luni, 2 aprilie 2018

Luni din octava Paștelui: „Bucurați-vă” în Domnul [2 aprilie 2018]

Primele vestitoare ale învierii -
de Rose Datoc Dall.

Bucurați-vă” în Domnul
pr. Isidor Chinez  – Izvoarele [IS] ora 10:00 (2 aprilie 2018)
Lecturi: Faptele Apostolilor 2,14.22-33; Evanghelia Matei 28,8-15 (lecturi).


Omilie


Este luni din Octava Paștelui. Biserica vestește și o repetă încă din prima zi: „Cristos a înviat!” Credința în învierea lui Isus sunt darurile cele mai frumoase pe care creștinul le poate oferi fraților.  „Bucurați-vă” în Domnul! 

În prima lectură luată din Faptele Apostolilor (Fap 2,14.22-33), Petru dă mărturie despre Cristos: este vestirea kerygmei, adică mesajul biblic că Domnul Isus Cristos, mort şi înviat, este mântuitorul lumii; este prima predică din ziua de Rusalii. „Pe Isus Nazarineanul […] voi l-aţi răstignit şi ucis prin mâinile celor fărădelege”, dar pe care „Dumnezeu l-a înviat, eliberându-l de durerile morţii” (vv. 22; 24). Dacă Cristos a fost dat în mânile răufăcătorilor care l-au ucis, acesta a fost ca un răspuns la planul lui Dumnezeu care „l-a înviat”. Acest Isus, pe care „voi l-ați cunoscut și văzut”, are parte de o  moarte înjositoare, ce nu putea fi înghițită de istorie. Petru mărturisește despre Cristos. Se convertise. În loc de îndoială, el are cuvinte de credință; în loc de teamă, el este fără frică; în loc de vorbe grăbite ca în Evanghelii, el are cuvinte tari despre Mesia: căci cum spune David: „îl vedeam mereu în faţa mea pe Domnul” (v. 25). Dar ca profet „a văzut dinainte şi a vorbit despre învierea lui Cristos” (v. 31). „Pe acest Isus, Dumnezeu l-a înviat şi noi toţi suntem martorii acestui fapt” (v. 32). Petru, în numele Bisericii, ce se năștea, vestește o profundă noutate: mântuirea se primește doar prin Isus Cristos. Este propunerea lui Dumnezeu făcută omului. Fără înviere apostolii ar fi fost absorbiți de necazurile vieții încheind în grabă paranteza urmării acelui rabbi lui Nazaret. Fără înviere apostolii nu ar fi avut nimic de anunțat. Dar apostolul este definit ca martor al învierii: nu trebuie să raporteze reflecțiile sale, dar ce a văzut – pe cel Înviat.

Evanghelia după Matei (Mt 28,8-15) – în prima zi după evenimentul pascal – ne propune două posibile răspunsuri la învierea lui Cristos: cel a femeilor pioase şi cel al soldaţilor care merg la iudei preferând banii lor adevărului.

Mai întâi răspunsul femeilor. După ce a trecut sâmbăta, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. A fost un cutremur mare: îngerul Domnului a coborât din cer, s-a apropiat și a rostogolit piatra. Îngerul le-a spus femeilor: „Nu vă temeți! Știu că-l căutați pe Isus cel răstignit. Nu este aici, căci a înviat. Mergeți în grabă și spuneți discipolilor lui: «A înviat din morți și, iată, merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea»” (vv. 5-7).

Acum apare textul evangheliei de astăzi. Plecând în grabă de la mormânt au alergat să dea de știre ucenicilor. În timp ce ele mergeau Isus vine să se întâlnească cu ele: „Bucuraţi-vă!” Invitaţia la bucurie, care alungă noaptea tristeţii din sâmbăta sfântă, nu poate veni decât de la învingătorul morţii, Isus cel Înviat. Acest cuvânt de întâmpinare adresat femeilor, este în acelaşi timp un strigăt de bucurie care răsună în dimineaţa zilei Domnului – duminica. Isus nu vesteşte nimic altceva decât ceea ce vestise trimisul cerului rostogolind piatra de pe mormânt. Cel Înviat continuă să ne vină în întâmpinare ca să ne vorbească despre apropierea sa de inima noastră: „Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârşitul lumii” (Mt 28,20). Învingătorul morţii ne invită să ieşim din mormintele noastre şi să intrăm în strălucirea zilei sale.

Şi, iată, că femeile au crezut în învierea lui Isus. De la mormântul gol plecau două mesaje: acela al femeilor care devin primele vestitoare ale învierii şi a gărzilor puse la mormânt care merg la marii preoţi pentru a-i informat despre cele întâmplate. Există un fapt sigur pe care nimeni nu îndrăzneşte să-l nege: mormântul gol. O spun femeile; o spun paznicii de la mormânt, iar marii preoţi nu pot să o nege. Cu toate acestea faptul, admis de toţi, are diferite posibilităţi de explicaţii: vrea să spună că din mormântul gol nu se deduce cu evidenţă, aşa cum s-a afirmat de multe ori, învierea celui care a fost înmormântat acolo… Astfel Evanghelia după Matei ne propune două posibilităţi: prima că Cristos a înviat iar a doua că trupul lui Cristos a fost furat. Cel care citeşte evanghelia trebuie să se decidă pentru una sau pentru alta. Pe care o alegem? Este convingătoare versiunea arhiereilor? Evident că nu. Uimitor contrast între cei puternici ai acestei lumi care „după ce s-au adunat împreună cu bătrânii şi au ţinut sfat” mai adaugă o minciună la crima pe care o făcuseră puţin mai înainte. Sfântul Augustin îi ironizează pe aceştia spunând: „Dacă dormeau, cum au putut să-i vadă pe ucenicii care furau trupul?” Mărturia lor se destramă de la sine. În momentul în care Matei scrie evanghelia sa continuau discuţiile între iudei şi creştini. Atunci cititorul trebuie să se decidă să admită prima posibilitate: învierea lui Isus mărturisită de femei.

Învierea lui Isus nu este un fapt care poate fi controlat din punct de vedere ştiinţific, dar mai curând un fapt supranatural admis numai în puterea credinţei. Şi pentru noi astăzi alegerea este între a-i urma pe soldaţi sau pe femeile din evanghelie; între a-l întâlni pe cel Înviat sau a continua cu ideile lumii. A-l primi pe Isus cel Înviat înseamnă a schimba drumul vieţii noastre! Avea dreptate Sartre, scriitorul necredincos din secolul trecut: „Ar fi frumos, dacă Cristos ar fi înviat din morți! Voi creștinii, totuși dacă vreți să cred va trebui să-mi cântați alte cântări!” Cântare cu viața proprie. Dar Isus merge înaintea noastră în vestirea învierii sale… Să-l urmăm cu bucurie…


[bibliografia (anul B): Bianchi E. (http://www.monasterodibose.it); Cantalamessa R. (http://www.qumran2.net); Compazieu J. (http://dimancheprochain.org); Lucaci A. (http://ro.radiovaticana.va); Lasconi T. (http://www.paoline.it/blog/liturgia); Ludmann R., Parole pour ta route, Paris 1986; Maggioni B. (http://www.qumran2.net); Ravasi G., Celebrarea și trăirea Cuvântului, Sapientia, Iași 2014]; Jesùs Manuel Garcìa (http://www.catechistaduepuntozero.it); Tessarolo A., (ed) Messale e lezionario meditato, EDB Bologna 1974; Commento della Bibbia liturgica, Edizione Paoline, Roma 1981; Masetti N., Guidati dalla Parola, Edizioni Messaggero Padova, Padova 1995; Comastri A, Il giorno del Signore. Riflessioni sulle letture festive. Ciclo B,  Edizioni Paoline, Torino 1989; Bianco E., Accogliere la parola. Anno B, Elle Di Ci, Leumann (Torino) 1996;  Biblia, Sapientia, Iași 2013.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu