duminică, 6 noiembrie 2016

„Har minunat” [Amazing Grace] - de John Newton [Cea mai frumoasa melodie]


Amazing Grace
este unul dintre cele mai frumoase
imnuri creștine de limbă engleză din 1700. 

Autorul este John Newton – ex căpitan de corăbii care a făcut trafic de sclavi negri – și poate fi considerat un imn de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru harul convertirii, pe cât de „surprinzătoare”, pe atât de infamă era meseria sa. Titlul semnifică „har minunat”, cu referință la diverse texte biblice: „Căci prin har ați fost mântuiți datorită credinței și aceasta nu e de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni” (sfântul Paul, Scristoare către Efeseni 2,8-9).
 
 
„Amazing Grace” – cu André Rieu și orchestra sa (2016).
 
 
Amazing Grace” - cu Celtic Woman.


Amazing Grace” - cu Celtic Thunder.  
 
Amazing Grace” - cu Leann Rimes.
 

Amazing Grace” - cu Andre Rieu & The European Pipe Band
[subtitrarea în românește].
 


 
Amazing Grace
(original version)
 
Amazing grace! (how sweet the sound)
That saved a wretch like me!
I once was lost, but now am found,
Was blind, but now I see.
 
'Twas grace that taught my heart to fear,
And grace my fears relieved;
How precious did that grace appear
The hour I first believed!
 
Through many dangers, toils, and snares,
I have already come;
'Tis grace that brought me safe thus far,
And grace will lead me home.
 
The Lord has promised good to me,
His word my hope secures;
He will my shield and portion be
As long as life endures.
 
Yes, when this flesh and heart shall fail,
And mortal life shall cease,
I shall possess, within the veil,
A life of joy and peace.
 
The earth shall soon dissolve like snow,
The sun forbear to shine;
But God, who called me here below,
Will be for ever mine.
 
Amazing grace! (how sweet the sound)
That saved a wretch like me!
I once was lost, but now am found,
Was blind, but now I see.
 
(1779)
 
Mirabil har
 
Mirabil har, ce m-a-ndreptat
Pe-al mântuirii drum!
Pierdut am fost – şi-s azi aflat,
Fui orb – şi văd acum.
 
Cu harul teama am deprins
Şi grijile să-mi las,
De har dumnezeiesc cuprins
De la întâiul pas.
 
Mult chinuit şi plâns am fost
Şi-mpins de cel viclean.
Dar haru-mi dete adăpost
Şi el mi-o da liman.
 
Făcut-a Domnul legământ
Să-mi fie-n veci chezaş.
E scutul meu al său cuvânt,
Cu El voi fi părtaş.
 
Şi când de trup m-oi lepăda
La pământean sfârşit,
La dreapta Domnului voi sta
În trai preafericit.
 
Pământ şi soare vor pieri,
Pustii vor fi şi reci,
Dar Domnul mă va izbăvi,
Cu El voi fi în veci.
 
Mirabil har, ce m-a-ndreptat
Pe-al măntuirii drum!
Pierdut am fost – şi-s azi aflat,
Fui orb – şi văd acum.
 
(1779)
 
Meravigliosa Grazia
 
Meravigliosa Grazia! Quanto è dolce il suono,
 che ha salvato un miserabile come me!
 Un tempo ero perso, ma ora mi sono ritrovato.
 Ero cieco ma ora vedo.
 
 È stata la Grazia ad insegnare al mio cuore il timore (di Dio)
 ed è la Grazia che mi solleva dalla paura;
 Quanto preziosa mi è apparsa,
 Nell'ora in cui ho iniziato a credere!
 
 Attraverso molti pericoli, insidie e fatiche
 sono passato;
 La Grazia mi ha condotto in salvo fino a qui,
 E la Grazia mi condurrà a casa.
 
 Il Signore mi ha promesso il bene,
 la Sua parola dona certezza alla mia speranza;
 Egli sarà la mia difesa e la mia eredità,
 per tutta la durata della vita.
 
Già, quando questa carne e questo cuore verranno meno,
E la vita mortale avrà fine,
io entrerò in possesso, oltre il velo,
di una vita di gioia e pace.
 
La terra presto si dissolverà come neve,
 il sole smetterà di splendere;
 ma Dio, che mi ha chiamato lassù,
 sarà per sempre mio.
 
Quando saremo lì da diecimila anni,
 splendenti come il sole,
 non avremo meno giorni per cantare la lode di Dio
 di quando avevamo iniziato.
 
(1779)

 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu