marți, 13 iunie 2017

Sărbătoarea sfântului Sacrament [Trupul și Sângele Domnului (A) (joi, 15.06.2017)]


Evanghelia Ioan 6,51-58: În acel timp, Isus le-a zis iudeilor: „Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din această pâine, va trăi în veci, iar pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pentru viaţa lumii”. Atunci iudeii au început să discute aprins între ei, spunând: „Cum poate acesta să ne dea să mâncăm trupul său?” Dar Isus le-a zis: „Adevăr, adevăr vă spun: dacă nu mâncaţi trupul Fiului Omului şi nu beţi sângele lui, nu aveţi viaţă în voi. Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu are viaţa veşnică şi eu îl voi învia în ziua de pe urmă. Pentru că trupul meu este adevărată hrană, iar sângele meu este adevărată băutură. Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu rămâne în mine şi eu în el. Aşa cum m-a trimis Tatăl, care este viu, iar eu trăiesc prin Tatăl, la fel şi cel care mă mănâncă pe mine va trăi prin mine. Aceasta este pâinea care s-a coborât din cer; nu ca aceea pe care au mâncat-o părinţii voştri şi au murit. Cine mănâncă această pâine va trăi în veci”.

Omilie

După Euharistie din Joia Sfântă, noi regăsim această mare sărbătoare a Euharistie, a Preasfântul Sacrament, a Trupului şi Sângelui lui Cristos. Este Isus însuşi care se dăruieşte ca hrană. A voit să ne lase prezenţa sa sub formă de mâncare. Euharistia este într-adevăr hrană esenţială pentru viaţa noastră. Parohul de Ars zicea: „Nu sunt vrednici de aceasta, dar aveți nevoie de ea”. Textele biblice din această sărbătoare ne pregătesc pentru a primi acest dar al lui Dumnezeu.

Prima lectură merge înapoi cu șapte secole înainte de Cristos. Pentru poporul lui Israel era o perioadă de prosperitate şi abundenţă; tentaţia era de a crede că reușita vine de la geniul uman. Problema se pune: „De ce continuăm să-l onorăm pe Dumnezeu atunci ne descurcăm?” Dar Cuvântul lui Dumnezeu vine să ne reamintească: „adu-ţi aminte”. Mersul prin deşert a fost un timp de probă. În cursul acestui drum dificil, Dumnezeu nu a încetat niciodată să fie acolo. A înmulţit beneficiile pentru a asigura supravieţuirea poporului său. A făcut să plouă mană şi a scos apă din stâncă. Mai presus de toate el a oferit Cuvântul său care este hrană esenţială pentru suflet.

Atunci când poporul se hrănea cu mană, el recunoştea că totul vine de la Dumnezeu. Recunoştea că depinde de el. Era singura modalitate de a nu deveni sclavi unui alt zeu căci adevăratul Dumnezeu este eliberator. Noi care trăim într-o lume indiferentă sau ostilă credinţei creştine, trebuie să auzim din nou chemarea Domnului: „Amintiţi-vă!” Nu uitaţi să vă hrăniți din Cuvântul lui Dumnezeu şi din Euharistia.

În scrisoarea întâia către corinteni, apostolul Paul insistă asupra importanţei Euharistiei. Binecuvântare potirului şi frângerea pâinii nu sunt doar gesturi rituale. Nu sunt o simpla evocare a gesturilor din trecut. Sub semnele pâinii şi vinului, noi ne împărtășim cu Trupul şi Sângele lui Cristos; iubim pe Cel care și-a dat Trupul și și-a vărsat Sângele său pentru noi şi pentru mulţime. Aceasta dragoste care ne uneşte cu el trebuie să ne unească și cu toţi fraţii noştri. Învăţăm să privim cu ochii lui Cristos, o privire plină de iubire şi îndurare.

Evanghelia ne propune un fragment din discursul lung despre Pâinea vieţii. Era după înmulțirea pâinilor lângă lacul Tiberiadei. Până aici Isus le-a cerut ascultătorilor de a crede în cuvântul său. Astăzi se decide un nou pas în revelarea persoana sa. Această pâine despre care vorbește el, ne spune că el este „pâinea vieții”; ne spune că este „trupul lui dat pentru viaţa lumii”. Anunţă astfel moartea sa, pe care o prezintă ca un dar al vieţii veşnice pentru lume.

Pâinea coborâtă din cer este Isus însuşi. Trupul şi sângele său sunt aliment care dă Viaţă veşnică. Astăzi ca și în trecut, Isus ne cere să facem actul de credinţă. Trebuie să ne hrănească cu învăţătura sa şi să bem cuvintele sale. Ele sunt cele ale Fiului care ne aduce viaţa Tatălui. Însă pentru a primi acest dar, trebuie să ieșim din certitudinile şi raţionamentele noastre umane. Trebuie să avem o inimă săracă, complet deschisă celui care este „calea, adevărul şi viaţa”.

Euharistia este „Pâinea vieţii”. Această sărbătoare trebuie să reînvie dorinţa noastră de comuniune cu Dumnezeu pentru „a locui în el şi el în noi”. În aceste zile, cineva a spus: „Orice Euharistie este cu mult mai puternică decât tot răul din lume”. E adevărat, la fiecare liturghie celebrăm jertfa lui Cristos şi victoria sa asupra morţii şi a păcatului. Îi aducem mulţumiri lui Dumnezeu care nu încetează să ne umple cu beneficiile sale. În el vom găsi adevărata bucurie. Din păcate, suntem prea adesea victimele rutinei atunci când noi ar trebui să fim în uimire. Intrăm în Euharistie fără transformare treptată, fără pregătire. Şi plecăm din nou adesea fără a avea timp să primim pe acela care a venit să locuiască între noi. Şi mai ales nu am înţeles că suntem trimiși pentru a trăi în comuniune.

Astăzi, trebuie să regăsim puterea mesajului Evangheliei. Când ne-am adunat pentru a celebra Euharistia suntem în momentul cel mai important al zilei. Din păcate, mulţi sunt absenți: toate acestea nu sunt noi. Deja, în momentul în care sfântul Ioan scria Evanghelia sa, el suferă mult pierzând afecțiunea comunităților cu privire la Euharistie. Atunci el le amintește cu putere că Isus a spus iudeilor odinioară: „Eu sunt pâinea care m-am coborât din cer”.

Să dea Domnul ca această veste bună să dea bucurie, mulţumire şi un nou elan pentru viaţa noastră.

(pr. Jean Compazieu [2017]; tradus din limba franceză de pr. Isidor Chinez; sursă:
http://dimancheprochain.org/6915-homelie-pour-la-fete-du-saint-sacrement-2/).


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu