sâmbătă, 12 iulie 2014

† Duminica a 15-a de peste an (A): Dumnezeu respectă întotdeauna libertatea umană (omilie)


„Iată, semănătorul a ieşit să semene”.
Evanghelia Matei 13,1-23: În ziua aceea Isus a ieşit din casă şi s-a aşezat pe malul lacului. În jurul lui s-a adunat o mulţime aşa de mare de oameni, încât el s-a urcat şi s-a aşezat în barcă iar mulţimea stătea pe mal. El le-a spus multe lucruri în parabole: “Iată, semănătorul a ieşit să semene. În timp ce semăna, o parte din seminţe au căzut lângă drum, unde au venit păsările cerului şi le-au mâncat. Altele au căzut pe pământ pietros, unde era numai puţin pământ; ele au încolţit îndată pentru că pământul nu era destul de adânc, dar când s-a ridicat soarele le-a dogorât şi, pentru că nu aveau rădăcină, s-au uscat. Altele au căzut între spini iar spinii au crescut şi le-au înăbuşit. În sfârşit, altele au căzut în pământ bun şi au dat roade, care o sută, care şaizeci, care treizeci. Cine are urechi să audă!” Ucenicii s-au apropiat de Isus şi i-au spus: “Pentru ce le vorbeşti în parabole?” El le-a răspuns: “Pentru că vouă vi s-a dat să cunoaşteţi tainele împărăţiei cerului, dar lor nu li s-a dat. Celui care are i se va mai da şi-i va prisosi, dar celui care nu are şi ceea ce are i se va lua. De aceea le vorbesc în parabole, pentru că, deşi văd, nu văd, pentru că, deşi aud, nu aud şi nu înţeleg. Astfel se împlineşte în ei profeţia lui Isaia care zice: “Cu urechile veţi auzi, dar nu veţi înţelege; cu ochii veţi privi, dar nu veţi vedea. Acest popor şi-a împietrit inima, şi-a astupat urechile şi-a acoperit ochii, pentru ca ochii lor să nu vadă, urechile lor să nu audă şi inima lor să nu înţeleagă, ca nu cumva să se convertească şi eu să-i vindec”. Dar fericiţi sunteţi voi, căci ochii voştri văd şi urechile voastre aud. Căci vă spun adevărul: mulţi profeţi şi drepţi au dorit să vadă ceea ce vedeţi voi şi n-au văzut, şi să audă ce auziţi voi şi n-au auzit. Ascultaţi ce vrea să spună parabola semănătorului. Când cineva aude cuvintele împărăţiei fără să le înţeleagă, vine Cel Rău şi răpeşte cea ce s-a semănat în inima lui; în cazul lui, sămânţa a căzut lângă drum. Sămânţa a căzut în pământ pietros la acela care aude cuvântul şi-l primeşte îndată cu bucurie; dar în inima lui nu prinde rădăcini, căci el este nestatornic şi, când este strâmtorat şi prigonit din cauza cuvântului, îndată se poticneşte şi cade. Între spini sămânţa a căzut la acela care, ce-i drept, aude cuvântul, dar apoi grijile acestei lumi şi pofta de avere înăbuşă cuvântul şi-l împiedică să aducă roade. În pământ bun a căzut sămânţa la acela care aude cuvântul şi-l înţelege, apoi aduce roade, care o sută, care şaizeci, care treizeci”.

 
Omilie


Semănătorul este primul personaj care apare în parabolă. Ceea ce este izbitor este faptul că se aruncă sămânţa peste tot, pe pământ bun şi pe pământul rău. Nu se face distincţie între parcele. Citind din punctul de vedere al semănătorului, parabola se adresează predicatorilor evangheliei. Nu au dreptul de a alege unde să semene sâmânța şi unde nu. Cum să ştie în momentul însămânţării ce terenuri dau roade și care nu? Nimeni nu trebuie să anticipeze judecata lui Dumnezeu.
 
Figura semănătorului apare la început şi apoi dispare: reprezentantul de frunte este sămânța care e pe scenă de la început până la sfârşit. Situația presupusă de parabolă este aceea în care se pare (să se vadă insistenţa pe această temă) că totul este pierdut, că insuccesul Împărăției și a Cuvântului este total sau excesiv. Dar – afirmă Isus cu parabola sa – nu este aşa. Este adevărat că există eşecuri şi chiar mai multe, dar este sigur că undeva există succes. Deci este o lecţie de încredere.
 
În explicaţia dată de Isus ucenicilor săi, accentul nu este pus pe sămânță, dar pe diferitele tipuri de terenuri. Discursul nu pare să fie îndreptat spre proclamarea Evangheliei, dar pe cel care îl ascultă și îl accepta. Se observă că explicaţia nu se oprește la toate tipurile de terenuri. Se trece repede peste primul și al patrulea, și se oprește mai mult spre a analiza pe al doilea și al treilea. Motivul e clar. Și tocmai pe aceste două terenuri se evidențiază rațiunile istorice și concrete pe care mulți din comunitate nu făceau față cerinţelor Cuvântului, care abia l-au primit. Sunt aceleaşi dificultăți ca și astăzi: frica de persecuţie şi în faţa fricii pe care Evangheliei o comportă şi mai presus de toate seducția bogăţiilor și preocupărilor lumii.
 
Între parabolă şi explicaţia sa este introdusă în lungul dialogul dintre Isus şi ucenici săi tema: Cuvântul lui Dumnezeu nu ar trebui să fie clar pentru toată lumea? Cum se explică că cuvântul Evangheliei, care pretinde a fi de la Dumnezeu, este de fapt respins de mulți? Răspunsul este surprinzator: Cuvântul pe care îl oferă Evanghelia, tocmai pentru că e a lui Dumnezeu, lasă omului libertatea de a deschide sau de a se închide. Cuvântul lui Dumnezeu are o slăbiciune, care în realitate este măreția sa: respectarea libertăţii umane. Tocmai pentru că este a lui Dumnezeu cuvântul Evangheliei nu constrânge. Nu reduce spaţiul libertății, dar îl măreşte.
 
(don Bruno Maggioni  [10.07.2005]; trad. pr. dr. Isidor Chinez; sursă: http://www.qumran2.net/parolenuove/commenti.php?mostra_id=4583).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu