sâmbătă, 12 mai 2018

† Duminica a 7-a a Paştelui (B): Rugăciunea celor ce au nevoie să fie iubiți de Domnul [13 mai 2018]

Rugăciunea celor ce au nevoie să fie iubiți de Domnul

pr. Isidor Chinez  – Izvoarele [IS] ora 8:00 (13 mai 2018)

Lecturi: Faptele Apostolilor 1,15-17.20a.20c-26; 1Ioan 4,11-16; Evanghelia Ioan 17,11b-19; lecturi 

Omilie


Această duminică poate fi numită duminica rugăciunii. Se situează în perioada când apostolii, după îndemnul lui Cristos, aşteptau venirea Duhului Sfânt, fiind stăruitori în rugăciune cu Maria, Mama lui Isus.

În prima lectură luată din Faptele Apostolilor (Fap 1,15-17.20a.20c-26) ne arată pe apostoli rugându-se pentru ca Dumnezeu să-l arate pe cine voiește să-l înlocuiască pe Iuda Iscarioteanu. Propunerea lui Petru ca numărul apostolilor să fie completat cu doisprezece a fost bine primită toți apostolii, cu Maria şi alţi discipoli: „mulţimea celor adunaţi în acel loc era cam de o sută douăzeci de persoane” (v. 15). În puține cuvinte Petru a fixat calitățile cerute pentru a fi apostol: să fi fost aproape de Isus, „începând de la botezul lui Ioan până în ziua în care a fost înălţat de la noi, să devină martor al învierii lui împreună cu noi” (v. 22), pentru că învierea din morți este mesajul cel nou adresat oamenilor. Comunitatea a prezentat doi candidaţi: pe Iosif, numit şi Iustus, şi pe Matia. Se roagă Domnului să-l arate pe cel ales. Au tras la sorţi, şi astfel, a fost ales Matia. În mentalitatea epocii tragerea la sorți este a pune alegerea în mâinile lui Dumnezeu, unicul arbitru al alegerii pentru că este singurul cunoscător al inimilor. Glasul lui Matia s-a adăugat la ceilalți unsprezece martori ai Domnului proclamând vestea lumii întregi că Isus a înviat cu adevărat.

vineri, 11 mai 2018

Indiferența față de biserică


Desen: schita de biserică - acuarela.
„Băncile bisericii sunt din ce în ce mai goale…
Pe ansamblu, o întreagă generaţie
(aceea care constituie carne societăţii din ultimile decenii)
aluneca încet nu spre agresivitatea faţă de biserică,
ci (şi mai grav) spre indiferenţă”.

(J.M. Tillard).

joi, 10 mai 2018

10 Mai - Ziua Regelui


Primul rege al României - Carol I
10 mai 1881 România devine regat, iar Carol I este încoronat cu Coroana de Oțel făcută di oțelul unui tun otoman cucerit în Războiul de Independență din 1877.

A venit din munţi un vultur
Şi ne-a zis: – „Români Eroi,
Ştiu un prinţ viteaz şi tânăr
Ce-ar veni cu drag la voi.
Dacă-l vreţi vi-l dau ca Vodă”.
Noi cu toţii: – „Să ni-l dai”.
Şi ne-a dat pe Vodă Carol,
Într-o zi de 10 Mai.

Şi-a venit vulturul iară,
Şi ne-a zis: – „Popor Român,
Eşti viteaz, de ce mai suferi
Jugul unui neam păgân?
Fă-te liber, dezrobeşte-ţi
Mândra ţară care-o ai”.
Şi noi liberi ne făcurăm
Într-o zi de 10 Mai.

Vulturul venit-a iarăşi
Şi ne-a spus: „Popor Român,
Aţi luptat cumplit la Plevna
Duşi în foc de-al vostru Domn.
Vrednic e să-l faceţi Rege,
Într-o ţară ca în rai”.
Şi noi rege îl făcurăm
Tot în zi de 10 Mai.

Zece Mai ne-a fi de-a pururi
Sfântă zi, căci ea ne-a dat
Domn puternic ţării noastre
Libertate şi Regat.
Ridicaţi cu toţii glasul
De prin şesuri, de prin plai,
Să trăiască România
Ura! pentru 10 Mai!

de Vasile Alecsandri

miercuri, 9 mai 2018

† Înalțarea Domnului (B): Înălțarea la cer deschide drumul misiunii [joi, 10 mai 2018]


Înălțarea la cer deschide drumul misiunii

pr. Isidor Chinez  – Izvoarele [IS] (10 mai 2018)

Lecturi: Faptele Apostolilor 1,1-11; Efeseni 4,1-13; Evanghelia Marcu 16,15-20; lecturi

Omilie


Astăzi celebrăm Înălțarea la cer a Domnului Isus. E o imagine folosită pentru a spune că Cristos trăiește cu Dumnezeu Tatăl. Aceasta nu înseamnă că suntem triști, pentru că  credem că este vecin și cu noi prin atotputernicia Tatălui.Sfântul Luca scrie Faptele Apostolilor din care citim prima lectură (Fap 1,1-11) în care prezintă înălțarea lui Cristos cel înviat. Apostolii îl întreabă: „Doamne, în acest timp vei restabili împărăţia lui Israel?” (v. 6), adică se așteaptă să fie încoronat ca rege peste Israel, dar Isus nu este asemenea altor regi. Se înalță la cer unde a dispărut. Este momentul de încheiere a lui Isus istoric și un alt început de drum, acela al Bisericii; este trecerea de la o prezență a lui Cristos în mijlocul discipolilor la un altfel de prezență în ei, mult mai profund și exigent. Glorificarea lui Isus este anunțată de Scripturi și misiunea Bisericii este prezentă cu un mandat explicit: „Însă când va veni Duhul Sfânt asupra voastră, îmi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea şi Samaria şi până la marginile pământului” (v. 8). Acceptarea trudei acestui drum de credință înseamnă pentru noi a ne lăsa conduși de Duhul Sfânt. Este experiența zilnică a discipolilor pe calea obositoare a credinței în misteriul lui Cristos și a așteptării venirii Duhului Sfânt care îi va face misionari ai Bisericii universale. Și când Isus îi va conduce la o experență de credință mult mai profundă își dă seama că privirile lor se înălțau către cer unde Domnul „s-a ascuns din ochii lor”. După înălțare începe timpul absenței lui Cristos din mijlocul lor. Isus nu mai este vizibil. Pentru apostoli începe timpul misiunii. Pentru a da mărturie lui Cristos vor avea nevoie de forța Duhului Sfânt.


Ziua cea Mare (9 mai)9 mai (1950): Ziua Europei – Uniunea Europeană (UE).9 mai 1877: Ziua Independenţei –  naţiunea română a luptat pentru „neatârnarea” faţă de Imperiul Otoman. În sesiunea extraordinară a Adunării Deputaţilor din 9 mai, Mihail Kogălniceanu, ministrul de Externe, a proclamat independenţa: „Camera ia act că războiul între România şi Turcia, că ruperea legăturilor noastre cu Poarta şi independenţa absolută a României au primit consacrarea lor oficială“.

luni, 7 mai 2018

Un cititor nu poate fura, un hoţ nu citeşte

Un cititor nu poate fura, un hoț nu citește.


În Irak piața cărților rămâne nesupravegheat 
chiar și pe timp de noapte de pe stradă 
deoarece irakienii spun: 
„un cititor nu poate fura, un hoţ nu citeşte!”

(sursă: https://twitter.com/PaolaCorb).