sâmbătă, 14 iunie 2014

† Preasfânta Treime: Treimea, mister luminos şi dialog de iubire (omilie)

Sfânta Treime a lui Andrei Rubliov

Evanghelia - Ioan 3,16-18: În acel timp, Isus i-a spus lui Nicodim: "Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său unul-născut, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Căci Dumnezeu a trimis pe Fiul său în lume, nu ca să osândească lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el. Cine crede în el nu este osândit; dar cine nu crede este deja osândit, pentru că nu a crezut în numele Fiului unul-născut al lui Dumnezeu.

 
Omilie
 
În sărbătoarea Preasfintei Treimi evanghelistul Ioan ne invită să vedem în Isus, mai exact în întruparea sa, în viaţa sa şi mai ales, în crucea sa (acesta este sensul pregnant al expresiei „l-a dat pe Fiul”) surprinzătoarea profunditate şi gratuitate a iubirii Tatălui. Cuvântul „a da” înseamnă adesea în Ioan „a dărui”. Trebuie notată sublinierea: „pe Fiul unul-născut”. Tatăl ne-a făcut darul Fiului său iubit. Şi mai trebuie observată şi universalitatea destinaţiei darului: lumea întreagă.
 
Evanghelistul continuă apoi spunându-ne că Dumnezeu l-a trimis pe Fiul pentru a salva lumea, nu pentru a o judeca. Dar aceasta nu scuteşte ca prezenţa darului să determine o criză: darul Tatălui poate fi primit sau refuzat. În judecată Ioan vede nu atât un eveniment viitor, de la sfârşit, cât mai ales o realitate actuală, deja prezentă şi operantă în cadrul istoriei şi în om, adică: nu Dumnezeu este cel care judecă, ci omul însuşi cu propria atitudine. Cu refuzul său sau cu acceptarea iubirii arătate în Isus (a crede înseamnă, exact, a recunoaşte şi a primi darul lui Dumnezeu în propria viaţă), omul se edifică pe sine lumină sau întuneric.
 
În ciuda importanţei pe care Sfânta Treime o are pentru credinţa creştină, deseori avem impresia că pentru mulţi nu este nimic mai mult decât un adevăr de crezut, un mister cu totul de neînţeles.
 
În realitate este un mister luminos. În faţa revelaţei Treimii nu ni se cere numai tăcere, dar şi uimire şi bucurie, pentru că este vorba de o realitate inaccesibilă, infinit mai mare decât noi, dar este vorba în acelaşi timp şi de o realitate luminoasă: omul este în totalitate luminat.
 
Cunoscându-l pe Tatăl, pe Fiul şi pe Duhul Sfânt, noi întrevedem că Dumnezeu este în intimitatea sa cea mai profundă un dialog de iubire între trei persoane. În natura sa cea mai ascunsă (nici un om nu ar fi descoperit-o dacă Isus nu ne-ar fi vorbit despre ea), Dumnezeu este o realitate de comuniune, ca o familie. Aceasta este originalitatea concepţiei creştine despre Dumnezeu, şi aici omul află explicaţia cea mai adevărată despre sine însuşi. Omul simte nostalgia de neînlăturat a comunităţii, a solidarităţii şi a dialogului; are nevoie de aceasta pentru a trăi şi pentru a creşte, are nevoie de ea mai mult decât de aerul pe care îl respiră. Dar numai în lumina Treimii această constatare dobândeşte profunzime: suntem făcuţi pentru a ne întâlni, pentru a dialoga şi pentru a iubi, pentru că suntem „chipul lui Dumnezeu”, şi Dumnezeu este exact – atât cât ne este dat să înţelegem – o comunitate de iubire. Chemarea la comunitate este urma lăsată de Preasfânta Treime în om.
 
(don Bruno Maggioni [22.05.2005]; trad. pr. Isidor Chinez; sursa: http://www.qumran2.net/parolenuove/commenti.php?mostra_id=4309).
 
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu