sâmbătă, 12 martie 2016

† Duminica a 5-a din Post (C): Pe drumurile alianței… [13 martie 2016]

Cristos și adultera - de Vasily Polenov

Evanghelia Ioan 8,1-11: În acel timp, Isus s-a dus pe Muntele Măslinilor. Dar în zori a venit din nou la templu şi tot poporul venea la el, iar el, fiind aşezat, îi învăţa. Cărturarii şi fariseii au adus o femeie prinsă în adulter şi, punând-o la mijloc, i-au zis: „Învăţătorule, această femeie a fost surprinsă asupra faptului de adulter. Moise ne-a poruncit în Lege ca pe astfel de femei să le batem cu pietre. Dar tu, ce zici?” Însă spuneau aceasta ispitindu-l, ca să aibă de ce să-l acuze. Dar Isus, aplecându-se, scria cu degetul pe pământ. Întrucât continuau să-l întrebe, s-a ridicat şi le-a spus: „Acela dintre voi care este fără de păcat să arunce primul cu piatra în ea!” Şi, aplecându-se din nou, scria pe pământ. Când au auzit, au plecat unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni. El a rămas singur, iar femeia era în mijloc. Isus s-a ridicat şi i-a spus: „Femeie, unde sunt ei? Nu te-a condamnat nimeni?” Ea i-a zis: „Nimeni, Doamne”. Isus i-a spus: „Nici eu nu te condamn; mergi, de acum să nu mai păcătuieşti!”
 
 
Omilie
 
 

Textele biblice din această duminică ne dezvăluie un Dumnezeu eliberator și salvator. În prima lectură, profetul Isaia ne amintește cum poporul evreu au fost eliberat din sclavie egipteană. Dar, acest eveniment fondator nu este doar al istoriei antice. Isaia se adresează unui popor care tocmai a cunoscut o lungă perioadă de captivitate. Îi anunță vestea cea bună: astăzi Dumnezeu salvează poporul său din exil. Acest popor va putea să intre în Țara promisă. Deșertul pe care îl va străbate va fi presărat cu oaze. Trebuie să-l vedem ca pe un semn că Dumnezeu poate da viață și speranță inimilor celor mai aride.
 
Este important pentru noi astăzi. În această lume care este a noastră, mulţi trăiesc în disperare. Este nevoie de martori care să dezvăluie sursa de apă vie, ceea ce face să înflorească pustiurile, familiile noastre, mediile noastre de viaţă şi cele ale lumii întregi. Trebuie să o spunem și să repetăm din nou: Dumnezeu pregăteşte pentru poporul său timpuri noi; acest popor format de Dumnezeu este chemat să cânte lauda lui.
 
În a doua lectură, avem mărturia lui Paul. La început a fost un înflăcărat apărător al legii evreieşti. A urmărit creştinii şi i-a pus în lanțuri. Dar pe drumul spre Damasc, s-a întâlnit cu Isus. Şi de acolo, totul s-a schimbat; de aceia nu mai are doar un singur scop: să-l lase pe Cristos să-i conducă pașii. A înţeles că dreptatea potrivit legii nu este adevărată dreptate. Adevărata eliberare este aceea care vine de la Cristos. Este un dar pe care Dumnezeu ni făcut din pură milostivire. Ca și Paul, toți suntem invitați să ne descentralizăm pe noi înșine şi a ne întoarce pe deplin spre Isus. În el şi cu el că vom găsi puterea pentru a ne elibera de tot ceea ce ne izolează de noi înşine.
 
În Evanghelia sa, sfântul Ioan vorbește despre milostivirea care ne eliberează. El ne spune despre această femeie vinovată de adulter. Acuzatorii ei sunt cărturarii şi fariseii, experţi în legea lui Moise, persoane recunoscute pentru fervoarea lor religioasă. Potrivit legii lui Moise, această femeie ar trebui să fie bătută cu pietre. Dar se îndreaptă spre Isus, în primul rând ca să-l prindă. Dacă el refuză să o condamne, nu respectă legea lui Moise. Şi dacă o condamnă, este în contradicţie cu milostivirea  pe care el o predică.
 
Dar manevră lor proprie se întoarce împotriva lor: Isus deschide un proces nou, acela al acuzatorilor: „Acela dintre voi care este fără de păcat să arunce primul cu piatra în ea!” Și, iată, că fiecare se pune în fața propriei conștiințe. Înaintea lui Dumnezeu, nimeni nu este fără păcat. Într-un fel sau altul, toți suntem vinovați .
 
Citind această evanghelie, ne gândim la toate scandaluri, mari sau mici. Unele sunt cunoscute doar în împrejurări familiare. Altele sunt răspândite de presă, televiziune și internet. Atunci limbile progresează bine. Desigur, nu dăm cu pietre în majoritatea păcătoșilor. Dar se rânjește, se denunţă persoana care a păcătuit; se afundă în reputaţie sa proastă. Nu-i lasă nici o şansă de scăpare.
 
Atunci trebuie să ne întoarcem la evanghelia de astăzi: „Acela dintre voi care este fără de păcat să arunce primul cu piatra în ea!” Isus vrea ca noi să înțelegem că toți suntem păcătoși, toți suntem solidari în păcat. Înainte de a face lecții pentru alții, avem nevoie de a ridica bârna din ochiul nostru. Această bârnă este orgoliu și disprețul față de cei care au păcătuit. Toate acestea ne împiedică să primim iubirea care este în Dumnezeu. Nu trebuie să uităm că Cristos a venit să caute și să mântuiască pe toți cei păcătoși, chiar și pe cei care au comis cele mai grave rele. El vrea să ne deschidă tuturor o cale de speranță.
 
Să se înțeleagă bine: păcatul este un rău care trebuie combătut și respins. Dar păcătosul trebuie să fie vindecat și salvat. Are nevoie de ajutor pentru că poate redobândi locul său în comunitatea creștină. Viața creștină este o luptă împotriva tuturor forțelor răului. Dar pentru această luptă, noi nu suntem singuri: Isus este cu noi. Nu ne închide în păcatul pe care l-am săvârșit. Știe că suntem mai buni decât aceasta. Dar pentru că el ne iubește, ne spune: „Mergi, de acum să nu mai păcătuieşti!” Noi suntem făcuți pentru ca să iubim, să fim liberi și milostivi. Suntem trimiși să fim martori și mesageri în această lume care are nevoie atât de mult de ea.
 
În această zi, am venit la Isus cu dorința de a primi cuvântul său și de a ne lăsa transformați de această iubire. Ea poate să schimbe inimile noastre de piatră în inimi pline de carne. În el că vom găsi bucuria de a ajuta, de a sprijinii, de a-i mângâia și de a iubi. Cuvântul său să fie lumină pentru lumea noastră și ca iubirea să-i liniștească pe acela care este în suferință. Amin.

 
(pr. Jean Compazieu [2016]; traducător pr. Isidor Chinez; sursă:

joi, 10 martie 2016

Dacă vă condamn, să nu daţi vina pe mine...

 

Ecce Homo by  Anatoly Shumkin:
 
Ecce homo - de Anatoly Shumkin
 

În catedrala din Lübecker [Germania] se găseşte o inscripţie cu aceste cuvinte care îndeamnă pe orice cititor la o cercetare...
 
Eu sunt Lumina – voi nu mă vedeți.
Eu sunt Calea – voi nu mă urmați.
Eu sunt Adevărul – voi nu credeți.
Eu sunt Viața – voi nu mă căutați.
Eu sunt bogat – voi nu-mi cereți nimic.
Eu sunt generos – voi nu apelați la mine.
Eu sunt frumos – voi nu mă iubiţi.
Eu sunt milostiv – voi nu aveți încredere în mine.
Eu sunt atotputernic – voi nu vă temeți.
Eu sunt Învățătorul – voi nu mă urmați.
Dacă vă condamn, să nu daţi vina pe mine.

(trad. pr. Isidor Chinez).

Se siete infelici cântă padre Renato d'Andrea

Lübecker Domspruch bekannt gewordenen inschrift:

Ich bin das Licht – ihr sehet mich nicht.
Ich bin der Weg – ihr gehet mich nicht.
Die Wahrheit – ihr glaubet mir nicht.
Das Leben – man suchet mich nicht.
Ich bin Reich – man bittet mich nicht.
Ich bin Edel – man dienet mir nicht.
Der Schönste – man liebet mich nicht.
Ich bin Barmherzig – man vertrauet mir nicht.
Ich bin Allmächtig – man fürchtet mich nicht.
Ich bin ein Lehrer – man folget mir nicht.
werdet ihr verdammet – verweiset mirs nicht.

(sursă: https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCbecker_Dom).


miercuri, 9 martie 2016

marți, 8 martie 2016

Aşa o ştim de Grigore VieruAnei şi lui Constantin Robu

Aşa o ştim, aşa e mama:
Se mulţumeşte cu puţin
Hrănindu-se mai mult cu pâinea
Răbdării, dorului divin.

Trăim un timp de mare zbucium,
Şi-atât şi eu mă odihnesc
Cât mai aud cuvântul mumei
Şi cât în ochii ei privesc.

Sunt multe sărbători pe lume.
Le-avem întregi ori un crâmpei -
O nesfârşită sărbătoare
Sunt ochii mamei, vorba ei.

Des, tot mai des mă fură anii
Copilăriei ce s-a dus.
Scriam pe-omăt al mamei nume
Ce îmi părea venit de Sus…

Iar pe al pâinii tainic abur
Venea şi îl scria Isus.

Iubirea divină...

Creația omului - de Marc Chagall

Iubirea divină este asemănătoare
unei presiuni atmosferice care înconjoară,
cuprinde fiecare ființă și apasă asupra ei.
Ea asediază fiecare om, vrea să-l cuprindă.
Caută să-și croiască o deschizătură,
să găsească calea care duce spre inimă
și permite să pătrundă peste tot.
Diferenta între păcătos și sfânt
este că păcătosul își închide inima iubirii,
în timp ce sfântul se deschide acestei iubiri.
Dar este vorba de aceeași iubire,
de aceeași presiune.
Unul o respinge, altul o acceptă.
Nu există acceptare fără un har,
dar acest har nu se măsoară.
 
(Un Moine de l'Eglise d'Orient, Amour sans limites).

luni, 7 martie 2016

Aleg iubirea…


Întoarerea fiului risipitor (1975) - de Marc Chagall

… pentru că ea nu este trecătoare.
… pentru că ea îmbogăţeşte şi face frumos pe oricine.
… pentru că ea scoate la lumină bunătatea şi frumosul.
… pentru că ea nu-mi cere nimic în schimb.
… pentru că ea mă acceptă aşa cum sunt.
… pentru că oricâtă iubire aş dărui am din ce în ce mai multă.
… pentru că ea dă valoare şi lucrurilor mici.
… pentru că ea vindecă orice rană.
… pentru că ea este răspunsul la orice întrebare.
… pentru că ea este cheia oricărei inimi.
… pentru că ea schimbă suflete şi reface vieţi.
… pentru că prin ea trăiesc, prin ea respir.
… pentru că ea îmi dă putere să renasc, să mă ridic, să iert.
… pentru că ea îmi luminează calea.
… pentru că frumuseţea fizică nu va putea niciodată să o compenseze.
… pentru că ea mă înalţă sus, mai sus de ce este pământesc.
… pentru că prin ea voi birui mereu.
… pentru că ea deschide cerul şi veşnicia.
… pentru că ea mă sfinţeşte.
… pentru că numai prin ea îl câştig pe Dumnezeu.
… pentru că ea este Dumnezeu.
… pentru că ea nu cade niciodată.
… pentru că niciun lucru pământesc nu oferă atâta fericire cât oferă iubirea.
… pentru că fără iubire viaţa nu are sens.(sursa:
http://www.sfatulbatranilor.ro/threads/12917-Elena-Latan/).
 

duminică, 6 martie 2016

Confession [Mărturisirea păcatelor] - cântă John Michael Talbot

 
 
 
Confession

(1Ioan 1)

1) I see a struggle now within
Alive in my soul
As I’m dying to sin
I do the things that I hate
So I hate what I do
Who will deliver me?
But thanks be to God through Jesus Christ
For there is no condemnation at all.

2) This is the message we have heard
We have seen with our eyes
We have touched with our hands
The Word of life appeared
The Word became flesh
The Word dwelt among us
The Word of life
The God of light
And in Him there is no darkness at all.


3) If we claim to have fellowship with Him
Yet we walk in the dark
We live in a lie
If we claim to be without sin
We deceive ourselves
The Word is not within us
If we confess our sins and cry out to God
He will forgive and purify our human hearts
For those who are in Jesus Christ
He has given us of the Spirit of God.

fin: I see a struggle now within
Alive in my soul
As I’m dying to sin...(1Ioan 1)

Prolog

1 Ceea ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și mâinile noastre au pipăit, cu privire la Cuvântul vieții, 2 – căci viața s-a arătat: noi am văzut și dăm mărturie și vă vestim viața cea veșnică ce era la Tatăl și care ni s-a arătat – 3 ce am văzut și am auzit vă vestim și vouă pentru ca și voi să aveți comuniune cu noi, iar comuniunea noastră este cu Tatăl și cu Fiul său Isus Cristos. 4 Vă scriem acestea pentru ca bucuria noastră să fie deplină.

DUMNEZEU ESTE LUMINĂ

Viața în lumină

5 Și aceasta este vestea pe care am auzit-o de la el și v-o vestim: Dumnezeu este lumină și nu este întuneric în el. 6 Dacă spunem că avem comuniune cu el, dar umblăm în întuneric, mințim și nu înfăptuim adevărul. 7 Dar dacă umblăm în lumină, așa cum el este în lumină, avem comuniune unii cu alții și sângele lui Isus, Fiul său, ne curăță de orice păcat.

Prima condiție: mărturisirea păcatelor

8 Dacă spunem că nu avem păcat, ne înșelăm pe noi înșine, iar adevărul nu este în noi. 9 Dacă ne mărturisim păcatele, el este fidel și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nedreptate. 10 Dacă spunem că nu am păcătuit, îl facem pe el mincinos, iar cuvântul lui nu este în noi.

Partituri:
http://www.christianguitar.org/csong4192/John-Michael-Talbot-Confession