vineri, 17 februarie 2017

† Duminica a 7-a de peste an (A): Rugați-vă pentru dușmanii voștrii [19.02.2017]


Rugați-vă pentru dușmanii voștrii - de Patxi Velasco Fano.

Evanghelia Matei 5,38-48: În acel timp, Isus îi învăţa, zicând: „Aţi auzit că s-a spus: «Ochi pentru ochi» şi «dinte pentru dinte!» Eu însă vă spun: să nu vă împotriviţi celui rău; ba mai mult, dacă cineva te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i-l şi pe celălalt! Celui care vrea să te judece şi să-ţi ia tunica, lasă-i şi mantia, iar dacă cineva te-ar constrânge să faci o mie de paşi, mergi cu el două! Celui care îţi cere dă-i şi celui care vrea să împrumute de la tine nu-i întoarce spatele. Aţi auzit că s-a spus: «Să-l iubeşti pe aproapele tău şi să-l urăşti pe duşmanul tău!» Eu însă vă spun: iubiţi-i pe duşmanii voştri şi rugaţi-vă pentru cei care vă persecută, ca să deveniţi fiii Tatălui vostru care este în ceruri, care face să răsară soarele său peste cei răi şi peste cei buni şi să plouă peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi! Căci, dacă îi iubiţi pe cei care vă iubesc, ce răsplată aveţi? Oare nu fac acelaşi lucru şi vameşii? Şi dacă îi salutaţi numai pe fraţii voştri, ce faceţi mai mult? Oare nu fac acelaşi lucru şi păgânii? Aşadar, fiţi desăvârşiţi precum Tatăl vostru ceresc este desăvârşit!”

Omilie


În cartea Leviticului din prima lectură, găsim două porunci: „Fiţi sfinţi, căci eu sunt sfânt, Domnul Dumnezeul vostru!” şi „să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi!” Încă nu suntem la Evanghelie. Aceste cuvinte uimitoare se găsesc deja în Vechiul Testament. Cartea Leviticului este deosebit de sensibilă la sfinţenia lui Dumnezeu. Această revelaţie implică unele exigențe. Printre aceste exigențe este iubirea fraternă: „să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”. Din vechea lege, descoperim că iubirea frăţească era mai bună decât toate ritualurile: era semnul prezenţei lui Dumnezeu printre oameni. Această chemare a Leviticului nu era decât o etapă, un pas. Se limita la legăturile de sânge, de rasă, de naţii, la legăturile familiale.

Cu Noul Testament, vom face un pas înainte. În scrisoarea sa către corintieni, sfântul Paul insistă asupra universalităţii iubirii lui Dumnezeu. Fiecare persoană este unică în ochii lui Dumnezeu. Fiecare om este un sanctuar în ochii Domnului. Noi aparţinem toți lui Cristos și Cristos este a lui Dumnezeu. Acest lucru provoacă o inversare: suntem chemaţi să fim împreună la un loc prezenţa lui Dumnezeu. Ceea ce contează acum este noua Împărăţie pentru a o construi şi a o manifesta.

În Evanghelie, Isus a început să se ocupe de învățătura cărturarilor, a fariseilor, a învățătorilor de religie, a unor oameni care au mania să corecteze pe alții. Toţi aceşti oameni care îşi exercită autoritatea spun dar nu fac. Ei încarcă pe umerii sărmanilor oamenii dar ei înșiși nu fac. Ceea ce Isus denunţă într-o vreme este de actualitate în interiorul religiei. Dar dacă există o contradicţie între ceea ce el spune şi ceea ce el trăiește, noi o însemnăm.

În Evanghelia acestei duminici, auzim despre Isus că ne vorbește cu autoritatea lui Dumnezeu. El atinge două puncte slabe: instinctul de violenţă şi răzbunare. Suntem de multe ori înconjurați de oameni nu neapărat amabili şi ne luptăm să ne iubească toată lumea. Avem probleme cu iertarea; cum să-i iubim pe cei care ne persecută şi ne fac să suferim? Şi totuşi, acesta este calea pe care Isus a parcurs-o pentru mântuirea noastră. Într-una din omiliile sale, papa Francisc se oprește asupra dificultăților de a iubi pe duşmani. Şi el s-a întrebat cum este posibil de a iubi şi a ierta.

„Noi avem duşmani... unii mic, alții mari. Uneori devenim dușmanii altei persoane; nu-i iubim. Isus ne spune că trebuie să iubim dușmanii” (papa Francisc). Da, dar cum să-l iubeşti pe cel care, pentru iubirea de bani, te lasă fără hrană şi fără medicamente – cei care au nevoie – lăsându-i să moară? Cum să iubim acele persoane care nu caută doar interesul material şi care fac atât de mult rău?

Da, cum să facem? Este adevărat că ne simţim săraci şi nevoiaşi. Astăzi, Isus ne invită să ne uităm către Tatăl: el face ca soarele său să răsară peste cei buni şi peste cei răi. Vrea ca toată lumea să fie iluminată. Iubirea sa este pentru toţi; este pentru cei bun şi pentru răi. Sfântul Paul care a fost persecutorul creştinilor s-a lăsat transformat de această iubire.

Isus termină predica sa prin acest cuvânt: „Aşadar, fiţi desăvârşiţi precum Tatăl vostru ceresc este desăvârşit!” Suntem toţi chemaţi pentru a-l imita perfecţiunea Tatălui în a iubii. Isus ne arată calea: el a iertat pe dușmanii săi; a făcut totul pentru a-i ierta. El e plin de tandrețe când îl primește pe Iuda pe muntele Măslinilor atunci când unii discipoli se gândeau la răzbunare. Se spune că răzbunarea este un fel de mâncare care se mănâncă rece. Dar nu este creştinește; este contrar Evangheliei. Astăzi Cristos ne cere să ne iubim dușmanii. Cum să facem? El este cel care dă răspunsul: „Rugaţi-vă, rugați-vă pentru vrăjmaşii voştri”. Rugăciunea face minuni.

A iubi cum Isus a iubit, i-a iertat pe cei care l-au făcut să moară; este oprirea pentru a asculta strigătul celui care suferă aşa cum a făcut-o pentru cerşetorul căruia toată lumea voia să-l facă să tacă; este a privi fără a-l judeca aşa cum a făcut-o pentru păcătoșii pe care i-a întâlnit; este a prinde timpul de rugăciune pentru a reveni la rădăcinile profunde la izvorul Iubirii.

Uneori cântăm: „Este minunat să iubim!” Dar din experență noi ştim că s-ar putea de asemenea cântă: „Este greu să iubim”, mai ales să iubim în felul Evangheliei. Acestă Euharistie pe ca noi o celebrăm vine să ne redea toată iubirea lui Cristos pentru noi. Ajută-ne să rămânem în această iubire şi de a trăi în fiecare zi. Da, Doamne, „fă-ne artizanii păcii, constructori iubirii”.

(pr. Jean Compazieu [2017]; traducător din limba franceză de pr. Isidor Chinez; sursă:http://dimancheprochain.org/6649-homelie-du-7eme-dimanche-du-temps-ordinaire-2/).


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu