luni, 31 octombrie 2016

† Toți Sfinții: Imensa procesiune a tuturor sfinților [marti, 1 noiembrie 2016]

Frumusețea sfințiilor timpurilor noastre...

Evanghelia Matei 5,1-12a: În acel timp, văzând mulţimile, Isus s-a urcat pe munte şi, după ce s-a aşezat, s-au apropiat de el discipolii săi. Şi, deschizându-şi gura, îi învăţa zicând: „Fericiţi cei săraci în duh, pentru că a lor este împărăţia cerurilor! Fericiţi cei care plâng, pentru că ei vor fi mângâiaţi! Fericiţi cei blânzi, pentru că ei vor moşteni pământul! Fericiţi cei cărora le este foame şi sete de dreptate, pentru că ei se vor sătura! Fericiţi cei milostivi, pentru că ei vor afla milostivire! Fericiţi cei curaţi la inimă, pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu! Fericiţi făcătorii de pace, pentru că ei vor fi numiţi fiii lui Dumnezeu! Fericiţi cei persecutaţi din cauza dreptăţii, pentru că a lor este împărăţia cerurilor! Fericiţi sunteţi când vă vor insulta, vă vor persecuta şi, minţind, vor spune împotriva voastră tot răul din cauza mea. Bucuraţi-vă şi tresăltaţi de veselie, căci răsplata voastră mare este în ceruri!”
 
 
Omilie

 
 
Astăzi este sărbătoarea tuturor celor care sunt aproape de Dumnezeu. Cartea Apocalipsei ne spune că sunt o mulţime imensă pe care nimeni nu putea să o numere. Acesta este mesajul pe care l-am auzit în prima lectură. Pentru a înţelege aceasta, trebuie ştiut că această carte a fost scrisă pentru creștinii persecutați. Aceștia din urmă pun probleme: Cristos a învins răul cu adevărat? Într-un limbaj cu imagini, autorul Apocalipsei anunță că forţele răului duc la ruină. Pe de altă parte, poporul lui Dumnezeu poartă speranţa întregii omeniri.
 
Acest text a fost scris într-o limbă cu imagini, ceea ce face puțin derutant. Se prezintă puțin în maniera unui joc de teatru. Scopul este de a scăpa de cenzura imperială. Numai creştini trebuie să înţeleagă. El dezvăluie: Cristos este prezentat ca Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este cel care recreează după imaginea şi asemănarea sa. Este o modalitate de a rechema creștinii persecutaţi astăzi că răul nu va avea ultimul cuvânt de spus. Sfinţii pe care îi sărbătorim în această zi sunt bărbaţi, femei şi copii ca și noi. Ei au crezut că iubirea era mai puternică decât orice. Victoria este deja a noastră. Aşteptăm triumful final al lui Cristos asupra răului.
 
În a doua lectură, Cristos vine să întărească acest mesaj. El ne aminteşte că fiecare dintre noi este un „copil iubit de Dumnezeu”. Suntem cu toții chemaţi să împărtășim gloria sa. Cuvintele noastre sărace sunt limitate pentru a descrie această lumea cu totul alta decât a lui Dumnezeu. Suntem încă în timpul speranței acestei lumi noi. Este oferit tuturor, chiar şi pentru noi, sărmanii păcătoşi. Ceea ce se cere este de a avea mâinile deschise şi a primi în fiecare zi această iubire care este în Dumnezeu.
 
În Isus găsim adevărata noastră fericire. El însuși ne arată calea din predica sa de pe munte. Această Evanghelie a fericirilor este a bucuriei. Această fericire este de a primi fără întârziere. El este cel care da sens vieţii noastre prezente; suntem în procesiune spre această lume nouă pe care Isus o numeşte Împărăţia lui Dumnezeu. În această Evanghelie a fericirilor, Isus nu comandă nimic: spune simplu, declară fericiți pe cei care se comportă într-un anumit fel, cei a căror inimă este în conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu.
 
„Fericiţi sunt cei săraci cu inima... cei care plâng... cei care sunt persecutaţi pentru dreptate... cei cu inima curată... cei milostivi...”. Suntem departe de mentalitatea societății noastre de astăzi. Când creştini voiesc să proclame adevărul Evangheliei, sunt luați în râs, sunt tratați drept fundamentaliştii. Se recurge la violenţă ca să deţină mai mult. Dar în cele din urmă, adunând bunurile materiale nu se poate niciodată să fim umpluți.
 
Evanghelia fericirilor este aici pentru a ne reaminti că numai Dumnezeu ne poate umple pe deplin. Mergând spre el noi găsim „partea ce mai bună”. Dar acest lucru va fi posibil numai dacă rămânem cu adevărat deschişi la darul lui Dumnezeu. Dacă rămânem acaparați pentru bani şi bogăţie, vom trece pe lângă scopul nostru. Ceea ce dă valoarea vieţii noastre este iubirea pentru Dumnezeu şi pentru alţii. Dăruind întâietate lui Dumnezeu şi renunţând la tot ceea ce se abate de la el, vom găsi drumul spre adevărata fericire. Numai el poate să ne umple pe deplin. Totul este lucrarea Domnului: cu o delicateţe infinit de mare, el ne face să înaintăm pas cu pas; ne face să renunțăm la tot ce ne ţine departe de el; ne vindecă rănile, îndreaptă ceea ce strâmbăm noi, fără a le rupe.
 
În acest an 2016, a cincea fericire trebuie să atrag atenţia noastră cu tărie: „Fericiţi cei milostivi, pentru că ei vor afla milostivire!” Trăim anul sfânt al milostivirii voit de papa Francisc. Suntem cu toţii invitaţi să-l ascultăm pe Isus „care a stabilit milostivirea ca ideal de viață și criteriu de credibilitate a credinţei noastre”. Da, „fericiți cei milostivi!” Fericirea este aceea care trebuie să provoace angajamentul nostru în acest an sfânt.
 
Marele mesaj al acestei zile e că numai Dumnezeu este sfânt. Dar el vrea să ne asocieze pe toți la sfinţenia sa. Fără îndoială, el a făcut primul pas spre noi. Când citim Biblia, vedem că iubirea sa nu este numai afirmată; acţionează, este vizibilă, este concretă. El nu cere decât să vină la noi pentru a ne umple de bucurie și pace. Cu toţi creştinii din întreaga lume putem cânta și aclama: „Dumnezeule, noi te lăudăm, Doamne, noi te aclamăm în imensa procesiune cu toţi sfinţii!”.
 
(pr. Jean Compazieu [2016]; sursă: pr.Isidor Chinez; sursă:http://dimancheprochain.org/6431-fete-de-tous-les-saints-1er-novembre/).

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu