sâmbătă, 19 iulie 2014

† Duminica a 16-a de peste an (A): Grâul şi neghina cresc împreună: un exemplu de toleranţă universală (omilie)


Secerat de grâu
Evanghelia – Matei 13,24-30: [forma scurtă] În acel timp, Isus a spus mulţimii această parabolă: "Împărăţia cerurilor este asemenea unui om care a semănat sămânţă bună în ogorul său. Dar în timp ce toţi dormeau, a venit duşmanul său şi a semănat neghină printre grâu şi s-a dus. Când a crescut paiul şi a dat în spic, atunci s-a văzut şi neghina. Servitorii au mers la stăpân şi i-au spus: «Stăpâne, n-ai semănat oare sămânţă bună în ogorul tău? De unde are atunci neghină?» El le-a răspuns: «Un duşman a făcut aceasta!» Servitorii i-au zis: «Vrei să mergem să o plivim?» Dar el a răspuns: «Nu, ca nu cumva plivind neghina să smulgeţi o dată cu ea şi grâul. Lăsaţi-le să crească împreună până la seceriş. În timpul seceratului voi spune secerătorilor: Pliviţi întâi neghina, legaţi-o în snopi ca să o ardem, iar grâul adunaţi-l în hambarul meu»".

 
Omilie
 
Prezenţa neghinei în câmplu de grâu – chiar dacă servitorii se arată surprinşi – nu este încă în realitate trăsătură cea mai neaşteptată şi surprinzătoare a povestirii. Deşi este adevărat că servitorilor care îi cer explicaţii, stăpânul răspunde simplu: „Duşmanul a făcut aceasta”. Şi totuşi este neaşteptată afirmaţia că la timpul seceratului grâul şi neghina vor fi separate cu grijă: grâul adunat în hambar iar neghina aruncată în foc.
 
Uimirea ascultătorului – uimire care, aşa cum se întâmplă deseori, indică punctul asupra căruia trebuie să se concentreze – stă în faptul că acum neghina nu trebuie smulsă, ci mai degrabă lăsată să crească împreună cu grâul până la secerat: altfel există riscul – adaugă cu ironie stăpânul – de a smulge grâul şi de a lăsa neghina.  Centrul parabolei este aici, în această răbdare a lui Dumnezeu, în această stranie politică a sa de toleranţă.
 
În timpul lui Isus exista mişcarea farizeilor care pretindea că poporul sfânt este separat de mulţimea păcătoşilor. Şi erau grupuri de călugări, care se retrăgeau în singurătatea pustiului pentru a trăi în sfinţenie rigidă, refuzându-i pe toţi cei care erau consideraţi impuri. Şi era chiar predica lui Ioan Botezătorul care-l vestea pe Mesia ca pe acela care vrea o separe – în cele din urmă! – dintre grâul de paie (Mt 3,12).
 
Isus vine şi pare să facă contrariul. Nu se separă de cei păcătoşi dar merge cu ei, nu-i părăseşte ci îi iartă. Tolerează chiar în cercul celor doisprezece un trădător şi, oricum, se înconjoară de ucenici care sunt gata să-l părăsească. Înţelegem, în acest moment, toată forţa polemicii parabolei. Este un contrast clar între politica lui Dumnezeu – răbdător şi tolerant – şi intoleranţa rigidă a multor servitori ai săi.
 
În fragmentul evanghelic din această duminică este şi explicarea parabolei, care pare să meargă în sens contrar. Între parabolă şi explicaţia sa există deci o contradicţie? Absolut nu. Amândouă sublinierile sunt adevărate şi stă în înţelepciunea predicatorului să aleagă una sau alta. În faţa unei comunităţi dedate separării – tot binele aici şi tot răul acolo –  predicatorul va alege tema toleranţei lui Dumnezeu. Iar în faţa unei comunităţi care se adaptează lumii, predicatorul va sublinia judecata.
 
(don Bruno Maggioni [17.07.2005]; trad. pr. Isidor Chinez; sursă:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu