sâmbătă, 23 iunie 2018

† Nașterea sfântului Ioan Botezătorul: Semnul milostivirii lui Dumnezeu [24 iunie]

Nașterea lui Ioan Botezătorul - de Lombardo.
Semnul milostivirii lui Dumnezeu

pr. Isidor Chinez  – Izvoarele [IS] ora 11:00 (24 iunie 2018)


Lecturi: Isaia 49,1-6; Faptele Apostolilor 13,22b-26; Evanghelia Luca 1,57-66.80; lecturi.OmilieAstăzi celebrăm nașterea sfântului Ioan Botezătorul. Sărbătoare pentru naștere?... Se celebrează – mai precis actualizează – evenimentul milostivirii lui Dumnezeu pentru toţi cei care se deschid lucrării mântuitoare a lui Isus Cristos. În viața sfinților se celebrează ziua morții lor, adică dies natalis [ziua nașterii pentru cer]. Este sărbătoarea foarte veche, începând cu secolul al IV-lea și este foarte populară. Repede s-a răspândit în Occident. Solemnitatea de astăzi reînvie în noi amintirea unor daruri extraordinare, incomparabile, făcându-ne să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate binefacerile realizate pentru noi.Ioan Botezătorul ne amintește că noi, chiar de mici, suntem „gândiți” de Dumnezeu și, deci, prețioși în ochii lui. Dar mai întâi de toate este proiectul lui Dumnezeu și a iubirii sale creatoare. Relația cu Domnul este constituită pe persoana umană. Știința demonstrează că embrionul uman, după concepere sau zămislire, este o viață nouă, distinctă de cea a mamei, o viață care se dezvoltă în continuu până la moarte. Merită respect și protecție din primul moment.
În prima lectura luată din cartea lui Isaia (Is 49,1-6) am ascultat cea de-a doua cântare a Slujitorului Domnului [‘ebed ’Adonaj în ebraică]  chemat să poarte mesajul lui Dumnezeu întregii lumi, insistând asupra misiunii sale. Cuvântul „servitor” sau „slujitor” în Biblie, mai ales la profetul Isaia, spune ascultare şi supunere, dar mai ales iubire şi prietenie. „Domnul m-a chemat din sânul matern […] A făcut gura mea ca o sabie tăioasă […] m-a pus în tolba sa” vv.1-2). În alte cuvinte: Dumnezeu m-a gândit înainte de a mă naște; el m-a chemat; m-a iubit, mi-a dat o identitate personală și mi-a încredințat o misiune pe care o s-o împlinesc: este misiunea extinsă nu numai la poporul său, Israel, pe care trebuie să-l adune, dar și la celălalte neamuri, pentru a le ilumina și a le duce la mântuire. Are o misiunea universală care cuprinde toată omenirea. Slujitorului Domnului adună exilații; predică adevărata credință, ispășește cu moartea sa păcatele poporului și este glorificat de Domnul. Îndoielile asupra misiunii cad: „eu spuneam: «Degeaba m-am trudit, în zadar şi fără folos mi-am consumat puterea»” (v. 4); dar „am fost preţuit în ochii Domnului” (v. 5). Și Slujitorul poate împlini misiunea pentru Israel și pentru celălalte națiuni: „te-am pus lumină pentru popoare, ca să fie mântuirea mea până la marginile pământului” (v. 6). Misiunea de slujitor îi este asigurată de sprijinul lui Dumnezeu care îl ocroteşte „la umbra mâinilor sale” (v. 2).

Este și misiunea lui Ioan Botezătorul prezentată în lectura a doua luată din Faptele Apostolilor (Fap 13,22b-26) în care se prezintă discursul lui Paul în sinagoga de la Antiohia Pisidiei adresat iudeilor din diaspora. După ce a analizat, pe scurt, istoria Israelului, apostolul subliniază despre rolul lui Ioan Botezătorul. El a predicat botezul convertirii și a pregătit venirea lui Cristos. Misiunea lui este de necontestat. Paul spunea despre Ioan Botezătorul: „spre sfârşitul călătoriei sale spunea: «Eu nu sunt ceea ce credeţi voi că sunt»” (v. 25). Adică nu este el Mesia. Acesta este geniul său: să nu se dea drept Mesia. Dar este precursorul lui Cristos: „dar iată că vine după mine unul căruia nu sunt vrednic să-i dezleg încălţămintea picioarelor” (v. 25). Acesta este Ioan Botezătorul. Misiunea lui este anunțarea și pregătirea venirii lui Isus.

Liturgia a ales fragmentul din Evanghelia după Luca (Lc 1,57-66.80) în care se relatează naşterea lui Ioan Botezătorul. Dar, mai întâi vestirea nașterii: „îngerul i-a spus: «Nu te teme, Zaharia […] soția ta, Elisabeta, îți va naște un fiu și-i vei pune numele Ioan” (Lc 1,13). În acest verset este cuprinsă, în sinteză, toată celebrarea de astăzi. Îngerul i-a descoperit lui Zaharia, tatăl lui, în templu, în ceasul în care tot poporul era în rugăciune, numele lui „Ioan” care exprimă „Domnul dă har”, „Domnul este milos”. Prin acest om vestește lumii că a venit ora harului, a bunătății și a iubirii divine. În ebraică etimologia aceasta înseamnă: „Domnul este milostiv”. „Domnul şi-a arătat marea îndurare faţă de ea [față de Elisabeta], se bucurau împreună cu ea” (v. 58). Este o naştere cufundată într-o atmosferă de bucurie şi de uimire. Iar vestea se răspândeşte în toată regiunea muntoasă a Iudeii. Luca vrea să ne facă să înţelegem că naşterea lui Ioan este „dovada” că Dumnezeu este încă în mijlocul poporului său fiind îndurător. Elisabeta și Zaharia sunt convinși că au fost vizitați de milostivirea lui Dumnezeu și exprimă hotărârea lor neobișnuită dar fermă. „Mama lui a spus: «Nu, ci se va numi Ioan»” (v. 60). Neînțelegerea și opoziția din partea vecinilor: „I-au zis: «Nu este nimeni dintre rudele tale care să poarte numele acesta»” (v. 61). Cerând o tăbliţă, căci era mut, Zaharia „a scris: «Ioan este numele lui»” (v. 63). Numai după această afirmație de ascultare de Domnul, Zaharia poate să cânte din nou lauda și recunoștința sa față de Dumnezeu: „Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, pentru că l-a vizitat și l-a răscumpărat pe poporul său…” (Lc 1,68). Și „pe toți vecinii l-a cuprins frica” (v. 65), căci își spuneau: „ce va fi oare acest copil?” (v. 66). Începe să se dezvăluie misterul acestui copil: „mâna Domnului era cu el” (v. 66). În ultimul verset al evangheliei de astăzi sfântul Luca spune despre Ioan Botezătorul: „Copilul creştea şi se întărea în duh” (v. 80), iar despre Cristos: „Isus creștea în înțelepciune, statură și har, înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor” (Lc 2,52). Într-adevăr, vestitorul are aceleași caracteristici ca ale aceluia în numele căruia vorbește. Fizionomia sau chipul lui Ioan este tratată ca aceea a lui Cristos.

Ioan Botezătorul a pregătit lumea pentru venirea lui Isus Mântuitorul. Pregătiți calea Domnului eliminând pietrele răului, înlăturând munții egoismului, făcând să dispară gropile cauzate de indiferență, demonstrând bunătate și milostivire. Să nu uităm că în viaţa noastră Cristos este viu și ne trimite în lumea întreagă ca să anunțăm peste tot că „Dumnezeu este har”, așa cum numele de Ioan exprimă întotdeauna. Să fim discipolii lui Isus pentru a pregăti, asemenea lui Ioan Botezătorul, inimile oamenilor spre a accepta şi a se converti. Încă o dată, Domnul vine la noi pentru a face loc la prezența sa, la viața sa, la iubirea sa, la pacea sa! Să ne deschidem inimile pentru a le umple cu harul său!

[bibliografia (anul B): Bianchi E. (http://www.monasterodibose.it); Cantalamessa R. (http://www.qumran2.net); Compazieu J. (http://dimancheprochain.org); Lucaci A. (http://ro.radiovaticana.va); Lasconi T. (http://www.paoline.it/blog/liturgia); Ludmann R., Parole pour ta route, Paris 1986; Maggioni B. (http://www.qumran2.net); Ravasi G., Celebrarea și trăirea Cuvântului, Sapientia, Iași 2014]; Jesùs Manuel Garcìa (http://www.catechistaduepuntozero.it); Tessarolo A., (ed) Messale e lezionario meditato, EDB Bologna 1974; Commento della Bibbia liturgica, Edizione Paoline, Roma 1981; Masetti N., Guidati dalla Parola, Edizioni Messaggero Padova, Padova 1995; Comastri A, Il giorno del Signore. Riflessioni sulle letture festive. Ciclo B,  Edizioni Paoline, Torino 1989; Bianco E., Accogliere la parola. Anno B, Elle Di Ci, Leumann (Torino) 1996;  Biblia, Sapientia, Iași 2013.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu