vineri, 8 martie 2019

† Duminica 1 din Post (C): Cuvântul Domnului este hrana noastră [10 martie 2019]

 
Ispitirea lui Isus (1850) - de Carl Heinrich Bloch.
Cuvântul Domnului este hrana noastră
pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora 8:00 (10 martie 2019)

 
Lecturi: Deuteronomul 26,4-10; Romani 10,8-13; Evanghelia Luca 4,1-13; lecturi

Omilie


În cele cinci duminici din Postul Mare, Vechiul Testament prezintă momentele importante ale istoriei mântuirii. Lectura a doua conține texte cristologice. Evanghelia oferă, de fiecare dată, anunțul despre Misterul Pascal, la care participăm prin sacramente. Toate textele Scripturii sunt citite în perspectivă pascală. În primă duminică din post, Evanghelia prezintă episodul ispitirii lui Isus în pustiu. Este o relatare greu de înțeles: pentru ce să fie ispitit? Este „ispita mesianică”: dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, demonstreaz-o! Și noi să fim atenți la tentații: face parte din viața noastră. Important e de a le depăși cu bine și a-l alunga pe diavol.


marți, 5 martie 2019

Miercurea Cenușii: În iubirea milostivă a lui Dumnezeu (6 martie 2019)

40 de zile...
În iubirea milostivă a lui Dumnezeu
pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora 17:30 (6 martie 2019)
 
Lecturi: Ioel 2,12-18; 2Corinteni 5,20-6,2; Evanghelia Matei 6,1-6.16-18; lecturi

Omilie

Astăzi începe timpul postului dedicat rugăciunii, penitenței și carității. Durează patruzeci de zile și la capătul său este Paştele: memorialul pătimirii, morţii și învierii Domnului. Cenușa ne amintește că noi trebuie să murim: suntem muritori. Viața pe pământ are un sfârșit. „Amintește-ți că ești pământ și în pământ te vei întoarce” (cf. Gen 3,19). Dar noi vom învia pentru că suntem spre viața veșnică. Chemările la convertire sunt temele lecturilor de astăzi. Este un timp ce ne invită să ne întoarcem la Dumnezeu. Acest timp ne este oferit pentru a regăsi calea Domnului. Este timpul prielnic ca să ne lăsăm împăcați și reînnoiți de gingășia Tatălui care este iubirea milostivă, care așteaptă să purifice inimile noastre. Să nu ezităm de a ne converti. Întâlnindu-l pe Domnul vom experimenta bucuria iertării sale.

Mesajul papei Francisc pentru Postul Mare 2019 „Creaţia aşteaptă cu nerăbdare revelarea fiilor lui Dumnezeu” (Rom 8,19).
Iubiţi fraţi şi surori,

În fiecare an, prin Maica Biserică, Dumnezeu „dăruieşte credincioşilor săi harul ca în fiecare an, cu suflete curăţate de păcat, să aştepte plini de bucurie tainele sfinte ale învierii. Pentru ca [...] să primească cu prisosinţă harul pe care tu îl reverşi asupra fiilor tăi” (Prefaţa pentru Postul Mare, I). În acest mod putem merge, din Paşte în Paşte, spre împlinirea acelei mântuiri pe care deja am primit-o graţie misterului pascal al lui Cristos: „căci în speranţă am fost mântuiţi” (Rom 8,24). Acest mister de mântuire, deja activ în noi în timpul vieţii pământeşti, este un proces dinamic care include şi istoria şi întreaga creaţie. Sfântul Paul ajunge să spună: „Creaţia aşteaptă cu nerăbdare revelarea fiilor lui Dumnezeu” (Rom 8,19). În această perspectivă aş vrea să ofer şi câteva idei de reflecţie, care să însoţească drumul nostru de convertire în următorul Post Mare.