toţi am avut vizita martorilor lui Iehova. Astăzi, Isus vine să ne reamintească esențialul: „Nu rătăciți drumul… Nu mergeți după ei... Aceşti oameni nu vorbesc în numele lui Dumnezeu; ei se reprezintă numai pe ei înşişi”.
 
Nu trebuie căutat Cristos în cei care îngrozesc sau dramatizează istoria. Domnul este întotdeauna prezent în centrul vieţii noastre. Nici o încercare nu poate să ne despartă de iubirea sa. Atunci când totul merge rău, el este acela care ne dă curaj pentru a lucra la construirea unei lumi mai drepte şi mai fraterne. În acest timp de violenţe şi în aceste zile de slăbiciune, vom lupta din greu să-l recunoaștem. Ziua Domnului pare să întârzie. Dar nu uita: nu există vreun alt salvator de așteptat decât Isus mort pe cruce şi înviat.
 
Cei care strigă după ajutor sunt victimele persecuției. De mai multe luni, vedem în mod clar o amploare înspăimântătoare mai ales în regiunile de cultură islamică. De asemenea, ne gândim la creștinii din China, din Coreea de Nord şi multe alte ţări. Şi chiar în ţările noastre din Europa: faptul de a fi creştin este un motiv în plus pentru a fi excluși.
 
Isus anunță timpuri grele. Avem de luptat împotriva forţelor răului care încearcă să ne abată de la el. Pericolul va veni și din „distracția acestei lumi” care riscă să piardă și mai mult. Sunt acolo idolii care vin să întindă o cursă atenţiei noastre şi să ne înghită cu totul. „Fiți atenți!” ne spune Isus. Singura atitudine care se potrivește este aceea de a veghea. Suntem chemaţi la a aștepta cu nerăbdare zorii zilei Domnului.
 
Liturgia din această duminică ne aminteşte că suntem invitaţi să înaintăm cu umilinţă şi curaj în a ne încărca în fiecare zi de Cuvântul lui Dumnezeu. Acest cuvânt este „lumina pentru paşii noştri”. În fiecare duminică, Domnul ne dă întâlnire la Euharistie izvorul şi culmea întregii vieți creştine. Apoi el ne trimite să acţionăm ca el şi cu el în slujirea altora. Cu el putem rămâne treji pentru a mărturisi speranţa care ne însuflețește.
 
„Aştept să se arate ziua ta... Doamne!” În această lume pe care o faci în fiecare zi plină de tandrețe, dă-ne o inimă de carne, dă-ne o inimă nouă. Oamenilor – care ți-a plăcut să-i creezi după imaginea ta – trimite-le Duhul tău, un Duh nou. Amin.
 
(pr. Jean Compazieu 2016; trad. pr. Isidor Chinez; sursa:http://dimancheprochain.org/6458-homelie-du-33eme-dimanche-du-temps-ordinaire-dimanche-13-novembre/).

Sfântul Martin din Tours (316-397), curajos, blând și umil

Sfântul Martin din Tours - de El Greco
 
Soldat prin forţă, episcop prin datorie, călugăr prin alegere
 
(Lodi E., I Santi del calendario romano,
Editura Paoline, Cinisello Balsamo 1990, p. 580). 


Imnul

Pentru cine face oare azi pământul sărbătoare?
Cărui sfânt aduce-o floare tot creștinul astăzi oare?
E Martin, în lupta vieții curajosul, neînfrântul,
El e sfântul care urcă azi în cer, lăsând pământul.

Far puternic de lumină lumea-ntreagă îl socoate,
Căci prin viața sa frumoasă, s-a făcut model în toate;
Blând, umil, nepus în umbră de vreo patimă umană,
Cast, milos, prudent, cucernic, ne-ntinat de vreo prihană.

Cu o inimă miloasă a rămas și sus în slavă,
Preferata lui e lumea suferindă și bolnavă.
El repară ce știința omenească nu mai drege,
La mormântul lui se-ndreaptă mădularele betege.

Cum și noi bolnavi la suflet ne simțim, smerită rugă
Înălțăm, ca tot păcatul să ni-l smulgă, să-l distrugă.
Pentru meritele sale, încărcați cu fapte bune,
La sfârșitul vieții noastre, Domnu-n cer să ne adune.

Preaslăvită și mărită este-n cer Treimea Sfântă,
Întru imnuri ne-ncetate sfinții bine o cuvântă:
Printre sfinți mai mare însă ca Martin nu-i nimeni parcă,
Printre ei, el prin credință și iubire se remarcă. Amin.


 (sursă:http://www.ercis.ro/liturgie/breviar.asp).

joi, 10 noiembrie 2016

Când multe gânduri negre se frământă în inima mea, tu, Doamne, susţine-măCând spun: „Mi se clatină piciorul!”,
îndurarea ta, Doamne, mă susţine.
Când multe gânduri negre se frământă în inima mea,
mângâierile tale îmi înviorează sufletul.
 (Psalm 93 [94],18-19). 

miercuri, 9 noiembrie 2016

Dumnezeu umple cu prezența sa cerul și pământul


 
La procesul sfântului Iustin filosoful şi al însoţitorilor săi,
prefectul Rusticus a întrebat:

„Unde vă adunaţi voi?”

Iustin a răspuns:

„Fiecare unde poate şi unde preferă;
tu crezi că noi ne adunăm într-un singur loc,
dar nu este aşa, deoarece Dumnezeul creştinilor,
care este nevăzut,
nu este prezent doar într-un anumit loc,
ci el umple cu prezenţa sa cerul şi pământul
şi credincioşii săi îi aduc laudă şi preamărire în orice loc”.

 
(Actele martiriului sfântului Iustin şi al însoţitorilor săi).

luni, 7 noiembrie 2016

Să ai răbdare cu îndoielile inimii tale 
„Vreau să te rog, din tot sufletul,
să ai răbdare cu toate îndoielile inimii tale
și să încerci să iubești întrebările în sine
ca pe niște cămări încuiate
sau ca pe niște cărți scrise într-o limbă necunoscută.
Nu stârni răspunsurile ce nu ți se pot da,
pentru că nu le-ai putea înțelege.
Poate, încetul cu încetul, fără a-ți da seama,
cândva, într-o bună zi, vei trăi acele răspunsuri”.

(Rainer Maria Rilke).

duminică, 6 noiembrie 2016

„Har minunat” [Amazing Grace] - de John Newton [Cea mai frumoasa melodie]


Amazing Grace
este unul dintre cele mai frumoase
imnuri creștine de limbă engleză din 1700. 

Autorul este John Newton – ex căpitan de corăbii care a făcut trafic de sclavi negri – și poate fi considerat un imn de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru harul convertirii, pe cât de „surprinzătoare”, pe atât de infamă era meseria sa. Titlul semnifică „har minunat”, cu referință la diverse texte biblice: „Căci prin har ați fost mântuiți datorită credinței și aceasta nu e de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni” (sfântul Paul, Scristoare către Efeseni 2,8-9).
 
 
„Amazing Grace” – cu André Rieu și orchestra sa (2016).
 
 
Amazing Grace” - cu Celtic Woman.


Amazing Grace” - cu Celtic Thunder.  
 
Amazing Grace” - cu Leann Rimes.
 

Amazing Grace” - cu Andre Rieu & The European Pipe Band
[subtitrarea în românește].
 


 
Amazing Grace
(original version)
 
Amazing grace! (how sweet the sound)
That saved a wretch like me!
I once was lost, but now am found,
Was blind, but now I see.
 
'Twas grace that taught my heart to fear,
And grace my fears relieved;
How precious did that grace appear
The hour I first believed!
 
Through many dangers, toils, and snares,
I have already come;
'Tis grace that brought me safe thus far,
And grace will lead me home.
 
The Lord has promised good to me,
His word my hope secures;
He will my shield and portion be
As long as life endures.
 
Yes, when this flesh and heart shall fail,
And mortal life shall cease,
I shall possess, within the veil,
A life of joy and peace.
 
The earth shall soon dissolve like snow,
The sun forbear to shine;
But God, who called me here below,
Will be for ever mine.
 
Amazing grace! (how sweet the sound)
That saved a wretch like me!
I once was lost, but now am found,
Was blind, but now I see.
 
(1779)
 
Mirabil har
 
Mirabil har, ce m-a-ndreptat
Pe-al mântuirii drum!
Pierdut am fost – şi-s azi aflat,
Fui orb – şi văd acum.
 
Cu harul teama am deprins
Şi grijile să-mi las,
De har dumnezeiesc cuprins
De la întâiul pas.
 
Mult chinuit şi plâns am fost
Şi-mpins de cel viclean.
Dar haru-mi dete adăpost
Şi el mi-o da liman.
 
Făcut-a Domnul legământ
Să-mi fie-n veci chezaş.
E scutul meu al său cuvânt,
Cu El voi fi părtaş.
 
Şi când de trup m-oi lepăda
La pământean sfârşit,
La dreapta Domnului voi sta
În trai preafericit.
 
Pământ şi soare vor pieri,
Pustii vor fi şi reci,
Dar Domnul mă va izbăvi,
Cu El voi fi în veci.
 
Mirabil har, ce m-a-ndreptat
Pe-al măntuirii drum!
Pierdut am fost – şi-s azi aflat,
Fui orb – şi văd acum.
 
(1779)
 
Meravigliosa Grazia
 
Meravigliosa Grazia! Quanto è dolce il suono,
 che ha salvato un miserabile come me!
 Un tempo ero perso, ma ora mi sono ritrovato.
 Ero cieco ma ora vedo.
 
 È stata la Grazia ad insegnare al mio cuore il timore (di Dio)
 ed è la Grazia che mi solleva dalla paura;
 Quanto preziosa mi è apparsa,
 Nell'ora in cui ho iniziato a credere!
 
 Attraverso molti pericoli, insidie e fatiche
 sono passato;
 La Grazia mi ha condotto in salvo fino a qui,
 E la Grazia mi condurrà a casa.
 
 Il Signore mi ha promesso il bene,
 la Sua parola dona certezza alla mia speranza;
 Egli sarà la mia difesa e la mia eredità,
 per tutta la durata della vita.
 
Già, quando questa carne e questo cuore verranno meno,
E la vita mortale avrà fine,
io entrerò in possesso, oltre il velo,
di una vita di gioia e pace.
 
La terra presto si dissolverà come neve,
 il sole smetterà di splendere;
 ma Dio, che mi ha chiamato lassù,
 sarà per sempre mio.
 
Quando saremo lì da diecimila anni,
 splendenti come il sole,
 non avremo meno giorni per cantare la lode di Dio
 di quando avevamo iniziato.
 
(1779)

 


Miserere mei, Deus - de Gregorio Allegri (1582-1652)