luni, 17 decembrie 2012

Ne spun profeții

   
     
      Ne spun profeții, rând pe rând,
    Că Domnul vine în curând,
    Că, după plânset
ș
i suspin,
    Îndată timpuri bune vin.

    Dispare noaptea, a
ș
adar,
    
Ș
i zorii zilei noi apar;
    Când norii-l plouă pe Cel Drept,
    Se sting triste
țile în piept.

   
    Când ai venit, Isuse, -ntâi
    
Ș
i-ai vrut în lume să rămâi,
    Nu ai venit să pedepse
ș
ti,
    Ci să alini, să mântuie
ș
ti.

    Dar vei veni cu sfin
ț
ii tăi
    Din nou, să-i judeci pe cei răi
    
Și-n focul veș
nic să-i arunci,
    La chinuri grele
ș
i la munci.

    
Ș
i, totodată, celor buni
    Vei a
șeza pe frunț
i cununi.
    La judecata de apoi
    Isuse, -ndură-te de noi.

    Căci noi dorim, dorim nespus
    Să te privim în ceruri sus.
    Vederea chipului tău sfânt
    Să se prefacă-n ve
șnic cânt. Amin.


(Sursa: http://www.ibreviary.com/m/breviario.php).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu