sâmbătă, 6 ianuarie 2018

† Botezul Domnului (B): Suntem botezați, dar suntem „creștini”? [duminică, 7 ianuarie 2018]

Suntem botezați, dar suntem „creștini”?
pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora 8:00 (duminică, 7 ianuarie 2018)


Lecturi: Isaia 55,1-11; 1Ioan 5,1-9; Evanghelia Marcu 1,7-11.


Evanghelia Marcu 1,7-11: În acel timp, Ioan predica, zicând: „Vine după mine cel care este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic, plecându-mă, să-i dezleg cureaua încălţămintei. Eu v-am botezat cu apă, însă el vă va boteza în Duhul Sfânt”. În zilele acelea, a venit Isus din Nazaretul Galileii şi a fost botezat de Ioan în Iordan. Şi îndată ce s-a ridicat din apă, a văzut cerurile deschise şi Duhul, ca un porumbel, coborând spre el. Şi din cer a fost un glas spre el: „Tu eşti Fiul meu cel iubit, în tine mi-am găsit plăcerea”.

Omilie

Astăzi se amintește de Botezul Domnului. Celebrăm o nouă „epifanie” sau manifestare. Prima „epifanie” a fost la Crăciun, când Isus s-a descoperit păstorilor. A doua „epifanie” a avut loc atunci când Cristos s-a descoperit păgânilor reprezentaţi prin magii veniţi din Orient. De ce mai era nevoie de o a treia „epifanie” în ziua Botezului Domnului? Iată de ce. Evenimentele legate de naşterea lui Isus erau de acum amintiri foarte îndepărtate. Puţini îşi mai aminteau de ele. Păstorii de la Betleem muriseră între timp. Murise, probabil, şi Iosif. Zaharia şi bătrâna Elisabeta trecuseră de mult la cele veşnice. Nu mai zic de bătrânii de la templu, Simeon şi Ana. De treizeci de ani, în căsuţa din Nazaret nu se mai văzuseră îngeri. Doar Maria mai păstra în inima ei evenimentele îndepărtate ca pe nişte amintiri preţioase. În cei 30 de ani de viaţă necunoscută, ascunsă, Isus devinea un om ca oricare altul. Era pentru lume feciorul dulgherului din Nazaret. Era atât de asemănător cu ceilalţi oameni, încât chiar şi Ioan Botezătorul – deşi îi era rudă – avea nevoie să ceară lămuriri: „Tu eşti cel care trebuie să vină, sau să așteptăm pe altul?” (Lc 7,19). Astfel stând lucrurile, a fost necesară o nouă „epifanie”, o nouă dezvăluire a identităţii lui Isus, în momentul când îşi începe activitatea publică. Este botezul Domnului. Duhul Sfânt s-a coborât asupra lui. Gasul Tatălui a răsunat: „Tu ești Fiul meu preaiubit!” Suntem în fața unei „teofanii”, adică a manifestării divine: a Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt.


În Cartea lui Isaia (Is 55,1-11) – cunoscătorii îi spun al Doilea-Isaia [40-55] – textul începe cu invitația la convertire. Întoarcerea din exil este posibilă după reîntoarcerea spre Domnul, care singur poate da viață poporului. Darul mântuirii este indicat de apă, vin și lapte. Este mișcătoare iubirea lui Dumnezeu față de poporul său! El le dă lucruri de o valoare imensă, deși știe că nu pot plăti: le oferă totul în mod absolut gratuit. „Voi, toţi cei însetaţi, veniţi la apă, chiar şi cel care nu are argint! Veniţi, cumpăraţi şi mâncaţi! Veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte, dar fără argint şi fără plată!” (v. 1). Este, într-adevăr, milostivirea lui Dumnezeu! Printre imaginile cu care profetul solicită fidelitatea poporului său față de alianța cu Dumnezeu este simbolul apei: apa care potolește setea, care coboară din cer sub formă de ploaie sau zăpadă și se întoarce acolo după ce a udat pământul, l-a făcut să rodească. Acţiunea sa este ascunsă. Este un mister: după ce picăturile de apă ajung la sămânţa pregătită în pământ, efectul lor este uimitor. Simbolul apei vine propus referitor la botez, izvorul vieții creștine. Dumnezeu ne salvează dând sens existenţei, coboară în sărmana noastră viaţa, în mizeria celor săraci şi îşi arată faţa. Este iubirea lui Isus cel milostiv.

Prima scrisoare a lui Ioan (1In 5,1-9) este centrată pe credința în Cristos care dă viață și învinge lumea. „Cine învinge lumea dacă nu cel care crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu? Acesta este cel care vine prin apă şi sânge, Isus Cristos” (vv. 5-6). Precizarea apei și a sângelui poate fi înțeleasă ca o aluzie la botezul lui Isus în Iordan prin care s-a manifestat poporului evreu și la moartea sa pe cruce, când din coasta lui a curs sânge și apă (In 19,34). Ioan afirmă realitatea istorică a lui Isus. Fiul lui Dumnezeu a venit într-o persoană concretă. Credința în Cristos este arma care învinge răul. 

În Evanghelia după Marcu (Mc 1,7-11), în ziua botezului lui Isus citim că „Ioan predica, zicând: «Vine după mine cel care este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic, plecându-mă, să-i dezleg cureaua încălţămintei»” (v. 1). Predica lui Ioan Botezătorul este în întregime îndreptată să atragă atenţia asupra lui Isus. Sfântul Marcu, în relatarea botezului lui Isus, este foarte concis. „În zilele acelea, a venit Isus din Nazaretul Galileii şi a fost botezat de Ioan în Iordan” (v. 9). Isus – care apare aici pentru prima dată – este prezentat în dubla dimensiune a misterului său: este omul cu origini umile [vine de la Nazaret, din Galileea] şi cu toate acestea este „Fiul meu cel iubit”, îi spune Dumnezeu. „A fost botezat de Ioan în Iordan”. Cuvântul „botez” indică o baie, o scufundare completă în apă. Gestul nu este doar o simplă acţiune rituală, dar nici sacramentală, aşa cum apare în experienţa creştină. Botezul lui Ioan avea importanţă morală: constituia un eveniment de recunoaştere a păcatelor, de convertire. Ioan pregătea lumea la venirea lui Mesia chemând-o la o schimbare radicală. Împreună cu botezul, Ioan cerea convertire. Prin acel gest exprima că o lume păcătoasă își deschidea inima într-o dispoziţie lăuntrică de invocare a lui Dumnezeu pentru pace și dreptate. Supunându-se botezului lui Ioan – un botez spre iertarea păcatelor – Isus participă în felul acesta la mişcarea de reînnoire şi de convertire pe care Ioan a trezit-o în poporul său și ne arată că înţelege calea sa ca drum de solidaritate cu oamenii păcătoşi: nu se înstrăinează de istoria poporului său, dar face solidaritate cu această istorie, şi-o asumă. Cu acest prim gest al său, Isus ne lasă să întrevedem logica de solidaritate şi împărtăşire ce va conduce întreaga sa viață şi care îi va permite să înţeleagă moartea sa ca o moarte spre „răscumpărarea multora” (Mc 10,45). Când Isus a intrat în apa Iordanului, amestecat în mulţime, nu se deosebea cu nimic de păcătoşii care-şi aşteptau rândul pentru a fi botezaţi. Se aşează în rând cu mulţimea păcătoşilor. A intrat cu adevărat în această lume, în această familia umană cu toată slăbiciunea şi povara ei. Se poate spune că împreună cu el coboară în apă întreaga omenire păcătoasă pe care el a venit să o salveze. 

Cerurile „se rup”. „O, dacă ai despica cerurile și ai coborî!” (Is 63,19), îl invocă pe Dumnezeu profetul Isaia. După ce a rămas mult timp închis şi tăcut, cerul se deschide, Duhul Sfânt se întoarce în mijlocul poporului şi Cuvântul Domnului revine să răsune printre noi. Duhul, după Marcu, pluteşte deasupra lui Isus sub formă de porumbel. Duhul se opreşte în mod stabil asupra lui Isus. Aici putem trimite la plutirea Duhului asupra apelor creației. Cu Isus începe o nouă creaţie. Se deschide nouă fază a comunicării între Dumnezeu şi oameni. Domnul „coboară” între oameni: coboară în Isus la Iordan, coboară Duhul pentru a conştientiza misiunea lui, coboară „din cer un glas” – este al Tatălui – pentru a confirma că Isus Cristos este Fiul lui. 

Semnificaţia botezului lui Isus se dezvăluie numai pe cruce: botezul este acceptarea morţii pentru păcatele omenirii. În mod anticipat, Isus a luat asupra sa povara păcatelor oamenilor şi a purtat-o cu sine în Iordan. Astfel îşi începe activitatea de Mesia luând locul păcătosului. Botezul apei capătă sensul deplin în moartea pe cruce. Isus a prefigurat moartea și învierea sa prin cufundarea în apele Iordanului și ieșirea sa din apă.

„Avem atâția botezați, dar puțini creștini”: este o zicală a cardinalului Joseph Suenens. Suntem de acord cu el?...[bibliografia (anul B): Bianchi E. (http://www.monasterodibose.it); Cantalamessa R. (http://www.qumran2.net); Compazieu J. (http://dimancheprochain.org); Lucaci A. (http://ro.radiovaticana.va); Lasconi T. (http://www.paoline.it/blog/liturgia); Ludmann R., Parole pour ta route, Paris 1986; Maggioni B. (http://www.qumran2.net); Ravasi G., Celebrarea și trăirea Cuvântului, Sapientia, Iași 2014]; Jesùs Manuel Garcìa (http://www.catechistaduepuntozero.it); Tessarolo A., (ed) Messale e lezionario meditato, EDB Bologna 1974; Commento della Bibbia liturgica, Edizione Paoline, Roma 1981; Masetti N., Guidati dalla Parola, Edizioni Messaggero Padova, Padova 1995; Comastri A, Il giorno del Signore. Riflessioni sulle letture festive. Ciclo B,  Edizioni Paoline, Torino 1989; Bianco E., Accogliere la parola. Anno B, Elle Di Ci, Leumann (Torino) 1996;  Biblia, Sapientia, Iași 2013.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu