marți, 3 aprilie 2018

Marți din octava Paștelui: Martori ai lui Cristos cel înviat [3 aprilie 2018]

Isus și Maria Magdalena.
Martori ai lui Cristos cel Înviat

pr. Isidor Chinez  – Izvoarele [IS] ora 18:30 (3 aprilie 2018)


Lecturi: Faptele Apostolilor 2,36-41; Evanghelia Ioan 20,11-18 ( lecturi).


Omilie

E a treia zi din octava Paștelui. Auzim acest mesaj: Cristos a înviat! Mântuirea este oferită tuturor: veciniilor și celor de departe. Toți sunt chemați de misterul lui Cristos cel înviat care consistă în convertire și botez. Isus a devenit centrul omului, umplând goliciunea noastră de creatură cu plinătatea sa divină.Prima lectură luată din Faptele Apostolilor (Fap 2,36-41) este partea finală din predica apostolului Petru adresat evreilor în ziua de Rusalii. „Să ştie […] toată casa lui Israel că Dumnezeu l-a făcut Domn şi Cristos pe acest Isus pe care voi l-aţi răstignit”! (v. 36). Este prin înviere că răstignitul devine Domn și Mesia [adică Cristos], Salvatorul nostru. Acesta este mesajul exploziv a lui Petru în dimineața de Rusalii. Răstignitul, refuzat de popor, este constituit ca „Domn” [Kyrios] prin înviere. Anunțul a impresionat puternic pe ascultătorii lui Petru care întreabă: ce trebuie să fac? Sunt invitați la convertire, adică la o schimbare profundă a mentalității și a acțiunii, la o părere de rău pentru faptele săvârșite, mai ales pentru responsabilitate la moartea lui Isus. Motivul acestei responsabilități se datorează faptului că viața creștină nu e constituită de observarea legii, ci de un raport personal cu Isus, care vine să dea năvală în istoria noastră, vorbindu-ne, iubindu-ne. El ne-a cerut dragostea noastră. Suntem invitați la botez prin care Isus ne dă iubirea sa. Iată, un popor nou se naște. Istoria lui Israel este împlinită în Cristos. Este evenimentul care revoluționează viața: o viață adevărată, concretă, nu abstractă, ce presupune credința ca acceptare și ascultare a kerygmei, adică reprezintă predica, atât în conţinut, cât şi în actul predicării [este răspândirea actuală a Cuvântului lui Dumnezeu în Biserică].Evanghelia de astăzi după sfântul Ioan (In 20,11-18) este impresionantă şi admirabilă în simplitatea ei. Maria Magdalena e cufundată în durere şi plânge alături de mormântul gol. Plânge din motivul care ar trebui s-o umple de bucurie, dar ea nu-l ştie, nu-l poate şti încă. E necesar ca durerea să-i atingă inima pentru ca aceasta să poată fi umplută de o bucuria supranaturală. Sfântul Grigore admiră această femeie atât de credincioasă, care rămâne lângă mormânt. Apostolii au venit şi apoi au plecat. Maria rămâne acolo, motivată de un afect profund, care pentru moment e numai uman, dar care o pregăteşte pentru întâlnirea cu Domnul înviat.Astăzi figura Mariei Magdalena o putem privi în diferite trepte: primul este imperfect iar al doilea este desăvârșit. După primul, Maria se manifestă ca un adevărat și sincer ucenic al lui Isus. Îl urmează pe învățător; este unită cu el în mod eroic, când îl vede răstignit din iubire; îl caută după moarte, după îngropare. Cât sunt de impregnate de devotamentul ei admirabil față de „Domnul” său cele două expresii păstrate de evanghelistul Ioan: „L-au luat pe Domnul meu şi nu ştiu unde l-au pus” (In 20,13); „Domnule, dacă tu l-ai dus, spune-mi unde l-ai pus şi eu îl voi lua!” (In 20,15). Puțini ucenici au avut în vedere povestirea cu atâta dăruire și devotament cum a demonstrat Maria Magdalena…Acel Isus care, în primul moment, o lăsă la nivelul credinței sale imperfecte, s-a îndreptat spre Magdalena întrebând-o: „Femeie, de ce plâng?” (v. 15), şi la care ea, cu ochii ei de mioapă, răspunde, fiind vorba de un grădinar care se interesează de viața ei. Isus este acolo şi Maria nu-l recunoaşte, nu-şi dă seama că este el, pentru că ea este cufundată în închipuirea ei omenească: „L-au luat pe Domnul meu şi nu ştiu unde l-au pus”. Este raţionamentul ei, este iluzia ei. Nu a greşit cu totul, pentru că în ea există o afecţiune profundă. Dar trebuie să se convertească: ea caută un mort şi nu ştie că trebuie să caute pe cineva viu.Acum Isus, într-un al doilea moment, o cheamă pe nume: „Maria!” Și ea, mișcată, îi strigă: „Rabboni!” Adică „Învăţătorule!” Îl recunoaşte. Vrea să restabilească cu el o relaţia pe care o aveau înainte de moartea sa. Maria Magdalena caută să lege din nou evenimentul crucii, dar Isus o opreşte. El este înviatul care poartă semnele pătimirii. Acum raportul lor este diferit. Trebuie să facă un salt de calitate: „Nu mă reţine, pentru că nu m-am urcat la Tatăl dar du-te la fraţii mei şi spune-le: «Mă urc la Tatăl meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul meu şi Dumnezeul vostru!»” (v. 17). Înainte de înviere, Isus nu li se mai adresase niciodată ucenicilor cu acest cuvânt: „fraţi”! Acum însă o face, pentru că pătimirea sa i-a apropiat de noi într-un mod cu totul excepţional. Cristos ne arată că este mai aproape de noi; este fratele nostru care ne conduce la Tatăl, la Tatăl său şi al nostru, la Dumnezeul său şi la Dumnezeu nostru. Iar Isus a reuşit să reaprindă credinţa şi speranţa ei. Rezultatul? Maria Magdalena rămâne credincioasă, Maria devine apostol:  „Maria Magdalena a venit la discipoli şi le-a vestit că l-a văzut pe Domnul” (v. 18). Maria Magdalena inaugurează noua sa viaţă ca martor al celui înviat. Trebuie să meargă să anunţe fraţilor săi vestea cea mare. Nu poate să o ţină numai pentru ea, trebuie să o împărtăşească.„Spune-ne, Marie Magdalena,

ce-ai văzut pe cale?”


„Am văzut mormântul lui Cristos care trăieşte,
am văzut mărirea celui înviat.

I-am văzut pe îngeri, martorii învierii lui,
giulgiul şi veşmintele.

Cristos, speranţa mea, a înviat!
El va merge înaintea voastră în Galileea”.
Este Secvența Paștelui.

În Euharistie avem întâlnirea noastră cu Cristos. El rămâne fidel omului. Să ne grăbim, atunci. Nu după preconceputele noastre, ci după planul divin. Trebuie să-i spunem lui Isus: „Tu ai înviat! Tu eşti Domnul nostru! Noi credem chiar dacă nu te vedem”…[bibliografia (anul B): Bianchi E. (http://www.monasterodibose.it); Cantalamessa R. (http://www.qumran2.net); Compazieu J. (http://dimancheprochain.org); Lucaci A. (http://ro.radiovaticana.va); Lasconi T. (http://www.paoline.it/blog/liturgia); Ludmann R., Parole pour ta route, Paris 1986; Maggioni B. (http://www.qumran2.net); Ravasi G., Celebrarea și trăirea Cuvântului, Sapientia, Iași 2014]; Jesùs Manuel Garcìa (http://www.catechistaduepuntozero.it); Tessarolo A., (ed) Messale e lezionario meditato, EDB Bologna 1974; Commento della Bibbia liturgica, Edizione Paoline, Roma 1981; Masetti N., Guidati dalla Parola, Edizioni Messaggero Padova, Padova 1995; Comastri A, Il giorno del Signore. Riflessioni sulle letture festive. Ciclo B,  Edizioni Paoline, Torino 1989; Bianco E., Accogliere la parola. Anno B, Elle Di Ci, Leumann (Torino) 1996;  Biblia, Sapientia, Iași 2013.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu