joi, 28 martie 2019

† Duminica a 4-a din Post (C): Întoarcere și reconciliere [31 martie 2019]

Întoarerea fiului risipitor – de Edouard de Jans.
Întoarcere și reconciliere
 pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora 8:00 (31 martie 2019)   
Lecturi: Iosue 5,9a.10-12; 2Corinteni 5,17-21; Evanghelia Luca 15,1-3.11-32; lecturi

Omilie

Astăzi este Duminica Bucuriei (bucură-te” – laetare, în limba latină) de la cuvântul de introducere: „Bucură-te, Ierusalime! […] bucurați-vă și veseliți-vă, cei care ați fost întristaţi!” (cf. Is 66,10-11). Hainele liturgice ale preotului sunt de culoare roz, aceiași culoare din duminica a treia din Advent [Gaudete]. Dialogul dintre Dumnezeu și om, de multe ori întrerupt, poate fi reluat de iubirea lui Dumnezeu care este un Tată „risipitor” de milostivire. Parabola „fiului risipitor” pune în evidență chipul milostiv al lui Dumnezeu Tatăl.


marți, 26 martie 2019

Papa Francisc în vizită la Primăria Romei

Campidoglio - Papa Francisc în vizită la Primăria Romei (26 martie 2019) [sursa: vaticannews.it]
«De o importanță mai decisivă decât aceasta, însă, este faptul ca Roma să se mențină la înălțimea îndatoririi și a istoriei sale, care să știe, chiar și în noile circumstanțe actuale, să fie far de civilizație și învățătoare de primire, să nu piardă înțelepciunea care se manifestă în capacitatea de integrare și de a-l face pe fiecare să se simtă părtaș cu titlul deplin al unui destin comun» (papa Francisc în discursul său adresat primăriței Virginia Raggi).

Papa a mulțumit administrației romane pentru colaborarea oferită Sfântului Scaun: „martor al unei istorii plurimilenare care, primind creștinismul, a devenit în decursul secolelor centrul catolicismului”.

(sursă: https://www.vaticannews.va).

duminică, 24 martie 2019

† Buna–Vestire: Mister minunat [25 martie 2019]

 
Buna-Vestire - de Guido Reni.
Mister minunat
pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora 10:00 (25 martie 2019)
   
Lecturi: Isaia 7,10-14; 8,10c; Evrei 10,4-10; Evanghelia Luca 1,26-38; lecturi 

Omilie

Astăzi celebrăm misterul Bunei-Vestiri, când Fiul lui Dumnezeu, unul-născut din Tatăl, înainte de secole, a început să fie om în sânul sfintei Fecioare Maria. Este un mister minunat!


În prima lectură luată din cartea lui Isaia (Is 7,10-14; 8,10c) citim că Dumnezeu cere de la rege consimțire de credință față de cuvântul său: „însuşi Domnul vă va da un semn: iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu, căruia îi va pune numele «Emanuel»” (v. 14). Dar nu întotdeauna ceea ce Dumnezeu propune este convingător vederilor noastre umane. Ierusalimul se afla într-o situație destul de gravă. Tânărul rege Ahaz (732-715 î.C.)  – avea 20 de ani când îi urmează la tron regelui Iotam, al cărui fiu este – amenințat de cei care veneau împotriva capitalei și a dinastiei sale, este dispus să ceară ajutor regelui asirian [Tiglat-Pileser] cu prețul unui tribut împovărător și a recunoașterii suveranității Asiriei. Dar Dumnezeu îi cere să se încreadă numai în intervenția lui divină. „Domnul i-a vorbit lui Ahaz, zicându-i: «Cere un semn de la Domnul Dumnezeul tău: fie din adâncul Şeolului, fie de deasupra, din înălţimi!»” (v. 11). Semnul pentru Isaia, nu este o minune, ci un fapt pe care regele acum poate să-l vadă imediat sau în viitorul apropiat și să-l ajute să aștepte. Dar regele nu acceptă nici un semn, își maschează ipocrit necredința: „Nu voi cere şi nu-l voi ispiti pe Domnul” (v. 12). Lipsit de credinţă a preferat să ceară ajutor de la Asiria. Dar Dumnezeu îi oferă un semn: „însuşi Domnul vă va da un semn: iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu, căruia îi va pune numele «Emanuel»” (v. 14). Semnul pe care regele Ahaz rămâne a lui Dumnezeu. Nu îl obosiți pe Dumnezeu. Verbul în ebraică  are nuanța de „a prosti”. Dumnezeu însuși vă dă un fiu; se va numi Emanuel adică Dumnezeu-cu-noi și vestește că Domnul este dispus să protejeze poporul și să-l binecuvânteze. Printr-un rege, succesor al lui David, Dumnezeu va dărui mântuirea poporului său. Profeția lui Emanuel depășește realizarea lui imediată. Evangheliștii recunosc aici venirea lui Cristos.