vineri, 5 ianuarie 2018

† Epifania Domnului : Lumina credinței [sâmbătă, 6 ianuarie 2018]

Adorarea magilor - de Corrado Giaquinto.
Lumina credinței

pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora 17:00 (sâmbătă, 6 ianuarie 2018)

Lecturi: Isaia 60,1-6; Efeseni 3,2-3a.5-6; Evanghelia Matei 2,1-12.

Evanghelia Matei 2,1-12: După ce s-a născut Isus în Betleemul Iudeii în zilele lui Irod, regele, iată că au ajuns la Ierusalim nişte magi din Răsărit şi întrebau, spunând: „Unde este regele nou-născut al iudeilor? Căci am văzut steaua lui la răsărit şi am venit să-l adorăm”. Auzind aceasta, regele Irod s-a tulburat şi tot Ierusalimul împreună cu el. Adunându-i pe toţi arhiereii şi cărturarii poporului, a căutat să afle de la ei unde avea să se nască Cristos. Ei i-au spus: „În Betleemul Iudeii, căci aşa este scris de profet: «Şi tu, Betleem, pământ al lui Iuda, nicidecum nu eşti cea mai mică dintre cetăţile de seamă ale lui Iuda; căci din tine va ieşi stăpânitorul care va păstori poporul meu, Israel»”. Atunci Irod, chemându-i pe magi în secret, a aflat de la ei timpul precis când li s-a arătat steaua. Şi, trimiţându-i la Betleem, le-a spus: „Mergeţi şi informaţi-vă cu exactitate despre copil şi, când îl veţi fi găsit, făceţi-mi cunoscut şi mie ca să merg şi eu să-l ador!” După ce l-au ascultat pe rege, au plecat, şi iată că steaua pe care o văzuseră la răsărit mergea înaintea lor până când, venind, s-a oprit deasupra locului unde era copilul. Când au văzut steaua, au fost cuprinşi de o bucurie foarte mare. Şi, intrând în casă, au văzut copilul împreună cu Maria, mama lui. Apoi, căzând la pământ, l-au adorat şi, deschizând tezaurele lor, i-au oferit daruri: aur, tămâie şi smirnă. După ce li s-a descoperit în vis să nu se mai întoarcă la Irod, au plecat pe alt drum în ţara lor.


Omilie


Astăzi celebrăm Epifania Domnului. Ce este epifania? Mulţi nu ştiu înţelesul acestui cuvânt. În limba greacă epiphaneia înseamnă „venire”, „manifestare”, „apariție”. Este tocmai a-l căuta pe Isus, care a venit la noi pe pământ spre a fi găsit pentru a ne arăta privirea [chipul] lui Dumnezeu. Este manifestarea misterului, revelația lui Cristos ca adevărata Lumină a tuturor, chiar și a păgânilor. Este sărbătoarea credinţei oferită lumii întregi. Trebuie să ştiţi că „epifania” este o manifestare a prezenţei lui Dumnezeu: ceea ce este ascuns devine acum evident. În această zi, după exemplu magilor, cei au plecat din Orient spre a-l găsi pe Isus, noi am lăsat casele noastre și am venit să-l căutăm de Domnul.
În liturgia cuvântului, în prima lectură – este vorba despre Cartea lui Isaia (Is 60,1-6), cunoscătorii îi spun Trito-Isaia (al Treilea-Isaia) – suntem invitați „să ne ridicăm ochii şi să privim”. Se celebrează gloria Ierusalimului: „Ridică-te, luminează-te, Ierusalime, căci lumina ta vine şi gloria Domnului răsare deasupra ta! […] Dar peste tine va răsări Domnul şi gloria lui” (vv. 1-2). Profetul descrie întoarcerea evreilor din exilul din Babilon, când Ierusalimul era un morman de moloz. Dar este semnul că Dumnezeu nu a uitat de poporul său și cetatea sa. Anunță Ierusalimul că va fi „îmbrăcat în lumină” – semnul prezenței Domnului. Trebuie să se pregătească pentru a primi  oamenii orientați spre o nesfârșită procesiune atrași de lumina lui Dumnezeu în căutarea bunurilor promise de Domnul. „Ridică-ţi ochii împrejur şi priveşte: toţi se adună şi vin spre tine! Fiii tăi vin de departe şi fiicele tale sunt purtate pe braţe” (v. 4). Este o scenă ce ne face inima să palpite şi să se lărgească. Și noi creștinii nu putem uita de iubirea lui Dumnezeu pentru Ierusalimul pământesc și pentru Ierusalimul ceresc. Imaginea cămilelor care vin purtând „aur şi tămâie spre lauda Domnului” prezic faptele viitoare ale magilor, de care vorbește Evanghelia.  În a doua lectură, sfântul Paul ne prezintă în Scrisoarea către Efeseni (Ef 3,2-3a.5-6) conținutul teologic al sărbătorii de astăzi că „misterul” – așa cum „mi-a fost făcut cunoscut”: este o revelație extraordinare – „că păgânii sunt împreună-moştenitori, formează un singur trup şi sunt împreună părtaşi ai promisiunii, în Cristos Isus, prin evanghelie” (v. 6). Mântuirea în Isus este oferită tuturor popoarelor. Apostolul Paul a fost chemat să anunțe lumii întregi vestea salvării: a fost numit apostolul „neamurilor”. Toți oamenii, și nu numai poporul ales, sunt chemați să formeze o realitate unică în Domnul Isus – trupul său mistic – deoarece sunt toți fiii lui Dumnezeu. Trebuie notat că insistența lui Paul din această scrisoare nu este în afara planului lui Dumnezeu cel care a început să fie revelat în promisiunea făcută lui Abraham, că prin Evanghelie lui Isus Cristos sunt chemați toți, chiar aparținând altor popoare. Și noi împreună cu Paul suntem înflăcărați de darul lui Dumnezeu. Este chemarea din totdeauna: fiecăruia ne este dat să-l realizăm. Acelaşi mesaj ne este adresat în Evanghelia după sfântul Matei (Mt 2,1-12) în care „nişte magi din Răsărit întrebau, spunând: «Unde este regele nou-născut al iudeilor? Căci am văzut steaua lui la răsărit şi am venit să-l adorăm»” (v. 2). Mai întâi evanghelistul spune că sunt „magi. În literatura timpului, acest cuvânt indică persoane înţelepte care au o ştiinţă şi o putere [erau renumiţi preoţi persani…]; ei au văzut o stea deosebită şi au interpretat-o ca un semn minunat, un indiciu despre naşterea unui nou rege. Cuvintele lor ne vorbesc despre identitatea magilor: deşi proveneau din Orient – nu din teritoriul Israelului – nu sunt complet străini de lume; arată, de fapt, că sunt bine informaţi cu privire la aşteptările popoarelor: ştiu că Israelul aşteaptă un rege, pe care nu-l confundă cu Irod şi se gândesc că i-au văzut steaua. Pe de altă parte sunt păgâni, motiv pentru care nu vorbesc despre „Mesia”, dar folosesc o expresie – „regele iudeilor” – pe