luni, 5 ianuarie 2015

† Epifania Domnului: Mântuitorul tuturor popoarelor (omilie)



Adorația magilor - de Peter Paul Rubens
 


Evanghelia – Matei 2,1-12: După ce s-a născut Isus în Betleemul Iudeii, în zilele regelui Irod, iată că au ajuns la Ierusalim nişte magi din Răsărit şi întrebau: “Unde este regele nou-născut al iudeilor? Căci am văzut steaua lui la răsărit şi am venit să ne închinăm lui”. Când a auzit aceasta, regele Irod s-a tulburat şi tot Ierusalimul împreună cu el. Atunci i-a adunat pe toţi arhiereii şi cărturarii poporului şi a căutat să afle de la ei unde avea să se nască Cristos. Ei i-au spus: “În Betleemul lui Iuda, căci aşa este scris de profet: Şi tu, Betleeme, pământ al lui Iuda, nicidecum nu eşti cea mai mică dintre cetăţile de seamă ale lui Iuda; căci din tine va ieşi stăpânitorul care va conduce poporul meu Israel“. Atunci Irod, chemându-i pe magi în secret, a aflat de la ei timpul când li s-a arătat steaua. Şi trimiţându-i la Betleem, le-a spus: “Mergeţi şi informaţi-vă cu exactitate despre copil şi, când îl veţi fi găsit, înştiinţaţi-mă şi pe mine ca să merg şi eu să mă închin lui”. După ce l-au ascultat pe rege, au plecat şi iată că steaua pe care o văzuseră la răsărit, mergea înaintea lor, până când, venind, s-a oprit deasupra locului unde era copilul. Când au văzut steaua, au fost cuprinşi de o bucurie foarte mare. Şi, intrând în casă, au văzut copilul împreună cu Maria, mama lui. Apoi, căzând la pământ, l-au adorat şi, deschizând tezaurele lor, i-au oferit în dar aur, tămâie şi smirnă. După ce au fost înştiinţaţi în vis să nu mai treacă pe la Irod, s-au întors pe alt drum în ţara lor.
 

Omilie
 
Astăzi în prelungirea Crăciunului celebrăm sărbătoarea Epifaniei Domnului. Referindu-ne la această sărbătoare ne gândim la vizita magilor făcută copilului Isus. Dar mulţi nu ştiu înţelesul acestui cuvânt. Trebuie să ştiţi că „epifanie” este o manifestare vii a prezenţei lui Dumnezeu. Ceea ce este ascuns devine evident. Dumnezeu se manifestă de-a lungul istoriei poporului său şi ea continuă şi astăzi.
 
Care este mesajul pe care îl găsim în cartea lui Isaia (prima lectură [Is 60,16]). Profetul se adresează unui popor care trăieşte într-o situaţie disperată; el anunță o veste bună: lucrurile se vor schimba; viitorul rămâne deschis; Dumnezeu va confirma alianța făcută cu David. Orașul Ierusalim va deveni centrul lumii. Națiunile vor veni la el nu ca să jefuiască dar să-i ofere comorile lor. Ei se recunosc ca „ispravnicii Domnului”: această mântuire pe care ei o poartă la toate popoarele.
 
Lectura a doua urmează drumul lui Paul spre Damasc. El a primit o revelaţie extraordinară: popoarele păgâne „sunt împreună-moștenitori, formează un singur trup și sunt împreună părtași ai promisiunii, în Cristos Isus, prin Evanghelie” (Ef 3,6). Mântuirea în Isus Cristos este oferită tuturor. Trebuie anunțată tuturor popoarelor.  Paul a participat la această misiune. A fost numit apostolul neamurilor. Prin scrisorile, discursurile şi călătoriile sale în lumea păgână, el va mărturisi aceasta iubire universala care este în Dumnezeu.
 
Evanghelia (Mt 2,1-12) ne spune despre magi care sunt pe drum pentru a se prosterna înaintea regelui iudeilor. Primii adoratori ai regelui Mesia sunt niște păgâni. Pentru a ajunge la Betleem au fost conduși de o stea apoi de Scripturi. Șefii religioşi, care erau familiarizaţi cu Biblia, i-au orientat spre acest oraș foarte aproape de Ierusalem. Ajunși în fața nou-născutului i-au oferit daruri: aur destinat unui rege, tămâie ca unui Dumnezeu, şi smirnă ca unui muritor. Ca și magii sunt chemaţi la iesle să-l întâmpinăm pe Domnul şi să-l adorăm.
 
Acești magi așa cum ne spune Evanghelia reprezintă toate naţiunile păgâne care vin să se închine lui Cristos Mântuitorul. Prin ei lumea păgână are acces la mântuire. Evanghelia ne spune că ei s-au pus la drum. Dar să nu uităm: Dumnezeu însuşi este cel care acționează în inima lor. Mai târziu, Domnul Cristos va spune: „Nimeni nu poate veni la mine dacă Tatăl, care m-a trimis, nu-l atrage la mine”. Această Evanghelie de Epifanie trebui să fie citită în lumina Rusaliilor. În acea zi, naţiunile adunate la Ierusalim vor descoperi credinţă anunţată în limba lor.
 
Acestă este sărbătoare Epifaniei: Dumnezeu se manifestă în această lume sub trăsăturile unui nou-născut. Acelaşi Dumnezeu continuă să se manifeste în lumea de astăzi. În ciuda sărăciei şi a păcatului membrilor săi, ea continuă să mărturisească anunțând Evanghelia până la „periferie”. În această sărbătoare, solidaritatea şi rugăciunea noastră sunt în mod special pentru comunităţile din Africa. Ele au nevoie de rugăciunile şi de ajutorul nostru material. Va fi o modalitate de a participa la evanghelizarea acestui continent.
 
Epifania este această mărturie extraordinare care ajunge prin Biserica tăcerii în Siria, în Irak, în Coreea de Nord şi în multe alte ţări. În închisorile lor sau în spatele unor sârme ghimpate, creştinii continuă să se roage pentru persecutori lor. Mulţi mor pentru faptul ei au îndrăznit să proclame că Dumnezeu există. Epifaniile, am putea menţiona și multe altele. În toate cazurile este prezenţa lui Dumnezeu care se manifestă sub variate şi diverse forme.
 
De aceea trebuie să depună mărturie de întunericul care înconjoară pământul nostru. Vom vedea săracii care devin mai săraci şi bogaţi care se tem de a pierde ceea ce ei cred că ar fi puterea lor, bogăţia lor. Că în această sărbătoare, speranţa predomină! Că toate popoarele, oamenii bogaţi şi săraci, au de recunoscut în acest mic copil, găsit de către magi, pe Mântuitorul lumii.
 
În această zi, ne întoarcem la legea ta, Doamne: „Lumina oamenilor, mergem spre tine. Fiul lui Dumnezeu, mântuieşte-ne!”

 
(pr. Jean Compazieu [06.01.2014]; trad. pr. Isidor Chinez; sură:
http://dimancheprochain.org/4875-homelie-de-la-fete-de-lepiphanie-2/).
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu