sâmbătă, 17 februarie 2018

† Duminica 1 din Post (B): Biruința lui este şi a noastră [18 februarie 2018]

Isus în pustiu - de Michael Dudash.
Biruința lui este şi a noastră
pr. Isidor Chinez  – Izvoarele [IS] ora 8:00 (18 februarie 2018)


Evanghelia Marcu 1,12-15: În acel timp, Duhul l-a dus pe Isus în pustiu. Iar în pustiu a stat timp de patruzeci de zile, fiind ispitit de Satana. Acolo era împreună cu fiarele, iar îngerii îi slujeau. După ce Ioan a fost închis, Isus a venit în Galileea, predicând evanghelia lui Dumnezeu şi spunând: „S-a împlinit timpul şi s-a apropiat împărăţia lui Dumnezeu. Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie!”
 

Omilie


Am început Postul Mare de miercuri când am pus cenușa. Timp de pregătire: este poarta de intrare spre Misterul Pascal. Timp de convertire: este lupta împotriva celor trei pofte: a erosului, a bogăției și a puterii. Timpul „forte” al Postului: se numește și „semn sacramental al convertirii noastre”: „a muri” și „a învia” cu Cristos – „noul Adam” – de la care vine bogăția harului ce ne reconciliază cu Domnul. Constă într-o schimbare radicală, o reînnoirea intimă a omului cu toate sentimentele, judecățile și trăirea sa. Timp privilegiat ce face simțită chemarea la calea creștină. Este cuvântul lui Dumnezeu propus la liturgia de astăzi ce ne duce spre botez și spre convertire, două aspecte ale aceleași realități: primul subliniază acțiunea mântuitoare gratuită a lui Dumnezeu și cel de-al doilea răspunsul omului.
În prima lectură luată din Cartea Genezei (Gen 9,8-15) este relatarea potopului – pune în lumină încăpățânarea omului voind să facă totul de la sine, fără Dumnezeu și rupând astfel raportul de dependență ce-l leagă pe om de cel ce l-a creat. Această atitudine îl poartă omul la moarte: potopul este semn și consecință. Dar Dumnezeu încearcă în continuu să-i dea ocazie omului de a se mântui: arca lui Noe este și ea moment favorabil de mântuire. Conform unei vechi practici liturgice cu caracter alegoric, potopul era văzut ca marele botez al omenirii. Intervenția lui Dumnezeu i-a salvat pe Noe și urmașii săi. Toată creația a fost binecuvântată de Domnul: „Iată, eu închei alianţa mea cu voi şi cu descendenţa voastră care vine după voi şi cu orice suflet viu care este cu voi, cu păsările, cu animalele, cu toate vieţuitoarele pământului” (vv. 9-10). Dumnezeul Vechiului Testament își descoperă adevăratul chip: toată familia este adunată în fața sa – noua umanitate: „semnul alianței”  curcubeul – îi amintește Domnului ce s-a stabilit. Curcubeu este ca arcul un arcaş nu încordat pentru a trage săgeți împotriva dușmanului, dar ca semn al alianței de pace între Dumnezeu şi omenire. Este cuvântul Domnului – bunătatea sa cea milostivă – care se extinde în prezent și în viitor. De fiecare dată când va apărea curcubeul este menit să atragă protecția divina: Dumnezeu este prieten cu omul și capabil să-i aducă salvarea.Sfântul Petru scrie o epistolă (1Pt 3,18-22) unei comunități oprimată de suferință și persecuție. Apostolul face să se înțeleagă și să descopere noua dimensiunea a iubirii lui Dumnezeu. Suferința, chiar pentru creștini, este salvatoare, precum patima lui Cristos  care „a suferit o dată pentru păcate, el, cel drept, pentru cei nedrepţi” (v. 18). A fi salvat înseamnă a fi smuls din starea de moarte pentru a începe o viață nouă, din starea de sclavie la o stare de libertate. Scrisoarea lui Petru este o amplă cateheză baptismală – crezul botezial: Isus mort pentru păcate, coborât în iad și înviat. Rădăcinile botezului stă în moartea și învierea lui Cristos. După cum Noe a fost salvat de arcă din apele potopului, la fel și botezul: ne mântuiește pe toți. Alianța de atunci, se reface în noi astăzi. A fi botezat este a ne angaja pentru Dumnezeu cu o conștiință dreaptă, ceea ce face catecumenul – cel chemat să devină creștin prin botez – prin mărturisirea credinței creștine pe care o mărturisim în noaptea de Paști participând la învierea Domnului.În Evanghelie după Marcu (Mc 1,12-15) citim că după ce a fost botezat, „Duhul l-a dus pe Isus în pustiu. Iar în pustiu a stat timp de patruzeci de zile, fiind ispitit de Satana. Acolo era împreună cu fiarele, iar îngerii îi slujeau” (vv. 13-14). Unde ar putea avea loc astfel de întâlniri cu Duhul Sfânt şi cu Satana, cu fiarele sălbatice şi cu îngerii, decât în pustiu! Deşertul este şcoala unde Isus a mers pentru a distinge glasul lui Dumnezeu, pe care trebuia să-l urmeze, de vocea Satanei, care-l ispitea.Relatarea ispitirii în pustiu – extrem de sobră – este constituită din trei elemente. Duhul Sfânt îl conduce pe Isus în pustiu; acolo, Domnul „fiind ispitit de Satana. Acolo era împreună cu fiarele, iar îngerii îi slujeau” (vv. 12-13). Sfântul Marcu nu povesteşte nimic despre cum a fost ispitit; îl interesează să spună că Isus a fost ispitit. Evanghelistul nu consideră necesar să dea amănunte, îi este de-ajuns să-l arate pe Isus trăind printre fiarele sălbatice şi că este slujit de către îngeri. Venirea lui Cristos este atestată prin viaţa armonioasă a creaţiei în ansamblul ei, în special a animalelor. Menţionând că Isus trăia printre fiarele sălbatice, fără nici un semn de agresivitate, evanghelistul vrea să arate că avem de a face cu o întoarcere la armonia primară: Isus „era împreună cu fiarele” (v. 13). Este o lume a păcii; se restabileşte armonia distrusă de vechiul Adam. Armonia originală fusese ruptă de greşeala primilor părinți, dar alianța cu Noe – din prima lectură – îl angajează pe Dumnezeu să fie atent cu toată creaţia (cf. Gen 9,8-15). Acolo „îngerii îi slujeau” [pe Isus, desigur]. Unde a mai fost „slujit” Isus de către îngeri? „Și le-a apărut un înger al Domnului și gloria Domnului i-a învăluit în lumină” (Lc 2,9). „Dintr-o dată, s-a unit cu îngerul o mulțime din oastea cerească, lăudându-l pe Dumnezeu și spunând: «Mărire în înaltul cerului lui Dumnezeu, și pe pământ pace oamenilor pe care el îi iubește!»” (Lc 2,13-14). Este doar o picătură din orizontul de Paradis (cf. Gen 2). Acesta este semnul că „împărăţia lui Dumnezeu este aproape”.Rodul acestor zile de retragere în pustiu a fost proclamarea veștii bune rezumate aici în două propoziţii. Prima: „S-a împlinit timpul şi împărăţia lui Dumnezeu este aproape!” (v. 15). „Timpul s-a împlinit”, adică în Cristos se începe o nouă alianță, se stabilește un nou raport între Dumnezeu și om. Așa cum în pactul de prietenie originea gratuității aparține lui Dumnezeu, astfel în acest pact totul se consumă sau se mistuie în persoana lui Isus. Trebuie ca omul să se apropie ca să-i dea darul. Numai convertindu-se, în mod radical, omul va putea primi împărăția lui Dumnezeu. A doua propoziție este cea conclusivă: „Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie” (v. 15). Isus reia mesajul lui Ioan Botezătorul, după arestarea lui de către Irod, cum precizează Marcu. Este vorba de a da un sens convertirii: nu este chemare la remușcare, nici chemarea la sentiment, în sensul: „încercați voi să vă disprețuiți pentru păcatele voastre”, nici invitație psihanalitică la curățarea conștiinței, nici un îndemn la opoziția nedreptății, a pietismului, a legalismului. Omul întreg – cu mentalitatea și activitatea sa normală – trebuie să-i răspundă lui Dumnezeu care îl cheamă la schimbarea drumului. Convertirea se sfârșește prin credință, adică în aderarea întregii noastre vieții la mesajul evanghelic. În linişte şi reculegere ajungem să ne împăcăm cu noi înșine, acceptându-ne aşa cum suntem, reconciliindu-ne cu fiarele şi cu îngerii din vieţile noastre, începând apoi să trăim din nou pacea, ca prima oară.

Şi Isus s-a aflat singur în faţa ispitei, dar întărit de cuvântul lui Dumnezeu, asistat de îngeri a ieşit biruitor, iar biruinţa lui este şi a noastră.

[bibliografia (anul B): Bianchi E. (http://www.monasterodibose.it); Cantalamessa R. (http://www.qumran2.net); Compazieu J. (http://dimancheprochain.org); Lucaci A. (http://ro.radiovaticana.va); Lasconi T. (http://www.paoline.it/blog/liturgia); Ludmann R., Parole pour ta route, Paris 1986; Maggioni B. (http://www.qumran2.net); Ravasi G., Celebrarea și trăirea Cuvântului, Sapientia, Iași 2014]; Jesùs Manuel Garcìa (http://www.catechistaduepuntozero.it); Tessarolo A., (ed) Messale e lezionario meditato, EDB Bologna 1974; Commento della Bibbia liturgica, Edizione Paoline, Roma 1981; Masetti N., Guidati dalla Parola, Edizioni Messaggero Padova, Padova 1995; Comastri A, Il giorno del Signore. Riflessioni sulle letture festive. Ciclo B,  Edizioni Paoline, Torino 1989; Bianco E., Accogliere la parola. Anno B, Elle Di Ci, Leumann (Torino) 1996;  Biblia, Sapientia, Iași 2013.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu