miercuri, 31 octombrie 2018

† Toți Sfinții: Suntem sfințiți prin harul Domnului [1 noiembrie 2018]

Fericirile....
Suntem sfințiți prin harul Domnului
pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora 10:00 (1 noiembrie 2018)
Lecturi: Apocalips 7,2-4.9-14; 1Ioan 3,1-3; Evanghelia Matei 5,1-12a; lecturi 
Omilie
Astăzi îi sărbătorim pe „Toți Sfinții”: sunt bărbați și femei, cunoscuți sau necunoscuți, de ieri și de astăzi, care trăiesc în prietenie cu Dumnezeu. Calea fericirilor le este încredințată lor. Fixarea zilei de 1 noiembrie pentru cinstirea „Tuturor Sfinţilor” a fost determinată probabil de motive simbolice şi practice. Octombrie este luna culesului roadelor. În noiembrie oamenii încep să se bucure de fructul muncii lor. Sărbătoarea este un prilej de a contempla roadele mântuirii produse de Cristos în Biserică de-a lungul istoriei. E rodul sfinţii din ceruri. Lecturile din această zi anunță vestea cea bună: toți suntem chemați să devenim sfinți. Unii ar putea spune: „acest lucru nu este pentru mine, un sărac păcătos!” Prin harul lui Dumnezeu sunt sfințiți… Pentru a ne ajuta să înțelegem această chemare să mergem la textele biblice liturgice.Cartea Apocalipsul sfântului Ioan (Ap 7,2-4.9-14) este îndreptată spre a întări creștinii în momentele de cumpănă când lucrurile par că au fugit din mâna lui Dumnezeu și triumfă răul. Dar Domnul este fidel poporului și îl susține cu puterea sa. Persecuțiile par să anihileze sfinții, dar ei sunt victorioși prin sângele Mielului. În această lectură este descrisă o nesfârșită procesiune compusă din două mulțimi distincte: prima este a celor „o sută patruzeci şi patru de mii” de persoane numite slujitori ai lui Dumnezeu, sunt marcați cu „sigiliul lui Dumnezeu”, adică cei botezați [cifra este simbolică]; o altă ceată – „o mulţime mare pe care nimeni nu putea să o numere, din toate neamurile, triburile, popoarele şi limbile” (v. 9) – reprezentând toată omenirea. „Stăteau în picioare în faţa tronului şi în faţa mielului, îmbrăcaţi cu haine albe şi cu ramuri de palmier în mâini” (v. 9). Poziția „în picioare” este cea a înviaților. Totul ne spune că sunt salvați. Ei proclamă că au fost mântuiţi nu prin faptele lor ci au fost mântuiţi de Domnul:  „Mântuirea aparţine Dumnezeului nostru, cel care şade pe tron, şi mielului!” (v. 10). El este cel care ne mântuieşte, el este cel care la sfârşitul vieţii noastre ne duce de mână ca un tată chiar în acel cer unde sunt strămoşii noştri. Creștinul este deja în mers spre această experiență. Apostolul Ioan este în insula Patmos, iar ascultătorii săi înțeleg bine ce le spune. Pentru noi nu e clar. „Apocalipsului” în limba greacă înseamnă „dezvăluire”; are sensul de revelare a unor lucruri misterioase sau a tainelor divine, făcută oamenilor de către Dumnezeu fie direct, fie printr-un intermediar. Mesajul Apocalipsului este pentru creștinii persecutați. În încercări se află salvarea tuturor oamenilor. Datorită suferințelor îndurate în prigoană – „aceştia […] vin din strâmtorarea cea mare” (v. 14) – mulțimea cea fără număr este mântuită. Mărturia lor va da roade. Au dobândit răsplata iubirii și fidelității. Mărturia lor trebuie să trezească în noi credință și speranță. Are dreptate Bernanos: „Cristos nu a murit pentru eroi, dar a murit pentru cei slabi”, iar eu spun: și păcătoși. Nimeni nu se naşte sfânt. Sfânt se devine numai prin harul Domnului.Dumnezeu are pentru noi gingășia unui tată. Isus ne-a spus de multe ori și ne-a demonstrat-o deseori. Am auzit la a doua lectură ce spune apostolul Ioan (1In 3,1-3): „Vedeţi câtă iubire ne-a dăruit Tatăl: să ne numim copii ai lui Dumnezeu”. Ioan ne invită să vedem – „vedeți”. Știm să privim în jurul nostru? Toată istoria umană este o educație a privirii [omului]. Urgent este să deschidem ochii. Într-o bună zi, îl vom vedea așa cum este. Cuvintele noastre sunt prea sărace pentru a ne spune că lumea aceasta este cu totul altfel pentru Dumnezeu; o lume care ne va surprinde când se va manifesta, într-adevăr, așa cum este. Când apar sfinţii la orizontul vieţii noastre, devin provocatori! „Dacă atâţia şi atâtea au putut, eu, de ce nu!” – îşi zicea, încurajându-se, sfântul Augustin.Evanghelia de astăzi după Matei (Mt 5,1-12a) proclamă fericirile. Certitudinea sărbătorii ne este dată de insistenţa cuvintelor lui Cristos: „Fericiţi, fericiţi!” Domnul ne promite fericirea. Ne dă aripi. Cu toții vrem fericirea. Dar unde este rețeta fericirii?  „Fericiţi sunt cei săraci cu inima… cei ce plâng... cei care sunt persecutați pentru dreptate... cei cu inima curată... cel milostivi...” Isus ne vorbește de fericire care durează până la sfârșit. E contrar la ceea ce cred majoritatea oamenilor. Lumea crede că a fi fericit este să fii bogat și sănătos mai curând decât sărac și bolnav. Cred că acumularea de bunuri materiale va putea să ne umple de desfătare. Dar nu este adevărat. De fiecare dată când iubim, când iertăm, Dumnezeu ne oferă adevărata bucurie.„Fericirile” ne arată adevărata faţă a „sfântului”. Fericirile nu sunt un „da” spus lui Dumnezeu în sărăcie şi suferinţă, ci un „nu” răsunător a Domnului la situaţiile de nedreptate, asigurând săracilor cel mai mare lucru pe care l-ar putea aştepta: iubirea lui Dumnezeu. „A fi sărac nu este interesant: toţi săracii sunt de această părere. Ceea ce este interesant e a poseda Împărăţia cerurilor”, cum spune fericita Madeleine Delbrel. În Dumnezeu săracii pot aştepta, pot avea încredere.Iată calea spre sfințenie ce ne este propusă. Isus face apel pentru constituirea unei noi comunități sfinte, legată de Dumnezeu printr-o nouă alianță, o atitudine nouă, o dăruire fără rezerve și ezitări. De aceea, sfânt nu este cel care a atins o etapă, ci acela care se întrece mereu în iubire. Să ne înțelegem: sfinții sărbătoriți în ziua de astăzi nu sunt oamenii ce nu au nimic de reproșat. Știm parabola fariseul care îi mulțumea lui Dumnezeu pentru că a fost mai bun decât ceilalți, în timp ce vameșul îl implora: „Dumnezeul meu, ai milă de un păcătos care sunt eu”. Tocmai acest păcătos sărac a aflat harul lui Dumnezeu; i-a fost deschisă poarta milostivii divine.Ceea ce Domnul așteaptă de la noi este ca noi să ne lăsăm pe mâna lui, ca olarul ce vrea să facă o capodoperă. El așteaptă ca noi să fim colaboratori pentru a modela imaginea sa. Cu o infinită delicatețe, el ne face să înaintăm pas cu pas; ne face să abandonăm ceea ce ne ține departe de el; ne vindecă rănile, ceea ce este strâmb și îndoit e îndreptat, fără a o distruge. Adevărata lumină și iubire a lui Dumnezeu trebuie să pătrundă în cea mai adâncă parte a vieții noastre. Astfel Domnul vrea ca noi să devenim sfinți.

Într-o zi o fetiță privea niște vitralii într-o biserică. Îi explică personajele: Fecioara Maria, sfântul Iosif, sfânta Tereza... Câteva zile mai târziu, ea se află la catehism. Este întrebată dacă știe ce e un sfânt. Îndată a răspuns: „este cineva care permite luminii să treacă” (J. Compazieu).

Sărbătoarea de astăzi îmbrăţişează pe toți drepţii din Vechiul Testament, din istoria Bisericii precum şi din istoria celorlalte culturi şi religii, pe toți drepţii din toate timpurile, naţiunile şi rasele, popoarele şi limbile pământului, ale căror nume sunt scrise în cartea vieţii. La celebrarea acestei zile nu trebuie să ne gândim la „sfinţii” canonizaţi, nici la cei care au virtuţi eroice, ci la toți acei oamenii care au descoperit divinul în ei, determinându-i la o mai mare omenie. Ei au trăit o viață simplă de tot, dar au „lăsat să treacă lumina” lui Dumnezeu… Să medităm la acest aspect...

bibliografia (anul B): Bianchi E. (http://www.monasterodibose.it); Cantalamessa R. (http://www.qumran2.net); Compazieu J. (http://dimancheprochain.org); Lucaci A. (http://ro.radiovaticana.va); Lasconi T. (http://www.paoline.it/blog/liturgia); Ludmann R., Parole pour ta route, Paris 1986; Maggioni B. (http://www.qumran2.net); Ravasi G., Celebrarea și trăirea Cuvântului, Sapientia, Iași 2014]; Jesùs Manuel Garcìa (http://www.catechistaduepuntozero.it); Tessarolo A., (ed) Messale e lezionario meditato, EDB Bologna 1974; Commento della Bibbia liturgica, Edizione Paoline, Roma 1981; Masetti N., Guidati dalla Parola, Edizioni Messaggero Padova, Padova 1995; Comastri A, Il giorno del Signore. Riflessioni sulle letture festive. Ciclo B,  Edizioni Paoline, Torino 1989; Bianco E., Accogliere la parola. Anno B, Elle Di Ci, Leumann (Torino) 1996;  Biblia, Sapientia, Iași 2013.

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu