sâmbătă, 10 ianuarie 2015

† Botezul Domnului (B): De la Iordan pe calea solidarităţii (omilie)

Botezul lui Isus - de Jacopo Tintoretto

Evanghelia Marcu 1,7-11: În acel timp, Ioan predica zicând: „Vine după mine cel care este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să, plecându-mă, să-i dezleg cureaua încălţămintei. Eu v-am botezat cu apă, însă el vă va boteza cu Duhul Sfânt”. În zilele acelea, a venit Isus din Nazaretul Galileii şi a fost botezat de Ioan în Iordan. Şi îndată ce s-a ridicat din apă, a văzut cerurile deschise şi Duhul, ca un porumbel, coborând spre el. Şi din cer s-a auzit un glas spre el: „Tu eşti Fiul meu cel iubit, în tine mi-am găsit plăcerea”.

 
Omilie
 
Fragmentul evanghelic citit în duminica Botezului Domnului se deschide cu două afirmaţii ale lui Ioan Botezătorul: „După mine vine Cel care este mai puternic decât mine: eu vă botez cu apă, dar el vă va boteza cu Duhul Sfânt” (Mc 1,7-8). Predica lui Ioan Botezătorul este în întregime îndreptată să atragă atenţia asupra lui Isus.

 
În extrema sa concizie (Mc 1,9.11) relatarea botezului lui Isus este plină de semnificaţii importante.

 
Prima: Isus – care apare aici în scenă pentru prima dată – este prezentat în dubla dimensiune a misterului său: omul cu origini umile („vine de la Nazaret, din Galileea”) şi cu toate acestea este Fiul preaiubit al lui Dumnezeu şi profet. Expresia „Tu eşti Fiul meu preaiubit, în tine îmi găsesc plăcerea” face o referinţă ascunsă la Ps 2 şi, încă şi mai clară la Is 42,1, pasajul care relatează vocaţia slujitorului Domnului, peste care Dumnezeu şi-a pus Duhul său şi căruia i-a încredinţat misiunea profetică de „a proclama dreptul către popoare”.

 
A doua: deschiderea cerurilor, coborârea Duhului, glasul ceresc, totul converge spre a arăta că o dată cu apariţia lui Isus, au intrat în istorie timpurile mesianice. Invocaţia din Is 63,9 („O dacă ai sfâşia cerurile şi ai coborî!”) a fost ascultată: după ce a rămas mult timp închis şi tăcut, cerul se deschide, Duhul lui Dumnezeu se întoarce în mijlocul poporului său şi cuvântul Domnului se întoarce ca să răsune.

 
A treia: supunându-se botezului lui Ioan Botezătorul („un botez spre iertarea păcatelor”) şi participând în felul acesta la mişcarea de reînnoire şi convertire pe care Ioan a trezit-o în poporul său, Isus arată că înţelege calea sa ca un drum de solidaritate cu oamenii păcătoşi: nu se înstrăinează de istoria poporului său, dar face solidaritate cu această istorie şi şi-o asumă. Cu acest prim gest al său, Isus ne lasă să întrevedem acea logică de solidaritate şi împărtăşire care va conduce întreaga sa existenţă şi care îi va permite să înţeleagă moartea sa ca o moarte „spre răscumpărarea multora” (Mc 10,45).

 
A patra: în botezul lui Isus sunt vizibile structurile purtătoare ale concepţiei creştine despre botez: darul Duhului, filiaţiunea divină, chemarea la o misiune profetică. Marcu foloseşte verbul a boteza şi pentru botezul pătimirii la care este asociat şi ucenicul său: „botezul pe care îl primesc eu şi voi îl veţi primi” (Mc 10,38-39). Aşadar, botezul este unul singur, acelaşi pentru Isus şi pentru ucenic, şi de aceea una singură este strada de parcurs. Nu două modalităţi diferite de trăire a existenţei, una pentru Isus şi una pentru ucenic, dar acelaşi mod de a trăi viaţa pentru amândoi şi pentru toţi.

 
(pr. Bruno Maggioni [08.01.2006]; trad. pr. Isidor Chinez;
http://www.qumran2.net/parolenuove/commenti.php?mostra_id=6011).


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu