sâmbătă, 24 iunie 2017

† Duminică a 12-a de peste an (A): Nu vă fie teamă de oameni [25 iunie 2017]

Nu vă fie teamă de oameni
[anul A]
pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora 11:00 (25 iunie 2017)

Lecturi: Ieremia 20,10-13; Romani 5,12-15; Evanghelia Matei 10,26-33.

Omilie 

În duminica de astăzi suntem invitați să reflectăm asupra misterului răului care ne înconjoară și pe care riscăm să-l închidem oricărei speranței. Liturgia Cuvântului ne încurajează să luptăm împotriva răului numai să nu ne fie teamă de suferință și de amenințări, căci Dumnezeu este cu noi. „Nu vă fie teamă”, este „laitmotiv”-ul Evangheliei de astăzi.

În prima lectură (Ier 20,10-13) luată din profetul Ieremia, tema este persecutarea din cauza cuvântului lui Dumnezeu ce lovește profetul: este figura exemplară a întregii comunități iudaice. Este cea mai cunoscută dintre „confesiunile” lui Ieremia; este ultima. Profetul „a dezbătut toată existența sa cu Dumnezeu tocmai în slujirea și încercările sale pe care trebuia să le suporte” (Gerhard von Rad). Auzim tânguielile profetului: „Am auzit calomniile mulțimii… «Învinuiţi-l!»”. Credinţa sa este pusă la încercare. Domnul îi ia apărarea. Dumnezeu i-a promis să-i fie alături pentru a-l elibera de persecutorii săi. Figura omului drept care pentru dreptatea sa faţă de Dumnezeu, devine incomod pentru prietenii şi contemporanii săi. Întrucât profetul denunţă silniciile şi nedreptăţile lor, aceştia se aliază împotriva lui cu nenumărate persecuţii. Fidelitatea față de vocația sa este o cucerire zilnică care cunoaște dubii și crize și care de atâtea ori apasă ca un blestem, mai ales când simte tăcerea lui Dumnezeu, așa cum declară la începutul „confesiunii” sale din fragmentul de astăzi. Dar, pe neașteptate, cerul se deschide: Domnul apare alături de profetul său umilit și marginalizat și îi oferă protecția sa. Textul exprimă convingerea lui că nimic nu i se poate întâmpla atâta timp cât îl are aliat pe Dumnezeu: „Domnul este cu mine ca un luptător puternic, de aceea, cei care mă urmăresc se vor poticni şi nu vor reuşi să mă biruie!” (v. 11). Profetul încheie tânguirea sa cu o laudă. „Cântaţi Domnului, lăudaţi-l pe Domnul!” Căci eliberează sufletul celui mizerabil, al cerșetorului, celui încercat de către oameni pentru a-și pune încrederea numai în Dumnezeu – de unde și „săracii” Domnului. Sunt descendența spirituală a lui Ieremia.

Încă o dată Biblia demonstrează că nu cunoaște disperarea totală: chiar și în experiența cea mai amară face să apară la orizont o licărire de speranță în Dumnezeul cel drept.

În Scrisoarea către Romani (Rom 5,12-15), apostolul Paul ne vorbeşte despre iubirea lui Dumnezeu față de creștin. Există tripla libertate – de moarte, de păcat, de lege – prin justificarea lui Cristos. Sunt oamenii care au căzut în păcat: „printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi, prin păcat, moartea şi astfel moartea a trecut la toţi oamenii, pentru că toţi au păcătuit...” (v. 12). Este un Adam păcătos, adică o omenire a răului sau a distrugerii. Ce pretenție, ce nedreptate! Dar existența umană este incompletă dacă privim păcatul. Această prezenţă a răului, o constatăm în fiecare zi. Însă păcatul nu poate avea ultimul cuvânt de spus. Prin moartea şi învierea sa, Isus a inaugurat mântuirea, triumful binelui, al iubirii și al dreptății. Puterea sa este mai mare decât a răului. „Însă darul nu este la fel cu greşeala: căci dacă prin greşeala unuia singur au murit cei mulţi, cu atât mai mult harul lui Dumnezeu şi darul harului unui singur om –  Isus Cristos – a fost revărsat cu prisosinţă asupra celor mulţi” (v. 15). Sfântul Paul scoate în evidenţă solidaritatea noastră în condamnarea, pentru a sublinia aceeaşi solidaritate în harul care ne este dăruit prin Cristos. S-a vorbit mult despre „păcatul originar”, dar poate nu suficient de „harul original” obținut prin Cristos. Îmbrăţişând credinţa, creştinul se face vrednic de harurile necesare practicării ei, deoarece devine solidar cu Cristos: „a fost revărsat cu prisosinţă asupra celor mulţi”.

În Evanghelie după Matei (Mt 10,26-33) ascultăm astăzi o parte din discursul pe care Isus îl adresează apostolilor trimiţându-i în misiune în lume. Când sfântul Matei a scris Evanghelia sa, creştinii erau persecutaţi, urmăriți şi dați la moarte. Trebuie să reauzim acest cuvânt al Domnului: „Nu vă temeţi de oameni... Nu vă fie teamă... Eu sunt cu voi!” Evanghelia invită discipolul să aibă curaj. Expresia „nu vă temeţi” revine de trei ori în câteva rânduri. Şi sunt indicate formele de curaj ce trebuie manifeste în mod concret: curajul în persecuţie, curajul de a vorbi clar, curajul de a nu se ruşina niciodată de Cristos în faţa oamenilor. Este siguranţa că suntem în mâinile Tatălui. Este curajul care vine din credinţă şi din libertate adevărului. Condiţia este de a-l iubi pe Cristos mai presus de toate.

În anul 304 împăratul roman Diocletian le-a interzis creştinilor, sub pedeapsa cu moartea, să nu posede Scripturile, să nu se reunească duminica pentru celebrarea sfintei Liturghii şi să nu construiască locuri pentru adunările lor religioase. În mica localitate Abitene din Tunisia de azi, 49 de creştini au fost surprinşi într-o duminică pe când, reuniţi în casa lui Octavius Felix, pentru celebrarea sfintei Liturghii, sfidând interdicţiile împăratului. Arestaţi, au fost duşi în oraşul Cartagina pentru a fi interogaţi de proconsulul Anulin. Semnificativ, între altele, este răspunsul pe care Emeritus, unul dintre ei, l-a dat proconsulului care îi întreba de ce au încălcat ordinul împăratului. El a răspuns: „Sine dominico non possumus!” În traducerea românească: „Fără duminică noi nu putem trăi!” Nu putem trăi fără ca să ne reunim duminica pentru celebrarea sfintei Liturghii. Ne-am pierde forţele pentru a înfrunta dificultăţile zilnice. După ce au fost torturaţi cumplit, cei 49 de martiri din Abitene au fost ucişi. Au întărit prin vărsarea sângelui credinţa lor. Au murit, dar au învins iar astăzi îi cinstim în gloria lui Cristos înviat din morţi.

Isus îi instruieşte în evanghelia de astăzi cu privire la cum să depăşim această teamă paralizantă. Evanghelia se termină cu un avertisment foarte hotărâtor: „Oricine va da mărturie pentru mine înaintea oamenilor, voi da şi eu mărturie pentru el înaintea Tatălui meu cel din ceruri. Însă oricine mă va renega înaintea oamenilor îl voi renega şi eu înaintea Tatălui meu cel din ceruri” (vv. 32-33). Sfântul Matei, plecând de la experiența comunității ecleziale, supusă puternicei sinagogii iudaice, trasează figura apostolatului ca „mărturisitor” al credinței: un adevărat „martir”. Creștinul este încredințat riscului lumii. În această furtună se aude glasul lui Cristos, care devine un refren insistent: „Nu vă temeți de oameni…” Asupra creștinului veghează gingașa și iubitoarea prezență a lui Dumnezeu, care privește părintește la micile și fragilele realități: păsări, fire de păr din cap…

Vestea cea bună din duminica de astăzi este că Dumnezeu nu ne abandonează; ba, dimpotrivă, el are grija de noi toți. Dincolo de cruce, se află certitudine învierii, pe care o sărbătorim în fiecare duminică.


[bibliografia (anul A): Bianchi E. (http://www.monasterodibose.it); Cantalamessa R. (http://www.qumran2.net); Compazieu J. (http://dimancheprochain.org); Lucaci A. (http://ro.radiovaticana.va); Lasconi T. (http://www.paoline.it/blog/liturgia); Ludmann R., Parole pour ta route, Paris 1986; Maggioni B. (http://www.qumran2.net); Ravasi G., Celebrarea și trăirea Cuvântului, Sapientia, Iași 2014]; Jesùs Manuel Garcìa (http://www.catechistaduepuntozero.it); Tessarolo A., (ed) Messale e lezionario meditato, EDB Bologna 1974; Commento della Bibbia liturgica, Edizione Paoline, Roma 1981; Masetti N., Guidati dalla Parola, Edizioni Messaggero Padova, Padova 1995].
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu