sâmbătă, 13 ianuarie 2018

Când Dumnezeu cheamă… [II TPA (B) - 14.01.2018]

Ioan Botezătorul indică pe Isus ca „mielul lui Dumnezeu”.
Omilie
 
De luni am intrat în perioada timpului pe peste an. Este o perioadă mai puţin festivă, dar rămâne totuși importantă. Aici trebuie să crească credinţa şi ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu. Dar liturgia din această duminică rămâne în atmosfera Epifaniei. Ne amintim că această sărbătoare evocă manifestarea lui Dumnezeu magilor. Astăzi se manifestă sub forma unei chemări.

† Duminica a 2-a de peste an (B): Chemarea Domnului [14 ianuarie 2018]

Ioan Botezătorul indică pe Isus ca „Mielul lui Dumnezeu” [Ecce Agnus Dei] (1623) - di Domenico Zamperi detto il Domenichino, Basilica di S. Andrea della Valle, Roma.
Chemarea Domnului 

pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora 8:00 (duminică, 14 ianuarie 2018)

Lecturi: 1Samuel 3,3b-10.19; 1Corinteni 6,13c-15a.17-20; Evanghelia Ioan 1,35-42.

Evanghelia Ioan 1,35-42: În timpul acela, Ioan stătea din nou împreună cu doi dintre discipolii săi. Şi, privindu-l pe Isus care trecea, a zis: „Iată-l pe mielul lui Dumnezeu!” Cei doi discipoli ai săi l-au auzit vorbind şi l-au urmat pe Isus. Isus s-a întors şi, văzându-i că îl urmează, le-a zis: „Ce căutaţi?” Ei i-au spus: „Rabbi - ceea ce, tradus, înseamnă «Învăţătorule» - unde locuieşti?” El le-a zis: „Veniţi şi vedeţi!” Aşadar, au venit şi au văzut unde locuieşte şi au rămas la el în ziua aceea. Era cam pe la ceasul al zecelea. Unul dintre cei doi, care îl auziseră pe Ioan şi-l urmaseră pe Isus, era Andrei, fratele lui Simon Petru. Acesta l-a întâlnit mai întâi pe fratele său, Simon, şi i-a spus: „L-am găsit pe Mesia!” – care, tradus, înseamnă „Cristos” – şi l-a adus la Isus. Privindu-l, Isus i-a zis: „Tu eşti Simon, fiul lui Ioan; tu te vei numi «Chefa» –  care înseamnă «Petru»”.

OmilieÎn duminca de astăzi, lecturile biblice definesc istoria unui Dumnezeu care cheamă și nu obosește în chemarea sa… 

Prima lectură prezintă chemarea lui Samuel (1Sam 3,3b-10.19) care avea doi părinți minunați: mama sa Ana și tatăl său Elcana; s-au rugat pentru acest copil, și-au dorit nașterea sa și l-au consacrat Domnului. Textul din Biblie îl prezintă trăind împreună cu bătrânul preot Eli, orb, alături de chivotul legământului de la sanctuarul din Șilo. Poporul percepea rar prezența Domnului care îi însoțise pe drumul exodului – al ieșirii din Egipt – cu mână puternică și braț întins. Dintr-odată, cuvântul lui Dumnezeu răsună cu putere pentru a încredința acestui copil judecata asupra istoriei. Samuel descoperă adevărul despre Dumnezeu; își dă seama că Dumnezeu este persoană; ia în serios rugăciunea și înțelege că Dumnezeu există, în timp ce restul trece repede. Samuel aude chemarea lui Dumnezeu. Nu este vorba de un vis, deoarece aude vocea care îl trezește:El a răspuns: «Iată-mă!»” (v. 4). De trei ori i-a auzit glasul, chiar dacă nu îl vede. „Samuel nu îl cunoştea încă pe Domnul şi cuvântul Domnului nu-i fusese încă descoperit” (v. 7). El se duce la Eli: „M-ai chemat? Iată-mă!” (v. 8). Samuel confundă vocea lui Dumnezeu cu a lui Eli. Nu este așa de ușor să distingi de alte voci care ajung la urechea și inima ta! Domnul cheamă cu insistență. În sfârșit, bătrânul Eli își dă seama că Domnul îl cheamă: „și dacă vei mai fi chemat, supune: «Vorbește, Doamne, căci slujitorul tău ascultă!»” (v. 9). Este momentul în care Samuel „îl cunoaște pe Domnul” (v. 7) sau, mai degrabă, în care Domnul i se face cunoscut. În această disponibilitate stă toată măreția lui Samuel: deoarece el a înțeles divestitatea care există între Dumnezeu și tot restul, a înțeles chiar valoarea vieții și o simte ca chemare și misiune. Acum el devine un profet: ascultă glasul Domnului. Este investitura profetică: Samuel devine acum „glasul” lui Dumnezeu pentru că „Domnul era cu el” (v. 19).

vineri, 12 ianuarie 2018

A-l urma pe Cristos

Cristos apare lui Paul pe drumul Damascului.
„A-l vesti pe Cristos înseamnă
a arăta că a crede în el și a-l urma
nu este numai un lucru adevărat și corect,
ci și frumos,
capabil să umple viața cu o nouă strălucire
și cu o bucurie profundă,
chiar și în mijlocul încercărilor.
În această perspectivă,
toate expresiile de frumusețe autentică
pot să fie recunoscute ca o cale
ce conduce la întâlnirea cu Domnul Isus”.

(papa Francisc, Evangelii gaudium, nr. 167).

joi, 11 ianuarie 2018

Dumnezeu între obiect și subiect


Abraham și trei îngeri - de Marc Chagall.

„În reflecție [gândire] Dumnezeu este obiect.
Pentru o persoana care se roagă
Dumnezeu este subiectul”.

(Heschel Abraham Joshua [1907–1972],
teolog, filosof, rabi).

miercuri, 10 ianuarie 2018

Gândește ce spui„Cine nu are curajul să spună ceea ce gândește,
va sfârşi prin a nu gândi
decât ceea ce nu are curajul să spună” .

(Loria Achille [1880]).


„Chi non ha il coraggio di dire ciò che pensa,
finisce col non pensare
se non quello che avrà il coraggio di dire”.

(Loria Achille [1880]).

(sursă: https://twitter.com/bruniluis).

marți, 9 ianuarie 2018