care un evreu nu ar fi folosit-o niciodată. Aşadar, magii cunoşteau aşteptările unui rege, dar nu cunoşteau profeţiile Vechiului Testament, şi de aceea se văd constrânşi să ceară explicaţii de la curtea lui Irod; au văzut răsărind o stea, au intuit că este un semn al regelui iudeilor, au mers la Ierusalim ca să ceară informaţii precise. Dar steaua dispare. De ce? Pentru că magii îl căutau pe Isus în cetatea oamenilor, acolo unde nu se voia alt rege decât un om imposibil de periculos. Ei îi spun că după calculele lor trebuia să se fi născut Cel Aşteptat – regele iudeilor – cum îl numesc ei, într-un vocabular străin religiozităţii ebraice. Vestea aceasta, în loc să-l îmbucure pe Irod, îl cutremură. Se interesează despre cine ar putea să-i ia tronul. Cine ar fi acest rege al iudeilor? Să fie Mesia? Atunci unde s-a născut acest Mesia? De unde putem şti? E un personaj atât de important în religia acestor evrei! Atunci i-a chemat pe marii preoţi şi pe cărturari – personalităţile cele mai influente şi mai culte din Ierusalim – şi aceştia i-au demonstrat că sunt cu adevărat experţi şi, fără ezitare, îi dau răspunsul: Mesia trebuie să se nască la Betleem, după cum spune profeţia lui Miheia: „Tu, Betleem Efrata, ești mic ca să fii printre locurile de seamă ale lui Iuda; din tine va ieşi, pentru mine, cel care va fi stăpânitor în Israel!” (Mih 5,1). Atunci Irod îi trimite la Betleem pe magi, cerându-le să revină şi să-i spună şi lui ceea ce au văzut, ca să poată să meargă şi el să-l adore. Este clară aici înşelăciunea regelui care deja se gândea la un plan de ucidere a acelui copil. Magii pornesc spre Betleem. Ajung acolo. „Steaua pe care o văzuseră la răsărit mergea înaintea lor până când, venind, s-a oprit deasupra locului unde era copilul. Când au văzut steaua, au fost cuprinşi de o bucurie foarte mare!” (vv. 9-10). Este un fapt neobişnuit ca o stea să se mişte mergând înaintea unui grup de călători şi apoi să se oprească deasupra ţintei călătoriei! Dar evanghelistul nu pune mare accent pe faptul miraculos, pare doar să spună – nuanţând mult – că Dumnezeu este cel care-i conduce pe magi spre locul unde se afla copilul. În schimb se opreşte asupra sentimentelor: „Când au văzut steaua, au fost cuprinşi de o bucurie foarte mare” (v. 10). În timp ce Irod este cuprins de teamă şi s-a cutremurat, magii tresaltă de bucurie. Iată ce mare diferenţă!Ne oprim puţin în faţa acestei lumini pentru a o înţelege şi a o urma. Noi toți avem nevoie de această lumină. Se primește crezând. Este necesară pentru a răspunde la chemarea pe care am primit-o: de a fi vestitorii Evangheliei lui Cristos. Este timpul misiunii: luminați de Dumnezeu, reflectând asupra luminii, pentru a face să strălucească Lumina lui Isus. Lumea are nevoie de această lumină; să-l cunoască pe Cristos; să cunoască chipul Tatălui… Isus ne oferă această bucurie a luminii sale. Să credem, chiar dacă în faţa noastră nu vedem decât un semn simplu: o iesle cu un copilaș şi mama lui, Maria și Iosif. Să-i mulţumim, aşadar, lui Dumnezeu pentru că ne dă această lumină a credinţei…[bibliografia (anul B): Bianchi E. (http://www.monasterodibose.it); Cantalamessa R. (http://www.qumran2.net); Compazieu J. (http://dimancheprochain.org); Lucaci A. (http://ro.radiovaticana.va); Lasconi T. (http://www.paoline.it/blog/liturgia); Ludmann R., Parole pour ta route, Paris 1986; Maggioni B. (http://www.qumran2.net); Ravasi G., Celebrarea și trăirea Cuvântului, Sapientia, Iași 2014]; Jesùs Manuel Garcìa (http://www.catechistaduepuntozero.it); Tessarolo A., (ed) Messale e lezionario meditato, EDB Bologna 1974; Commento della Bibbia liturgica, Edizione Paoline, Roma 1981; Masetti N., Guidati dalla Parola, Edizioni Messaggero Padova, Padova 1995; Comastri A, Il giorno del Signore. Riflessioni sulle letture festive. Ciclo B,  Edizioni Paoline, Torino 1989; Bianco E., Accogliere la parola. Anno B, Elle Di Ci, Leumann (Torino) 1996;  Biblia, Sapientia, Iași 2013.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu