sâmbătă, 24 iunie 2017

Nu vă temeți [XII TPA (A) - duminică, 25.06.2017]


Evanghelia Matei 10,26-33: În acel timp, Isus i-a trimis pe cei doisprezece, poruncindu-le: „Nu vă temeţi de oameni, căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit şi nimic secret care nu va fi cunoscut! Ceea ce eu vă spun în întuneric spuneţi la lumină şi ceea ce vă spun la ureche predicaţi de pe acoperişuri! Nu vă temeţi de cei care ucid trupul, dar nu pot ucide sufletul! Temeţi-vă mai degrabă de cel care poate să piardă şi trupul, şi sufletul în Gheenă! Oare nu se vând două vrăbii pe un ban? Şi niciuna dintre ele nu cade pe pământ fără ştirea Tatălui vostru. Vouă însă vă sunt numărate toate firele de păr de pe cap. Aşadar, nu vă temeţi! Voi valoraţi mai mult decât multe vrăbii. Oricine va da mărturie pentru mine înaintea oamenilor, voi da şi eu mărturie pentru el înaintea Tatălui meu cel din ceruri. Însă oricine mă va renega înaintea oamenilor îl voi renega şi eu înaintea Tatălui meu cel din ceruri”.

Omilie

Purtarea Cuvântului Domnului a fost întotdeauna o misiune mare și frumoasă. Dar ştim cu toții că acesta comportă dificultăţi şi suferinţe. Liturgia acestei zile ne face să auzim tânguielile profetului Ieremia: „Am auzit calomniile mulțimii… «Învinuiţi-l!»”. Cât l-a costat să proclame Cuvântul lui Dumnezeu pus în gura sa! Credinţa sa este pusă la încercare. Dar el se întoarce spre Domnul pentru ca să-i ia apărarea. Dumnezeu i-a promis să fie cu el pentru a-l elibera de persecutorii săi.

Chiar în faţa adversităţii Dumnezeu este aproape de noi. În semn de recunoştinţă, profetul încheie rugăciunea sa de laudă. „Cântaţi Domnului, lăudaţi-l pe Domnul! Căci el eliberează sufletul celui nevoiaş din mâna răufăcătorilor!”. Aceasta este recunoştința pe care i-o facem Domnului. După cum spune apostolul Paul: „nimic nu ne poate despărţi de iubirea sa”.

În Scrisoarea către Romani, apostolul Paul ne vorbeşte despre oamenii căzuți în păcat: „… printr-un singur om a intrat păcatul în lume…” Această prezenţă a răului, o constatăm în fiecare zi. Dar acest regim de păcat nu poate avea ultimul cuvânt. Prin moartea şi învierea sa, Cristos a inaugurat regimul universal de mântuire. Într-o altă zi, apostolul Paul scria: „Unde s-a înmulțit păcatul, s-a revărsat cu prisosință harul”. S-a vorbit mult despre „păcatul originar” dar poate nu suficient de „harul original” obținut prin Cristos.

Astfel, da, nu ne temem de loc. Isus ne aminteşte în această duminică. Asemenea profetului Ieremia, apostolului Paul și mulți alții, suntem trimiși să purtăm Cuvântul lui Dumnezeu. Misiunea noastră este a-l revela pe Acela care are „Cuvintele Vieţii veşnice”. Această misiune nu este lipsită de dificultăţi. Creştinii în fiecare zi sunt înfruntați cu lipsa de credință, cu indiferenţa, cu derâderea... Sunt acuzaţi de propagarea de „ideologie obscurantistă”. Dar Domnul ne asigură: „Nu vă temeți... Eu sunt cu tine”.

Când sfântul Matei a scris Evanghelia sa, creştinii erau persecutaţi, urmăriți şi dați la moarte. Şi acest lucru este mai adevărat astăzi. Dar trebuie să reauzim acest cuvânt al Domnului: „Nu te teme... Nu vă fie teamă... Eu sunt cu voi”. Oamenii în cel mai rău caz pot să ucidă trupul dar nu pot ucide sufletul. Ei nu pot face nimic împotriva dinamismului, a încrederii noastre. Nu pot face decât să ne îndoim de dragostea lui Dumnezeu. Nu este momentul să șovăim: răul nu va avea ultimul cuvânt de spus. Cristos cel înviat vrea să ne asociem cu toți la victoria sa asupra păcatului şi a morţii.

Noi creştinii, suntem deci chemaţi să primim pe Cristos şi să-l punem în centrul vieţii noastre. Această iubire care este în noi, trebuie anunțată, răspândită în jurul nostru. Mulţi creştini se organizează pentru a schimba mesajul său la televiziune, la radio, în presa, pe internet şi prin toate mijloacele care sunt disponibile. Cristos contează pe angajamentul tuturor discipolilor pentru ca Evanghelia sa să fie proclamată pentru toate naţiunile. Nimeni nu poate face în locul lor.

Evanghelia din această duminică se termină cu un avertisment foarte hotărâtor: „Oricine va da mărturie pentru mine înaintea oamenilor, voi da şi eu mărturie pentru el înaintea Tatălui meu cel din ceruri. Însă oricine mă va renega înaintea oamenilor îl voi renega şi eu înaintea Tatălui meu cel din ceruri”. Nouă nu trebuie să ne fie teamă să expunem fără ezitare pe Cristos. Într-un mediu ostil sau indiferent, nu este uşor să afirm credinţa mea. Şi totuşi, chiar şi copiii dau un exemplu. Mulţi preferă să moară, decât să nege credinţa lor în Cristos. Este important pentru noi: putem conta întotdeauna pe el, chiar şi atunci când totul merge prost.

Vestea cea bună din duminica de astăzi este că Dumnezeu nu ne abandonează; ba, dimpotrivă el are grija de noi toți. El este cu noi în nostru lupta împotriva forţelor răului. Iubirea sa a obținut odată pentru totdeauna şi nimic nu ne separă de el. Dincolo de cruce, se află certitudine învierii, pe care o sărbătorim în fiecare duminică.

Ca și Ieremia, ca și Isus şi Paul, suntem trimiși să vestim că Dumnezeu este cu noi. Am ajuns în preajma vacanțelor. Este momentul potrivit pentru a fi martorii simpli şi autentici. Duhul Sfânt să fie întotdeauna cu noi ajutându-ne în a ţine seama de speranţa care ne animă. Şi Maria, maica noastră din cer, să ne însoţească pe această cale.

(pr. Jean Compazieu [2017]; tradus din limba franceză de pr. Isidor Chinez; sursă:
http://dimancheprochain.org/6931-6931/).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu