sâmbătă, 13 octombrie 2018

† Duminică a 28-a de peste an (B): Lăsarea, urmarea și primirea, mai mult decât te aștepți [14 octombrie 2018]

Cristos și tânărul bogat - de Heinrich Hofmann.
 A lăsa, a urma și a primi, mai mult decât te aștepți 
pr. Isidor Chinez Izvoarele [IS] ora 8:00 (14 octombrie 2018)

Lecturi: Înţelepciunii 7,7-11; Evrei 4,12-13; Evanghelia Marcu 10,17-30; lecturi  

Omilie

Evanghelia de astăzi ne prezintă întâlnirea lui Isus cu omul bogat și ne invită să privim lucrurile la justa lor valoare, nu cu setea averii, nici cu egoism, ci în lumina înţelepciunii divine. În această lumină, Dumnezeu ocupă primul loc, iar bunurile materiale sunt văzute ca lucruri de împărţit la toți ceilalţi.În prima lectură (Înț 7,7-11) autorul – care simbolic este regele Solomon – explică alegerea sa de viață: el a cerut de la Domnul lucrul cel mai important, nici bogății, nici frumusețe, doar înțelepciune. Scriitorul este un evreu care a trăit în Alexandria Egiptului, credincios față de tradițiile lui Israel și, în același timp, deschis spre lumea greacă în care a trăit. În limbajul cărții se resimte mentalitatea ebraică ce se îmbracă în concepția greacă a diasporei [comunități evreiești împrăștiate în afara Palestinei]. Sunt adăugate unele valori apreciate de greci, cum ar fi sănătatea, frumusețea și lumina zilei. Se îndrăgostește puternic de înțelepciune [în greacă este sophia] care este prezentată ca o persoană distinctă de Dumnezeu și își are tronul alături de cel al Domnului (cf. Înț 9,4); își are originea la Dumnezeu și e de natură divină (cf. Înț 7,24-26), posedă perfecțiunea Domnului (cf. Înț 7,22-23) și se comunică oamenilor prin spirit [aceeași imaterialitate] (cf. Înț 7,24). Se va manifesta la plinirea timpurilor ca persoană divină: este Cristos, cuvânt făcut trup spre a ne salva. Pentru noi creștinii Isus este adevărata înțelepciune. Aceste realități – cum sunt sceptre, tonuri, bogății, nestemate, aur, argint, sănătate, frumusețe și chiar lumină – descoperă zădărnicia lor profundă în comparație cu înțelepciunea care vine de sus ce poate face bogată viața omului. Autorul afirmă că posedă înţelepciunea mai ales că l-a rugat pe Dumnezeu, îndelung, ca să i-o dea: „m-am rugat şi mi-a fost dată priceperea, am invocat şi a venit la mine duhul înţelepciunii” (v. 7). De aceea, averea din această lume nu are nici o valoare: „în văzul ei, este puţin nisip” (v. 9). Termenul „înțelepciune” arată adevărul divin ce strălucește și face apel la omul interior. Două sisteme de valori: unul – puterea [sceptrul, tronul], bogăția [aurul], sănătatea, frumusețea, lumina, și altul – înțelepciunea care vine de la Dumnezeu:  „am iubit-o mai mult decât sănătatea şi frumuseţea şi am preferat să o am în locul luminii, căci strălucirea care vine de la ea este fără apus” (v. 10).  Nu ne ocupăm prea mult să-i cerem lui Dumnezeu, în rugăciune, darul înţelepciunii… Şi, totuşi, este adevărat, că înţelepciunea ne-a fost dată de Duhul Sfânt la botez, şi, mai ales, la mir…


vineri, 12 octombrie 2018

Exerciții spirituale pentru preoți la Traian [NT] (8-12 octombrie 2018)


Pe 8-12 octombrie 2018, la Centrul „Gaudium et Spes” de la Traian [NT], a avut loc o nouă serie de exerciţii spirituale pentru preoţi: predicatorul acestor exerciţii a fost părintele Isidor Iacovici de la Roma.


Text este primul capitol din cartea Genezei în care este relatată creaţia lumii şi a omului. 

□ Prima zi. Darul primelor evidenţe: este mult mai mult de a recunoaşte, decât a cunoaşte.
□ A doua zi. Darul priorităţilor: „căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al dezordinii, ci al păcii” (1Cor 14,33).
□ A treia zi. Darul limitelor: nu este adevărat că mă opresc atunci când vreau eu.

□ A patra zi. Darul inspiraţiilor: a reîncepe nu înseamnă a repeta.
□ A cincea zi. Darul binecuvântărilor: viaţa cea mai frumoasă de trăit este a ta!
□ A şasea zi. Darul umilinţelor: viaţa nouă este pascală.
□ A şasea zi. Darul slavei: omul este ceva foarte frumos.
 

 (Dacă vreți să citiți se poate vedea pe: http://www.ercis.ro/actualitate/viata.asp?id=201810068).