sâmbătă, 27 ianuarie 2018

† Duminica a 4-a de peste an (B): Și eu sunt „profetul” lui Dumnezeu? [28 ianuarie 2018]Omul posedat in Sinagoga din Cafarnaum - de James Tissot (Brooklyn Museum).

 Și eu sunt „profetul” lui Dumnezeu?

pr. Isidor Chinez  – Izvoarele [IS] ora 8:00 (duminică, 28 ianuarie 2018)
Lecturi: Deuteronomului 18,15-20; 1Corinteni 7,32-35; Evanghelia Marcu 1,21-28.


Evanghelia Marcu 1,21-28: În acel timp, au venit la Cafarnaum. Şi îndată, în zi de sâmbătă, Isus a intrat în sinagogă şi-i învăţa. Şi erau uimiţi de învăţătura lui, pentru că el îi învăţa ca unul care are autoritate şi nu în felul cărturarilor. În sinagoga lor era un om cu duh necurat, care a strigat, zicând: „Ce ai cu noi, Isus din Nazaret? Ai venit să ne distrugi? Ştiu cine eşti: Sfântul lui Dumnezeu”. Dar Isus i-a poruncit cu asprime, spunându-i: „Taci şi ieşi din el!” Iar duhul necurat, scuturându-l şi strigând cu glas puternic, a ieşit din el. Atunci toţi au fost cuprinşi de teamă încât discutau între ei, zicând: „Ce-i asta? O învăţătură nouă dată cu autoritate! El porunceşte până şi duhurilor necurate şi ele i se supun”. Şi îndată i s-a dus faima pretutindeni în toată împrejurimea Galileii.


Omilie


După ce a anunțat că Împărăția lui Dumnezeu este aproape – în duminica precedentă – astăzi Isus arată semnul acestei aproprieri cu puterea sa care înfăptuiește mântuirea alungându-l pe un diavol din viața unui om posedat. Cristos este „profetul” lui Dumnezeu așa cum prima lectură, luată din Cartea Deuteronomului (Dt 18,15-20), îl prezintă pe profet. Poporul se temea de un contact direct și imediat cu maiestatea lui Dumnezeu și îi cere un intermediar. Domnul trimite profeți în mijlocul mulțimii pentru ca să-i prezinte cuvântul pronunțat și să-l asculte. Este Moise care vorbește Israelului ce se afla dincolo de Iordan, în țara Moabului, înainte de a intra în Palestina, față în față cu Ierihonul. Textul sacru scoate în evidență originea profetică. Slujirea profetică pare să fie scoasă din spera „carismatică” spre a fi așezată în sfera „instruirii”. Totuși, profetul este purtătorul cuvântului lui Dumnezeu în mijlocul poporului. Nu astrologul sau vrăjitorul prevede viitorul. Profetul știe să „citească” ceea ce se întâmplă, descoperind intervenția Domnului, pentru a-l comunica mulțimii. Moise anunță poporului evreu venirea unui profet: „Domnul Dumnezeul tău va ridica din mijlocul tău […] un profet ca mine – să ascultaţi de el!” (v. 15). Și această promisiune știm că a fost realizată de Cristos. Cuvintele lui sunt ale lui Dumnezeu. Profetul este smuls din coordonatele politico-religioase și așezat pe o poziție care depășește orizontul experienței sale. „Voi pune cuvintele mele în gura lui şi el le va spune tot ceea ce eu le poruncesc” (v. 18). Persoana sa trebuie să asimileze mesajul divin, să-l personalizeze și să-l actualizeze, fără să-i știrbească conținutul. Trebuie să-l asculte și să explice că Dumnezeu nu abandonează poporul său. Nu poate tăcea. A primit o misiune: de a „evangheliza” pe contemporanii săi și a-i conduce la viață. Ceea ce așteaptă de la noi? Să-l ascultăm.


Și Paul este „profet” pentru comunitatea sa. Suntem în Scrisoarea către Corintieni (1Cor 7,32-35). Sunt indicațiile pastorale pe care apostolul le propune la întrebările scrise (cf. 1Cor 7,1) despre căsătorie și feciorie. Sunt problemele existente în Biserica din Corint. Creștinii de la început erau convinși că Cristos va veni curând. Alegerea de fond pentru creștin este Isus. Unii afirmau că nu valorează să te căsătorești. Declarând legitimitatea căsătoriei, Paul se distanțează de pozițiile spiritualiste radicale; el se separă de orice laxism ce domină orașul marinăresc cum e Corintul. Preamărirea fecioriei creștine, ce o face Paul, este dăruirea totală și deplină pentru împărăția lui Dumnezeu și a fraților. Căsătoria este „profeţie” ce aminteşte oamenilor cu ardoare cât de mult îi iubeşte Dumnezeu: aşa cum Cristos îşi iubeşte Biserica, dăruindu-se pe sine însuşi. Și fecioria este „profeţie” ce aminteşte orișicui – chiar şi celor căsătoriţi – că trebuie să caute „să-i placă Domnului” (v. 32), să fie uniţi cu el, fără să fie împărţiţi. Fecioria și căsătoria nu constituie o perfecțiune: ele sunt mijloace potrivite pentru dăruirea „vieții cerești” la care suntem chemați deja din această lume. „Eu aş vrea ca voi să fiţi fără griji” (v. 32). Sfântul Paul este realist: lasă libertate fiecărui om să se căsătorească sau nu. Nu e obligatorul să te căsătorești. Ceea ce contează este să ajungi în împărăția lui Dumnezeu. Totuși preferința lui personală este celibatul creștin. Dar „aceasta o spun pentru avantajul vostru, nu ca să vă întind o cursă, ci pentru ceea ce este vrednic de cinste şi conduce la Domnul fără abatere” (v. 35). Isus eliberează omul de tot ce îl închide. Când l-ai întâlnit pe Cristos și l-ai primit, toată viața ta se schimbă. Tot restul vieții nu merită preocupare. Important este să trăim după darul primit. Paul invită pe fiecare să vadă propria stare ca o chemare din partea Domnului, să-i dea un răspuns printr-o viață autentică, coerentă și ne divizată. Și aceasta este posibil numai prin ascultarea conștientă, continuă și profundă a cuvântului lui Dumnezeu.

În Evanghelia după Marcu începe relatarea activităţii publice a lui Isus (Mc 1,21-28);  începe dezvoltarea temei celei mai importante: cine este Isus Cristos? Evanghelia vorbeşte despre uimirea poporului care vede cum transmite „învăţătura” sa, apoi prezintă miracolul alungării unui diavol şi, în sfârşit, vorbeşte despre admiraţia mulţimii în faţa „învăţăturii” lui Isus şi a puterii sale. Cuvintele lui sunt cale de eliberare.

Evanghelia îl prezintă pe Isus care intră în sinagoga din Cafarnaum într-o zi de sâmbătă. În Palestina din acel timp erau multe sinagogi chiar și la sate. Israeliţii mergeau la sinagogă pentru rugăciune, pentru citirea Scripturilor şi explicarea lor. Nu doar cărturarii şi bătrânii, dar orice israelit putea să ceară cuvântul să intervină. Astfel Isus, la Cafarnaum, intră în sinagogă şi ia cuvântul pentru „a învăţa”. Când Cristos vorbește, urmează ceva: oamenii se pun în mișcare, rămân impresionați puternic, bolnavii sunt vindecați, toți percep ceva extraordinar – cuvântul devine acțiune, comunicare cu Dumnezeu. Vedem mulţimile uimite de faptul că Isus propune „o învăţătură nouă dată cu autoritate!” (v. 27).  Marcu avertizează că învăţătura lui Isus loveşte şi creează probleme: este un mesaj răscolitor; se impune prin forţa proprie, ce pătrunde în adâncul sufletelor, atinge conştiinţele, îi zguduie, mişcă inimile. Astfel apare întrebarea: cine este acesta? Este adevăratul profet anunţat de Moise? În cuvântul lui Isus se simte prezenţa noutăţii lui Dumnezeu care te renaşte, te reînnoieşte şi te revigorează. Cuvântul lui Dumnezeu – care răsună în învăţătura lui Cristos – este nou, surprinzător, neaşteptat, chiar dacă, după ce l-ai auzit, înţelegi că era chiar cuvântul pe care îl căutai, fără să o ştii.

Iată-ne în contextul Orientului! Marcu nu ezită să dea culoare acestei scene care explodează. Sosirea lui Isus în sinagoga din Cafarnaum provoacă o trezire bruscă a Satanei. Zguduit de cuvântul lui Isus, Satana se vede descoperit. Mai întâi este „strigătul” ce izbucneşte în plină predică a lui Cristos! „Ce ai cu noi, Isus din Nazaret? Ai venit să ne distrugi? Ştiu cine eşti: Sfântul lui Dumnezeu!” (v. 24). Isus l-a ameninţat cu hotărâre. „Taci şi ieşi din el!” (v. 25), îi spune imperativ Cristos. Iar demonul iese „scuturându-l şi strigând cu glas puternic” (v. 26). Strigătul puternic al diavolului care iese pune în lumină forța luptei și măreția victoriei pe care numai Isus o face posibilă.

Potrivit Evangheliei după Marcu, primul gest împlinit de Isus este eliberarea unul om îndrăcit, care intră în criză în timpul slujirii liturgice. Cristos îl face să tacă căci duhul este constrâns să-l asculte şi omul, eliberat de duhul distrugător, se regăseşte pe sine însuşi. Iar poporul începe să vadă în el, pe profetul anunţat de Dumnezeu prin Moise. Și se minunează.

Acesta este scopul venirii sale în mijlocul nostru. Este și misiunea pe care Isus o încredinţează Bisericii. Pentru ca să fie Biserica lui Cristos trebuie să aibă aceste însuşiri: să stea cu Isus mereu, să vestească evanghelia mântuirii, să izgonească duhurile rele…

Și eu sunt „profetul” lui Domnului? Să ne ajute Dumnezeu se ne apropiem de Domnul!
[bibliografia (anul B): Bianchi E. (http://www.monasterodibose.it); Cantalamessa R. (http://www.qumran2.net); Compazieu J. (http://dimancheprochain.org); Lucaci A. (http://ro.radiovaticana.va); Lasconi T. (http://www.paoline.it/blog/liturgia); Ludmann R., Parole pour ta route, Paris 1986; Maggioni B. (http://www.qumran2.net); Ravasi G., Celebrarea și trăirea Cuvântului, Sapientia, Iași 2014]; Jesùs Manuel Garcìa (http://www.catechistaduepuntozero.it); Tessarolo A., (ed) Messale e lezionario meditato, EDB Bologna 1974; Commento della Bibbia liturgica, Edizione Paoline, Roma 1981; Masetti N., Guidati dalla Parola, Edizioni Messaggero Padova, Padova 1995; Comastri A, Il giorno del Signore. Riflessioni sulle letture festive. Ciclo B,  Edizioni Paoline, Torino 1989; Bianco E., Accogliere la parola. Anno B, Elle Di Ci, Leumann (Torino) 1996;  Biblia, Sapientia, Iași 2013.
 


 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu