sâmbătă, 13 mai 2017

Cristos – „locuința” lui Dumnezeu cu oamenii [V TP (A) - 14 mai 2017]

Cina de pe urmă - de Walter Rane.

Cristos – „locuința” lui Dumnezeu cu oamenii
[anul A]
pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora 8:00 (14 mai 2017)


Lecturi: Faptele Apostolilor 6,1-7; 1Petru 2,4-9; Evanghelia Ioan 14,1-12.

În această duminica a Paștelui, Isus ne invită – asemenea apostolilor – să avem încredere în el, căci merge să ne pregătească un „loc” în împărăția Tatălui.

Fragmentul din Faptele Apostolilor (Fap 6,1-7), din prima lectură, prezintă viața primei comunități creștine, care crescând prin predica apostolilor și prin exemplul bun, încep să prezinte primele dificultăți cu caracter organizatoric. Numărul persoanelor nu încetează să crească: sunt fraţi şi surori de limbă greacă; aceștia se plâng de rele tratamente ale văduvelor lor din partea evreilor. Primele crize, primele neînțelegeri. Comunitatea este tânără dar plină frământări. Mai întâi se nasc din partea celor care se tem de glasurile noi: sunt cei de limbă greacă care citeau Scriptura în elenă [limba greacă veche]; de schimbările obiceiurilor și de cultură: sunt iudeo-creștini care citesc Biblia în sinagogile lor în limba aramaică. Este o situație prielnică pentru apostoli să definească priorităţile şi să gândească structurile grupului. Astfel se înfiinţează grupul celor şapte „diaconi”. Misiunea lor era servitul la mese, dar și servitul comunități în toate formele sale. Sfântul Luca precizează care este rolul colegiului apostolilor în interiorul comunității creștine: „cei doisprezece” rămân prin excelență martori ai învierii. „Noi vom stărui în rugăciune şi în slujirea cuvântului” (v. 4). Această slujire de necesitate le-a fost dată altora. „Nu este bine ca noi să lăsăm la o parte cuvântul lui Dumnezeu pentru a sluji la mese” (v. 2). Și se subliniază noua instituție în slujirea bisericii – aceea a diaconatului: o slujire de asistență și de solidaritate a celor săraci, mai ales a celor neglijați. O biserică care nu ar avea în grijă pe cei mai săraci nu ar fi biserica lui Isus Cristos.

În a doua lectură (1Pt 2,4-9), sfântul Petru dă vieții creștine – în lumina misterului pascal – o consistență, un fundament: fiecare creștin, unit în credință cu Cristos cel înviat, care astăzi este numit „piatră vie”. „Apropiaţi-vă de Domnul, piatra cea vie aruncată de oameni, dar aleasă şi preţuită de Dumnezeu!” (v. 4). Petru se adresează comunităţilor creştine care se confruntă cu mari dificultăți: creştinii sunt persecutaţi. Templul de la Ierusalim a fost distrus. Pentru evrei, era locul și semnul prezenţei lui Dumnezeu în mijlocul poporul. Dar cu Isus, totul se schimbă: el se prezintă ca noul Templul adevărat, locuința lui Dumnezeu printre oameni. El este „piatra unghiulară” a noii construcții. Cristos – „piatra vie” – este Înviatul din morți, cel care s-a reîntors la viață, care în ciuda aruncării de către oameni a fost pus ca fundament al edificiului spiritual pe care Dumnezeu voia să-l construiască. Ceea ce iudaismul nu putea să realizeze a realizat Isus cu sacrificiul său care permitea oamenilor de a-l întâlni pe Dumnezeu, izvorul vieții şi al luminii.

În ultimele duminici din timpul pascal ascultăm cuvinte luate din „discursul de adio” cea de-a evangheliei a patra – aceea a lui Ioan – pronunţate de Isus la sfârşitul ultimei cine cu ucenicii săi din seara de Joia Sfântă (In 14,1-12). Este ultima întâlnire a lui Cristos cu discipolii săi. Este vorba de o conversaţie lungă ţinută chiar în seara în care Isus a fost arestat. Este testamentul lăsat de el precum şi un exemplu de cateheză (cf. In 14) care învaţă comunităţile creștine cum să trăiască fără prezenţa fizică a lui Cristos.

Isus îi anunță pe discipolii săi despre plecarea sa la Tatăl. Această plecare nu este un abandon nici o fugă. Cristos îi anunță că el le pregăteşte un loc în casa Tatălui. „În casa Tatălui meu sunt multe locuinţe! Mă duc să vă pregătesc un loc” (v. 1). Cum îl va pregăti Isus? Tocmai prin intermediul suferinţelor, al pătimirii şi morţii şi, bineînţeles, al învierii sale. Acum înţelegem că „locul” pe care Isus ni-l pregăteşte se află în trupul său schingiuit şi maltratat şi apoi înviat.

În afara descrierii familiarității cu Dumnezeu este descris și destinul Bisericii: este „locuința” lui Dumnezeu – a Tatălui, a Fiului, a Duhului Sfânt și a ucenicului, adică a creștinului. „Locuința” este termenul din Evanghelia lui Ioan al comuniunii cu Cristos și cu Dumnezeu. Isus este Templul lui Dumnezeu, locuința sa printre oameni.

După trădarea lui Iuda (In 13,21), Isus vrea să împroaspete credința lor. „Mă duc să vă pregătesc un loc!” Toată așteptarea Bisericii se sprijină pe această promisiune. Este o veste bună, este o chemare la a trăi în speranță. Încercările nu lipsesc: în câteva ore, va fi pătimirea şi moartea lui Isus pe cruce. Patima este un eveniment tragic, zguduitor şi derutant. Îndată, vor cunoaște timpul persecuţiei…

Nimic nu trebuie să tulbure speranța creştinilor: Isus rămâne prezent printre oameni. În acest moment, Cristos este aproape constrâns să descopere misterul persoanei sale: „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa” (v. 6). El este „calea” către Tatăl pentru că el este „adevărul” întrucât îl revelează pe Tatăl. El este „calea” care consistă în cunoașterea, adică comuniunea de iubire cu Tatăl, cu Fiul, cu Duhul Sfânt, căci el este „calea, adevărul şi viaţa”. Trecând prin el vom ajunge la Tatăl. În el găsim plinătatea adevărului. În afară de el, vom pierde. Avea dreptate Pascal: „Fără Cristos nu se înţelege cine suntem şi nici încotro ne îndreptăm; nu se înţelege nici viaţa, nici moartea”. Fără cale, nu putem merge nicăieri; fără adevăr, nu suntem siguri; fără viață, este numai moarte! Isus este calea: nu există alte drumuri pentru a ajunge la Dumnezeu şi la om. Isus este adevărul: în mijlocul atâtor adevăruri care fac zgomot şi durează o zi, el rămâne ultimul termen al fiecărui adevăr. Isus este viaţa: orice efort uman nu reușește să înfrângă moartea doar s-o amâne puţin. Singurul care a învins-o este Cristos cel înviat.

Să-i mulțumim lui Isus cel înviat, Templul lui Dumnezeu, locuința sa printre oameni...


[bibliografia (anul A): Bianchi E. (http://www.monasterodibose.it); Cantalamessa R. (http://www.qumran2.net); Compazieu J. (http://dimancheprochain.org); Lucaci A. (http://ro.radiovaticana.va); Lasconi T. (http://www.paoline.it/blog/liturgia); Ludmann R., Parole pour ta route, Paris 1986; Maggioni B. (http://www.qumran2.net); Ravasi G., Celebrarea și trăirea Cuvântului, Sapientia, Iași 2014]; Jesùs Manuel Garcìa (http://www.catechistaduepuntozero.it); Tessarolo A., (ed) Messale e lezionario meditato, EDB Bologna 1974; Commento della Bibbia liturgica, Edizione Paoline, Roma 1981; Masetti N., Guidati dalla Parola, Edizioni Messaggero Padova, Padova 1995].Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu