luni, 17 decembrie 2012

Novenă de pregătire la sărbătoarea Naşterii Domnului


Invitatoriul

V. Domnului care va veni,
veniţi cu toţi să ne-nchinăm!

R. Domnului care va veni,
veniţi cu toţii să ne-nchinăm!

V. Bucură-te, fiica Sionului, şi te veseleşte, fiica Ierusalimului, căci în ziua în care va veni Domnul, va fi lumină pe pământ, şi munţii vor străluci de măreţie, şi din dealuri vor ieşi izvoare de lapte şi miere, căci va veni profetul cel mare şi el va înnoi Ierusalimul. R. Domnului care va veni, veniţi cu toţii să ne-nchinăm!

V. Va veni Dumnezeu şi Om din casa lui David, ca să domnească; îl veţi vedea şi se va bucura inima voastră. R. Domnului care va veni, veniţi cu toţii să ne-nchinăm!

V. Va veni Dumnezeu, Apărătorul nostru, Sfântul lui Israel, având pe capul său coroana regească, şi va stăpâni toate mările şi tot pământul. R. Domnului care va veni, veniţi cu toţii să ne-nchinăm!

V. Domnul se va arăta şi nu ne va înşela; de va zăbovi, aşteaptă-l, căci va veni şi nu va întârzia. R. Domnului care va veni, veniţi cu toţii să ne-nchinăm!

V. Se va coborî Domnul ca roua în lâna moale, şi în timpul stăpânirii lui va fi dreptate
şi multă pace, şi se vor pleca în faţa lui toţi stăpânitorii pământului, şi-i va sluji lui toată omenirea. R. Domnului care va veni, veniţi cu toţii să ne-nchinăm!

V. Ni se va naşte un Prunc, şi se va chema Dumnezeu cel Puternic, şi va sta pe tronul tatălui său David şi va domni, având în mâna sa toată puterea. R. Domnului care va veni, veniţi cu toţii să ne-nchinăm!

V. Betleem, oraşul Celui Preaînalt, din tine va ieşi stăpân pentru poporul lui Dumnezeu şi va fi preamărit între toate popoarele şi va fi pace pe pământul nostru. R. Domnului care va veni, veniţi cu toţii să ne-nchinăm!

 (La 24 decembrie, se adaugă:)

V. Mâine se va şterge vinovăţia lumii şi asupra noastră va domni Mântuitorul lumii.
R. Domnului care va veni, veniţi cu toţii să ne-nchinăm!

Imnul

Un sol venit din cer, de sus,
Vesteşte lumii pe Isus;
Prin darul Duhului Preasfânt,
Isus coboară pe pământ.

Mesia, Miel nevinovat,
Al nostru jug l-a scuturat,
Şi ne-a adus venirea lui
Milostivirea cerului.

Stăpânul sfânt al veacului
Îmbracă chipul robului;
Pe rob să-l scape de păcat,
Ca să nu piară ce-a creat.

Iar tu, ce porţi, plină de har,
Pe cel ce-i sfânt fără hotar;
Tu te-ai legat cu jurământ,
Mireasa Duhului Preasfânt.

Şi-ai zămislit pe Creator,
Pe-al lumii Răscumpărător;
Fă să răsară în curând
Al nostru Soare pe pământ.

Să fie slavă Tatălui,
Asemenea şi Fiului,
Şi Duhului mângâietor,
Acum şi-n vecii vecilor. Amin.

Psalmul

1. În ceruri şi pe pământ să fie bucurie
şi munţii să cânte laude.

2. Să se reverse din munţi bucurie
şi dreptate între oameni.

3. Căci va veni Domnul nostru
şi de cei săraci se va milostivi.

4. Să se deschidă cerurile şi Cel Drept să coboare,
să se deschidă pământul şi să-l dea pe Mântuitorul.

5. Doamne, de noi adu-ţi aminte,
vino şi ne mântuieşte.

6. Mila ta, Doamne, ne-o arată
şi dă-ne mântuirea ta.

7. Trimite-l, Doamne, pe Stăpânitorul pământului,
ca s-o mântuiască pe fiica Sionului.

8. Vino şi ne mântuieşte, Doamne Dumnezeul puterilor,
arată-ne faţa ta şi vom fi mântuiţi.

9. Vino, Doamne, şi ne vizitează în pace,
ca să ne bucurăm înaintea ta cu inimă curată.

10. Ca să cunoaştem calea ta pe pământ
şi mântuirea între popoare.

11. Arată puterea ta, Doamne,
şi vino ca să ne mântuieşti.

12. Vino, Doamne, şi nu întârzia,
uşurează de fapte rele poporul tău.

13. O, dacă ai rupe cerurile şi te-ai coborî,
în faţa ta munţii s-ar netezi!

14. Vino, Doamne, şi faţa ta ne-o arată,
Tu, care stai peste heruvimi.

15. Slavă Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Duh,

16. Precum era la început, şi acum, şi pururea,
şi-n vecii vecilor. Amin.

Lectura

Mielul fără pată, născut din veşnicie, preot după rânduiala lui Melchisedec, ne deschide cale nouă; el este Regele dreptăţii în veşnicie.

Magnificat

Ant. Iată, vine Mielul, Regele nostru;
el va rupe jugul robiei noastre.

Ref.    Inima mea tresaltă, tresaltă de bucurie,
în Dumnezeu, Mântuitorul meu.

1. Sufletul meu *
îl preamăreşte pe Domnul

2. şi duhul meu tresaltă de bucurie *
în Dumnezeu, mântuitorul meu,

3. căci a privit la smerenia slujitoarei sale. *
Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită,

4. căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic, *
şi numele lui e sfânt.

5. Milostivirea lui rămâne din neam în neam *
peste cei ce se tem de el.

6. A arătat puterea braţului său, *
i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor,

7. i-a dat jos de pe tron pe cei puternici *
şi i-a înălţat pe cei smeriţi;

8. pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri, *
iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale.

9. L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său, *
amintindu-şi de îndurarea sa,

10. după cum le-a promis părinţilor noştri, *
lui Abraham şi urmaşilor lui în veci.

Ant. Iată, vine Mielul, Regele nostru; el va rupe jugul robiei noastre.

V. Doamne, ascultă rugăciunea mea.
R. Şi strigarea mea să vină la tine.

Să ne rugăm:

Grăbeşte-te, te rugăm, Doamne, şi nu mai întârzia. Trimite-ne ajutorul puterii tale cereşti, pentru ca noi, care ne încredem în bunătatea ta, să ne putem bucura de mângâierea sosirii tale. Tu, care vieţuieşti şi domneşti în vecii vecilor. Amin.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu